VejledningerProgrammer kun for ansatte:SIS Leksikon M - PMasseoprettelse af praktikforløb - Grund

Masseoprettelse af praktikforløb - Grund

S419 Masseoprettelse af praktikforløb

OBS: For at kunne benytte S419 skal følgende vejledninger være gennemført:

  1. Oprettelse af praktikperiode S417
  2. Oprettelse af administrationsperioder S073
  3. Oprettelse af fagindhold SA335
  4. Oprettelse af Praktikinstitution S077

Nu kan man begynde at fordele de studerende på praktikstederne. Det gør man i vindue S419. Her kan man søge studerende frem enten på Gruppe, Studiestart, Cpr-nr., Studienr. - HUSK Pr. Dato, som er datoen for start i praktikken/klinikken.

S419 Masseoprettelse af praktikforløb - Opdateringsfelter

  1. Søg Adm.periode fra via F9.
  2. Søg Praktikperiode frem via F9
  3. Periode for praktikforløb fremgår automatisk, men kan ændres.
  4. Tryk på "1. Opret praktikforløb" og de studerende som står registreret på det Ønskede og ikke allerede har gennemført praktikforløbet fremkommer med datoer anført nedenfor.

S419 Masseoprettelse af praktikforløb - Tildeling af praktikinstitution

1. Stil musen i feltet "Praktikinstitution" og fremsøg liste via F9 og vælg den ønskede praktikplads

Gem ved at trykke på  "1. Opret praktikforløb" -  der vil fremkomme en kvittering som angiver antallet af registrerede praktikforløb.

Vejledningen af udarbejdet af ANJA/KAEN, Juli 2015.

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret