VejledningerProgrammer kun for ansatte:SIS Leksikon H - LInterne overflyttere - ny studieordning

Interne overflyttere - ny studieordning

Denne vejledning gælder for studerende/gruppe på samme uddannelse, men som skifter til en anden studieordning og en anden institution (adresse) under KP.

Det er modtagende institution der registrerer flytningen. Der skal dog aftales en overflytningsdato med afgivende institution, så flytningen ikke falder sammen med en eventuel eksamen.

Der må IKKE ændres studienummer på den studerende, når der skiftes internt. Studienr. er unikt for den studerende og bruges bl.a. i SOD.

Trin 1: A599 Skift af uddannelse

Fremsøg den studerende/Gruppe, "Udd.ordning" og institutionsafdeling. Hvis en gruppe er fremsøgt vil alle de studerende fremgå i den nederste del af billeder. I kolonnen til højre er det muligt at markere for hver enkelt studerende om de skal skifte.

Vælg faneblad "Skift uddannelsesordning/institutionsafdeling"

Angiv: "Dato for flytning", "Ny udd.ordning", "Ny institutionsafdeling", "Ny aktuel studiestart" (forventet afslutnign udfyldes automatisk)

NB: Der må ikke tildeles at nyt studienummer

Marker "Ja" til "Afslut gruppeplaceringer" og "STÅperioder" (Hvis modtagne institution allerede har gruppeplaceret vil disse også blve afsluttet. Tag evt. et skræmprint af den studerendes gruppeplaceringer i A705 "Studerende med gruppeplaceringer" inde du laver skiftet.

Udfyld eventuelt "Ny primær gruppe" og "Lønnet praktik"

Klik herefter på skift og tjek status på jobbet

 

Trin 2: A705 Studerende med gruppeplaceringer

Fremsøg den studerende på den aktuelle studieordning

Gruppeplacer den studerende

Trin 3: S392 Historik for fremtidige ændringer for studerende

Fremsøg den studerende

deteljerne for det planlagt fremtsidige skift fremgår i bunden af billedet (og kan anulleres hvis der bliver brug for det).

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret