VejledningerProgrammer kun for ansatte:SIS Leksikon H - LLæreruddannelsens oprettelse af afholdelsesgrupper i IntraPol uden om uddannelsesbyggeren - Grund

Læreruddannelsens oprettelse af afholdelsesgrupper i IntraPol uden om uddannelsesbyggeren - Grund

1. Opret afholdelsesgruppen

1. Opret afholdelsesgruppen
  1. Opret aktiviteten med de parametre der normalt bruges
  2. Skriv et K i rubrikken: "Publicering" og der oprettes automatisk en afholdelsesgruppe i IntraPol. Når man igen sletter K'et i feltet publicering, synkroniseres gruppen ikke længere med SIS. Det vil sige, [STARTDATO], [SLUTDATO], studerende og undervisere på deltagerlisten opdateres ikke længere med de data som er tastet i SIS.

Sammenhængen mellem afholdelsesgrupperne og planlægningsgrupperne kan ses under punkt 8. Gruppen vil være oprettet i IntraPol efter en natlig opdatering.

2. Navngivning af grupperne

Feltet [KORT BETEGNELSE] bruges som navn for afholdelsesgruppen

3. Undervisere i grupperne

De undervisere som er ansat på den unikke SIS-aktivitet får adgang til afholdelsesgruppen i IntraPol. Det vil sige, at underviserne i afholdelsesgruppen synkroniserer med SIS hver nat. Hvis en person ikke længere fremgår af aktiviteten i SIS, da vil disse personer også forsvinde fra afholdelsesgruppen i IntraPol
Rollen der tildeles er "Underviser"
Rettighederne er "Administrator"

4. Tjenester i grupperne

Afholdelsesgrupperne oprettes med alle tjenester på nær fremmøderegistrering og refleksionsforum.

5. Undtagelse

Grundet logikken for oprettelse af reeksamensgrupper, ses der bort fra aktiviteter der hedder solr som de fire første karakterer i aktivitetsnavnet

6. Studerendes adgang grupperne

Studerende får adgang til gruppen når den oprettes

7. Arkivering

Gruppen arkiveres 21 dage efter [SLUTDATO] for aktiviteten i SIS

8. Afholdelsesgruppernes sammenhæng med planlægningsgrupperne

8. Afholdelsesgruppernes sammenhæng med planlægningsgrupperne

vejledningen er udarbejdet af Henrik Abildgaard maj 2015

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret