VejledningerProgrammer kun for ansatte:SIS Leksikon H - LInterne overflyttere - samme studieordning

Interne overflyttere - samme studieordning

Denne vejledning gælder for studerende/gruppe på samme uddannelsesordning og studieordning, men som skifter til en anden institution (adresse) under KP.

Efterhånden som der er bedømmelser på fælles studieordninger kan bedømmelser stå uændret, men for bedømmelser med hver sin studieordning skal der foretages en meritvurdering. Der henvises til særskilt vejledning for registrering af merit.

Det er modtagende institution der registrerer flytningen. Der skal dog aftales en overflytningsdato med afgivende institution, så flytningen ikke falder sammen med en eventuel eksamen.

Der må IKKE ændres studienummer på den studerende, når der skiftes internt. Studienr. er unikt for den studerende og bruges bl.a. i SOD.

Trin 1: A559 Skift af uddannelse

Fremsøg den studerende/Gruppe og institutionsafdeling. Hvis en gruppe er fremsøgt vil alle de studerende fremgå i den nederste del af billeder. I kolonnen til højre er det muligt at markere for hver enkelt studerende om de skal skifte.

Vælg faneblad "Skift uddannelsesordning/institutionsafdeling"

Angiv: "Dato for flytning", "Ny institutionsafdeling", "Ny aktuel studiestart" (forventet afslutning udfyldes automatisk)

NB: Der må ikke tildeles at nyt studienummer

Marker "Ja" til "Afslut gruppeplaceringer" og "STÅperioder" (Hvis modtagne institution allerede har gruppeplaceret vil disse også blve afsluttet. Tag evt. et skræmprint af den studerendes gruppeplaceringer i A705 "Studerende med gruppeplaceringer" inde du laver skiftet

Udfyld eventuelt "Ny primær gruppe" og "Lønnet praktik"

Klik herefter på skift og tjek status på jobbet

 

Trin 2: A705 Studerende med gruppeplaceringer

Fremsøg den studerende på den aktuelle studieordning

Gruppeplacer den studerende

Trin 3: S392 Historik for fremtidige ændringer for studerende

Fremsøg den studerende

deteljerne for det planlagt fremtsidige skift fremgår i bunden af billedet (og kan anulleres hvis der bliver brug for det).

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret