VejledningerProgrammer kun for ansatte:SIS Leksikon H - LLønnet praktik - registrering - Grund

Lønnet praktik - registrering - Grund

Den lønnede praktik, der er gældende for hver enkelt studerende ses i vinduet ’S294  Studerende’  området ’Lønnet praktik’. Udover registreringen her kan selve praktikforløbet registreres i ’praktikmodulet’ (S032 Praktikforløb mm.)  se evt. særskilte vejledninger om registrering af praktikforløb.

Registrering af lønnet praktik starter med, at den/de lønnede praktikperioder med fagindhold registreres på en studiestart, hvorfra de overføres til hver enkelt studerende, når de tildeles studiestarten i feltet ’Aktuel studiestart’.

Herefter kan lønnede praktikperioder ændres i forbindelse med registrering af orlov i ’S001 Orlov’, Internt skift i ’A599 Interne skift mv.’ eller ved direkte, at ændre perioden for en studerende i ’S294 Studerende’.

Oplysninger om lønnet praktik for den studerende danner SU-hændelser, der overføres til US2000, hvor de håndteres således:

 Ved indskrivning af nye studerende registrerer US2000 oplysninger om evt. lønnede praktikperioder fra SIS

 På allerede indskrevne studerende opdateres ændringer til lønnede praktikperioder ikke i US2000, men giver alene et advis til SU-medarbejderen på kontrollisterne fra US2000.

se vejledning til registreringen i SIS her: http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/studieadministrative-systemer/studieadministration-sis/vejledninger/filer/faq_118_loennet_praktik_registrering-1.pdf

Udarbejdet af MKRI og HESK, juli 2016

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret