VejledningerProgrammer kun for ansatte:SIS Leksikon H - LHoldoprettelse af webtilmeldinger og IDV-kurser i SIS - EVU

Holdoprettelse af webtilmeldinger og IDV-kurser i SIS - EVU

Webtilmeldinger og IDV-aktiviteter på Metropol, der oprettes i SIS efter denne vejledning kan få aktiviteten publiceret på hjemmesiden og herefter få automatiske webtilmeldinger. Aktiviteter kan også komme i IntraPol, hvis det er længerevarende aktiviteter, mens korte kurser og konferencer normalt ikke importeres til Intrapol.

A326 Gruppe - Navngivning af aktivitet

Start med at åbne vindue A326. Tryk F6 for at oprette en ny datapost.

Under Aktivitet indtastes aktivitetsnummer for kurset. Opbygningen er fast i følgende steps:

 1. Start altid med "idv" med små bogstaver.
 2. To tal for årstal,
 3. årstid (f for forår og e for efterår).
 4. De forskellige EVU institutter har herefter et identifikationsnummer. Studieservicemedarbejdere kan tilgå oversigten via I drevet I nedenstående er vist, hvorledes dette ser ud pr. dags dato - juli 2015.
 5. Indviduelt valgt løbenumre, hvor den enkelte afdeling/uddannelseskoordinator kan opbygge eget nummersystem. Der er max fem cifre til rådighed, men det kan også bare være et, to, tre eller fire cifre i forhold til behov for antal kurser/konferencer, der skal udbydes.

Oversigt over de variable værdier ved oprettelse af indtægtsdækket virksomhed (idv) og fagspecifikke moduler (fst (sundhed og teknologisk) og fsp (pædagogisk)

Numrene 1-5 refererer til samme oversigt som i ovenstående gennemgang. Grupperingskoden er den kode, der skal anvendes, hvis et hold efterfølgende skal importeres til Intrapol. Et hold må først importeres til Intrapol, når tilmeldingsfristen er udløbet og det er besluttet at holdet skal gennemføres.

Brugen af Kolonnen Institutionskode gennemgår vi nedenfor:

Stamoplysninger, Grupperinger og Gruppeoplysninger

 1. Udfyld Kort betegnelse, Betegnelse, Periode og Tilmeldingsfrist. Publicering er forudfyldt Betegnelsen, periode og tilmeldingsfrist vil fremgå af hjemmesiden.
 2. Kvotient kan udfyldes med max - ønskede antal deltagere. Min. og Max. deltagere kan indtastes. De vil herefter fremgå af tilmeldingsbilledet og indgå i beslutningsgrundlaget for om et kursus skal gennemføres.
 3. Under underv.sted skrives adressen hvor kurset bliver afholdt - Bemærk at | betyder linieskift når det publiceres på hjemmesiden. Tidsang. udfyldes med antal dage kurset varer og om det er med overnatning.
 4. Relevant Aktivitetsafdeling søges frem ved hjælp søgemenuen i feltet, det samme gælder Projektområde/Læseår og Uddannelsesordning. Projektområde/Læseår skal ALTID udfyldes, da det er indgangen til at fremsøge webtilmeldingerne i S313. På Efter- og videreuddannelsesområdet bruger vi altid Forårxx og Efterårxx, hvor xx er årstal.
 5. Indsæt/søg frem Ansvarlig (den ansvarlige kontaktperson i Instituttet) og Kursussekretær (den ansvarlige uddannelseskoordinator i Studieservice). Tjek at Instituitonsafdelingen er i overensstemmelse med den til kurset tilhørende institutionsafdeling. Denne fremgår også af oversigten, der ligger på i-drevet - som er vist i ovenstående tabel som Institutionskode (indrammet med rødt) - Institutionskoden kan IKKE ændres, når der er gemt (F10). Har du gemt med forkert institutionskode, er du nødt til slette det oprettede hold og taste forfra.

  Tryk F10 for at gemme

Oplysninger om priser og tilknytning af tilmeldingsoplysninger sker via Vidar-oplysninger

For at finde billedet Vidar-oplysninger kan du Højreklik på A326 og vælg VIDAR-oplysninger. Vidaroplysningerne er en del af de oplysninger, der eksporteres til hjemmesiden, hvorfor det er vigtigt at udfylde denne del af billedet i overensstemmelse med vejledningen.

Du kan også hente billedet ved hjælp af hurtighop og B159.

B159 VIDAR-oplysninger for gruppe

 1. Pris indtastes under Deltagerpris.
 2. Postnummer for afholdelsessted indtastes under Postnr/by.
 3. Tilmeldingsform søges frem under Tilmeldingsblanket og her vælges 'Tilmelding' (Gælder kun for ÅU Kurser)
 4. Der er ingen indberetning for idv, hvorfor feltet VIDAR-indberetning SKAL være tomt. Er der flueben vil kurset blive eksporteret til Ug.dk, og udløse en fejl. (Gælder kun for ÅU Kurser)

  Afslut med F10

Få kurset og konferencen på hjemmesiden

Når du har gemt den nye aktivitet skal du herefter give en af de kollegaer besked, der kan aktivere holdet på hjemmesiden.

Vejledning oprettet af Lone Bruun og Rikke Munk den 28.7.2015 Opdateret den 6. november 2017

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret