Merit - EVU

Denne vejledning til registrering af merit på EVU tager udgangspunkt i et notat fra februar 2018 om arbejdsgange i forhold til vejledning og registrering af merit og moduloverførsler på Akademi- og Diplomuddannelser. Notatet ligger på fællesdrev RKV, merit og dispensation for 6 årsreglen.

Meritscenarier 1-6

Typer af registreringsmuligheder jvnfør A471 i SIS

Man kan vælge mellem Karakterer, Merit/Fritagelse og Meritkarakterer.

a) Karakterer: bruges ikke i forbindelse med merit

b) Merit/Fritagelse: bruges til Scenarie 6

c) Meritkarakterer: bruges til Scenarie1-5  (bruges også til registrering af realkompetencevurdering af adgang og modulindhold)

Registrering af merittype b) Merit/Fritagelse: bruges til Scenarie 6

Tast Ctrl+H for "Hurtig Hop" - Tast A471 i feltet "Modulnr."

Indtast CPR nr på ansøger og den uddannelsesordning, der søges merit på (du skal IKKE fremsøge den studerende vha af F7 i dette tilfælde)

Sådan gør du

 1. Vælg Merit/Fritagelse (andet må ikke bruges).
 2. Bevistype: brug F9 vælg (intern, ekstern, m.m.).
 3. Merittype: Brug start merit (S), uanset hvor i uddannelsen meritten ligger.
 4. Studietidsforkortende. Vælg altid N.
 5. Semesterplacering skal være tomt.
 6. Bedømdato: Den dato, hvor meritten er givet
 7. Godk. medarb: Vælg intitaler på den medarbejder, der har godkendt ansøgningen.
 8. Bedøm. inst: Vælg den institution, meritten er givet på. Kan undlades, hvis institutionen ikke kendes eller ikke findes i SIS.

Registrering af merittype c) Meritkarakterer: bruges til Scenarie1-5

Tast Ctrl+H for "Hurtig Hop" - Tast A471 i feltet "Modulnr."

Indtast CPR nr på ansøger og den uddannelsesordning der søges merit på (du skal IKKE fremsøge den studerende vha af F7 i dette tilfælde)

Sådan gør du

 1. Vælg Meritkarakter (andet må ikke bruges).
 2. Resultatform v. merit: Brug F9. Herefter Evalueringsform, Karakterskala, Karaktertype og Karaktertype udfyldes automatisk.
 3. Bevistype: brug F9 vælg (intern, ekstern, m.m.).
 4. Merittype: Brug start merit (S), uanset hvor i uddannelsen meritten ligger
 5. Studietidsforkortende. Vælg altid N
 6. Semesterplacering skal være tomt
 7. Bedømdato: Den dato, hvor meritten er givet
 8. Godk. medarb: Vælg intitaler på den medarbejder, der har godkendt ansøgningen.
 9. Bedøm. inst: Vælg den institution, meritten er givet på. Kan undlades, hvis institutionen ikke kendes eller ikke findes i SIS

 

Særligt i forhold til scenarie 4

Du finder UVM's takstkatalog her: https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/erhvervsakademier/okonomi/tilskud?searchterm=

Her finder du alle godkendte moduler/uddannelser.

Såfremt du har en merit, der kategoriseres som Scenarie 4 vil det være nødvendigt at oprette et fiktiv fagindhold i A890. Arbejdsgangen vil da være at finde modulet, der er godkendt merit for i takstkataloget og her vil UVM-fag været angivet, og du opretter da et nyt fagindhold i A890 vha af dette UVMfag nr.

Eksempelvis får en studerende merit for modulet "Finansiel kommunikaton - et narrativt perspektiv" fra Den merkantile diplomuddannelse. Du finder dette i ovenstående takstkatalog:

8851 Den merkantile diplomuddannelse Merkantil diplom i kommunikation 39220 Finansiel kommunikation - et narrativt perspektiv

og oprettter et fiktiv fagindhold i A890, hvor du bruger ovenstående UVMnr  39220 som fagindholdsnr jnvfør nedenstående:

 

Denne vejledning er udarbejdet af Betina Hocke (beho) Februar 2018

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret