Navngivning af hold i SIS - Fælles

1. For uddannelser med modulstruktur og semesterstruktur

For hvert optag/årgang oprettes i SIS ét ”årgangshold” der indeholder alle de studerende der starter på denne årgang.

Holdet opbygges efter følgende nomenklatur:

[udd] [f/e] [år]

Strengen består af:

3 bogstaver for uddannelsespræfix

1 bogstav der angiver om det er forårs- eller efterårsoptag

2 tal for årstal

Eksempel for en årgang der starter på ergoterapeutuddannelsen i efteråret 2013:

erge13

Ovenstående hold tildeles grupperingskoden ”YEAR”

Her udover oprettes der ”klassehold” på de uddannelser der ved studiestart har flere hold (fordeling af de studerende på årgangsholdet)

Disse hold opbygges ud fra følgende nomenklatur:

[udd][f/e][år][h]

Strengen består af:

3 bogstaver for uddannelsespræfix

1 bogstav der angiver om det er forårs- eller efterårsoptag

2 tal for årstal

1 bogstav der angiver holdidentifikationen

Eksempel for en årgang der starter på ergoterapeutuddannelsen i efteråret 2013 som inddeles på 2 hold (a og b):

erge13a

erge13b

 

Ovenstående hold tildeles grupperingskoden ”CLASS”

Alle ovenstående hold skal kun oprettes én gang, og skal ikke vippes sidenhen.

I Intrapol vil der én gang skulle udfyldes en uddannelsesmodel (et skema) der angiver varigheden af en uddannelses moduler/dele.

Herefter vil der i Intrapol automatisk trækkes oplysninger fra uddannelsesmodellen, som gør at der i de studerendes grupper (= de nuværende ”rum” i Fronter) anføres hvilket modul/semester de er nået til. De studerende vippes derfor ikke, men tilføjes nye grupper svarende til deres aktuelle status.

De studerende bevarer derfor også historik fra tidligere moduler. Det er navnene på moduler/fag ect. i uddannelsesmodellen der vil fremgå i IntraPol, og ikke nomenklaturen angivet her. Den er blot til brug i SIS og Untis. Eftersom modul ikke fremgår af den nye nomenklatur, arbejdes der i Untis med en ”oversættelsesnøgle” hvor skemalæggere altid kan se hvilket modul, der skemalægges for.

Studerende kan godt følge flere moduler samtidig samt tage moduler i vilkårlig rækkefølge.

Valgfag, klynger, uddannelsestoninger, pbl  og øvrige hold:

Ud over årgangshold og klassehold oprettes hold i SIS når der laves følgende:

  1. Hold hvor de studerende fra CLASS underinddeles i f.eks. klynger
  2. Hold hvor de studerende fra YEAR omfordeles f.eks. i forbindelse med valgfag på tværs af samme årgang

AD 1. ”Underhold”

Her bygges videre på strengen fra CLASS. Nomenklaturen efter klasseangivelsen vil her være åben (dog max 5 tegn til rådighed).

[udd] [f/e] [år] [h][xxxxx]

Eksempel for en årgang der starter på ergoterapeutuddannelsen i efteråret 2013 som inddeles på 2 hold (a og b) som hver underinddeles i 2 klynger

erge13axxxx1

erge13axxxx2

erge13bxxxx1

erge13bxxxx2

Disse hold tildeles grupperingskoden ”GROUP”

AD 2. ”Tværhold”

Her bygges videre på strengen fra YEAR. Nomenklaturen efter stamholdet vil her være åben (dog max 6 tegn til rådighed).

[udd] [f/e] [år] [xxxxxx]

Eksempel for en årgang der starter på ergoterapeutuddannelsen i efteråret 2013 der på tværs af øvrig holdinddeling tager valgfag

erge13xxxxxx

Det er for begge eksempler underordnet om der bruges tal eller bogstaver.

Disse hold tildeles grupperingskoden ”LINE”

Valgfag eller aktiviteter på tværs af årgange:

Hvis der er moduler eller valgfag hvor årgangene blandes tager nomenklaturen udgangspunkt i det tidspunkt hvor aktiviteten afholdes (i modsætning til hvornår de studerende startede)

[udd] [f/e] [år] [xxxxxx]

Eksempel for et valgfag på ergoterapeutuddannelsen afholdt i foråret 2014 med studerende fra flere årgange

ergf14xxxxxx

Det samme vil gøre sig gældende for hold der indeholder studerende fra forskellige uddannelser f.eks. på modul 5. Her bruges dog det fælles præfix ”met”.

metf14xxxxxx

Disse hold tildeles grupperingskoden ”CROSS”

2. For læreruddannelsen

På læreruddannelsen, oprettes stamhold efter samme model som de øvrige ordinære uddannelser:

[udd] [f/e] [år]

Strengen består af:

3 bogstaver for uddannelsespræfix

1 bogstav der angiver at det er efterårsoptag, da her kun er studiestart én gang årligt

2 tal for årstal

Eksempel for en årgang der starter på læreruddannelsen i efteråret 2013:

sole13

Disse hold tildeles grupperingskoden ”YEAR”

Her udover oprettes der ”klassehold” (fordeling af de studerende fra YEAR)

Disse hold opbygges ud fra følgende nomenklatur:

[udd][ f/e][år][h]

Strengen består af:

3 bogstaver for uddannelsespræfix

1 bogstav der angiver at det er efterårsoptag

2 tal for årstal

1 bogstav der angiver holdidentifikationen (a,b,c….)

f.eks. sole13a

Ovenstående hold tildeles grupperingskoden ”CLASS”.

Øvrige uddannelsesaktiviteter opbygges efter følgende nomenklatur:

[udd] [f/e] [år] [xxxxxx]

Strengen består af:

3 bogstaver for uddannelsespræfix

1 bogstav der angiver om det er forårs- eller efterårsaktivitet

2 tal for årstal

6 vilkårlige tegn (f.eks. fagkode, løbenummer o. lign)

sole13xxxxxx

Disse hold tildeles grupperingskoden ”CROSS”

3. For Efter- og videreuddannelser

For hold på efter- og videreuddannelserne bruges følgende nomenklatur:

[udd][år][k][kod][ge][l]

Strengen består af:

3 bogstaver for uddannelsespræfix

2 tal for årstal

1 tal der angiver kvartal hvor holdet starter

3 tal der angiver fagkode (de tre sidste tal)(ved kortere koder sættes 0 foran)

2 tal der angiver geografien (bruges de første 2 tal i postnummer)

1 tal der angiver løbenummer

Eksempel for et hold i diplom i ledelse der starter i 2013 i 3. kvartal med fagkode 466 på Nørrebro og har løbenummer 3

dil133466223

Disse hold tildeles grupperingskoden ”EVU”

4. For IDV

For hold udbudt som IDV bruges følgende nomenklatur:

[idv][år] [e/f][kodexx]

Strengen består af:

3 bogstaver som altid vil være idv

2 tal for årstal

1 bogstav der angiver om det er forår eller efterårsudbud

6 tegn til frivillig brug

Eksempel for et hold der starter i efteråret 2013 med kode/løbenummer 200052

idv13e200052

Disse hold tildeles grupperingskoden ”IDV”

5. For Ergoterapeutuddannelsen

Ved navngivning af PBL-grupper bruges følgende nomenklatur:

[erg][e/f][år][a][pbl][3][1]

De først tre tegn er præfix = erg

Det næste er e/f = efterår eller forår

De næste to tegn er årstallet

Det næste tegn er klassen = a, b, c...

Det næste tegn er modulet. Modul 1 = 1; Modul 3 = 3

Det sidste tegn er pbl gruppenummeret = 1, 2, 3...

Et eksempel lavet ud fra en pbl-gruppen på årgang e13 som går på modul 3 og er pbl-gruppe 1 :

erge13apbl31

Disse hold tildeles grupperingskoden ”GROUP”

Da de skifte pbl-grupper ved de ulige moduler er der følgende oversigt for de 5 sidste tegn i nomenklaturen:

 

PBL-grupper modul 1 + 2:

Grp.1    pbl11

Grp.2    pbl12

Grp.3    pbl13

Grp.4    pbl14

Grp.5    pbl15

Grp.6    pbl16

Grp.7    pbl17

Grp.8    pbl18

Grp.9    pbl19

Grp.10    pbl10

PBL-grupper modul 3+4:

Grp.1    pbl31

Grp.2    pbl32

Grp.3    pbl33

Grp.4    pbl34

Grp.5    pbl35

Grp.6    pbl36

Grp.7    pbl37

Grp.8    pbl38

Grp.9    pbl39

Grp.10    pbl30

PBL-grupper modul 7+8:

Grp.1    pbl71

Grp.2    pbl72

Grp.3    pbl73

Grp.4    pbl74

Grp.5    pbl75

Grp.6    pbl76

Grp.7    pbl77

Grp.8    pbl78

Grp.9    pbl79

Grp.10    pbl70

PBL-grupper modul 9+10:

Grp.1    pbl91

Grp.2    pbl92

Grp.3    pbl93

Grp.4    pbl94

Grp.5    pbl95

Grp.6    pbl96

Grp.7    pbl97

Grp.8    pbl98

Grp.9    pbl99

Grp.10    pbl90

PBL-grupper modul 11+12:

Her er der et lille twist i forhold til 5 tallet, da det er modul 11...

Grp.1    pbl51

Grp.2    pbl52

Grp.3    pbl53

Grp.4    pbl54

Grp.5    pbl55

Grp.6    pbl56

Grp.7    pbl57

Grp.8    pbl58

Grp.9    pbl59

Grp.10    pbl50

6. Modul 5 - monoprofessionelt 2 ugers forløb

Navngivning for de første 2 uger af modul 5 monoprofessionelt forløb, som finder sted på den enkelte uddannelse.

[præ][e/f][år][udd]

Strengen består af:

3 bogstaver for uddannelsespræfix  [præ] = m05

1 bogstav der angiver at det er efterårsoptag

2 tal for årstal

3 bogstaver der angiver uddannelsen

Et eksempel for bioanalytikeruddannelsen modul 4 i foråret 2014.

m05f14bio

Findes der flere hold på den samme uddannelse indsættes der to cifre efter uddannelsens tre bogstaver:

[præ][e/f][år][udd][01]

Disse to cifre angiver et eventuelt gruppenummer.

Således at den fulde navngivning vil være:

m05f14bio01

Disse hold tildeles grupperingskoden ”CROSS”

7. 3 ugers tværgående (modul 5)

Navngivning for tre ugers tværgående sker som følger:

I 3 ugers tværgående forløb vil der være en række store hold, som har fælles aktiviteter.

Desuden er der hold for de enkelte temaer som findes i de tre ugers tværgående.

 

De store hold har følgende nomenklatur:

[præ][e/f][år][3][h][nr]

Strengen består af:

3 bogstaver for uddannelsespræfix  [præ] = m05

1 bogstav der angiver at det er efterårsoptag

2 tal for årstal

1 tal, som altid vil være 3, de forløbet er 3 uger

1 bogstav som altid vil være et h for hold

2 tal som angiver løbenummeret

Et eksempel på et storhold som afvikles i efteråret 2014:

m05e143h01

De enkelte temaerne navngives efterfølgende nomenklatur:

[præ][e/f][år][3][t][nr][a]

Strengen består af:

3 bogstaver for uddannelsespræfix  [præ] = m05

1 bogstav der angiver at det er efterårsoptag

2 tal for årstal

1 tal, som altid vil være 3, de forløbet er 3 uger

1 bogstav som altid vil være et t for tema

2 tal som angiver løbenummeret

1 bogstav, som bruges hvis der er flere hold med det samme tema (a, b, c...)

Et eksempel på hold a som har tema 01 i efteråret 2014:

m05e143t01a

Disse hold tildeles grupperingskoden ”CROSS”

8. 5 uger tværprofessionelt forløb (modul 5)

I de sidste 5 uger af det tværprofessionelle forløb vil der være en række store hold, som har fælles aktiviteter.

Desuden er der klynger som arbejder med forskellige områder.

 

De store hold har følgende nomenklatur:

[præ][e/f][år][5][h][nr]

Strengen består af:

3 bogstaver for uddannelsespræfix  [præ] = m05

1 bogstav der angiver at det er efterårsoptag

2 tal for årstal

1 tal, som altid vil være 5, da forløbet er på 5 uger

1 bogstav som altid vil være et h for hold

2 tal som angiver løbenummeret

Et eksempel på et hold som afvikles i efteråret 2014:

m05e145h01

Disse hold tildeles grupperingskoden ”CROSS”

De enkelte klynger navngives efter følgende nomenklatur:

[præ][e/f][år][5][k][nr]

Strengen består af:

3 bogstaver for uddannelsespræfix  [præ] = m05

1 bogstav der angiver at det er efterårsoptag

2 tal for årstal

1 tal, som altid vil være 5, da forløbet er på 5 uger

1 bogstav som altid vil være et k for klynge

2 tal som angiver løbenummeret

Et eksempel på gruppe a under klynge 1, som afvikles i efteråret 2014:

m05e145k01

Disse hold tildeles grupperingskoden ”CROSS”

 

Under hver klynge er der er række grupper, disse grupper angives efterfølgende nomenklatur:

[præ][e/f][år][5][k][nr][a]

Strengen består af:

3 bogstaver for uddannelsespræfix  [præ] = m05

1 bogstav der angiver at det er efterårsoptag

2 tal for årstal

1 tal, som altid vil være 5, da forløbet er på 5 uger

1 bogstav som altid vil være et k for klynge

2 tal som angiver løbenummeret

1 bogstav som bruges til de enkelte grupper under hver klynge

Et eksempel på gruppe a under klynge 1, som afvikles i efteråret 2014:

m05e145k01a

Disse hold tildeles grupperingskoden ”GROUP”

9. 5 uger tværprofessionelt forløb (modul 5) har fået nyt præfix som er "10u" -  Dette bliver aktulet fra august 2015

10. Modul 13 tværprofessionelt forløb

For hold på modul 13 bruges følgende nomenklatur:

[præ][e/f][år]

Strengen består af:

3 bogstaver for uddannelsespræfix  [præ] = m13

1 bogstav der angiver at det er efterårsoptag

2 tal årstal

Et eksempel for modul 13 afviklet i efteråret 2014:

m13e14

Under modul 13 er der en række forskellige valgfag. Disse valgfag angives efter følgende nomenklatur:

[præ][e/f][år][nr]

Strengen består af:

3 bogstaver for uddannelsespræfix  [præ] = m13

1 bogstav der angiver at det er efterårsoptag

2 tal for årstal

2 tal for valgfags nummer

 

Et eksempel på valgfag 01 afholdt i efteråret 2014.

m13e1401

Disse hold tildeles grupperingskoden ”CROSS”

11. Sygeplejerske tilføjelse for modul 3, 4 & 6, 8

Når der afvikles modul 3 og 4, har de først det ene og så det andet  halvt/ halvt.

Det vil sige at modul 3 og 4 kører to gange i semestret.

Derfor skal der være en særlig nomenklatur for dette.

Strengen består af:

3 bogstaver for uddannelsespræfix  [præ]

1 bogstav der angiver at det er efterår/forårsoptag

2 tal for årstal

1 bogstav som altid er r (rul)

1 tal som afgør om det er rul 1 eller rul 2

 

Et eksempel for modul 3 afviklet i foråret 2014:

syme13r1 og syme13r2

Grupperingskoden for denne aktivitet er ”LINE”

Gruppetilknytning/holdsætning på disse hold sker i forbindelse med oprettelse af en studerende. Holdets løbetid er 2 år. Da det både skal rumme modul 3 og 4 + 6 og 8.

12. 1.Sygeplejerske tilføjelse for modul 7

Almindelig klassebetegnelse: symf14l-m-n-o-p-q-s-u

Toning ”hurtig ind-hurtig ud” klassebetegnelse: symf14t79 (strækker sig fra og med modul 7 og resten af uddannelsen)

Toning klassebetegnelse: symf14t71 (toning kun for modul 7)

Strengen består af:

3 bogstaver for uddannelsespræfix  [præ]

1 bogstav der angiver at det er efterår/forårsoptag

2 tal for årstal

1 bogstav som altid er t (toning)

2 tal som beskrevet ovenfor

Grupperingskoden for denne aktivitet er ”Class”

13. Radiograf modul 1-11, 12  14, YEAR og LINE

Pr. september 2014  er optagelsen rettet til at der optages 90, med 45 til studiestart både september og februar.

Strengen består af:

3 bogstaver for uddannelsespræfix

1 bogstav der angiver om det er forårs- eller efterårsoptag

2 tal for årstal

Ved overgang fra studieretning 115 til hhv:

215 (stråle) modul09 eller

315 (nuklear) modul 10

oprettes strengen med koden LINE i stedt for YEAR.

Desuden er der en særlig nomenklatur på modul 12 til 14. Her har tre studieretninger undervisning sammen og vi skal derfor have ét fælles hold. Dette hold har følgende nomenklatur:

Strengen består af:

3 bogstaver for uddannelsespræfix

1 bogstav der angiver om det er forårs- eller efterårsoptag

2 tal for årstal

3 bogstaver der angiver de tre studieretninger

r = radiograf

s= stråle

n = nuklear

Et eksempel for modul 12 afviklet i foråret 2014:

rade11rsn

Grupperingskoden for dette er ”CLASS”. Og løbetiden for dette er fra start modul 12 til slut modul 14.

14. Reeksamen for alle grunduddannelser

15. Valgmoduler på Socialrådgiveruddannelsens modul 9 & 11

I forbindelse med valgmoduler på socialrådgiveruddannelsens modul 9 og 11 er der lavet en særlig nomenklatur. Et eksempel på valg modul A, som afholdes i efteråret 2014 og det er hold 1.

soke14vak1

Strengen består af:

3 bogstaver for uddannelsespræfix

1 bogstav som angiver forår eller efterår for afholdelse af valgmodulet

2 tal som angiver år for afholdelse af valgmodulet

1 bogstav som altid er v, som angiver, at det er en valgmodul

1 bogstav som angiver hvilket valgmodul der er tale om

1 bogstav som angiver hvor valgmodulet finder sted

1 tal som bruges hvis der er flere hold der har samme valgmodul

Grupperingskoden for dette er ”CROSS”.

16. Valgmoduler på Katestrofe og risikomanageruddannelsen modul 7 og 13

I forbindelse med valgmoduler på Katastrofe og Risikomanageruddannelsens modul 7 og 13 er der lavet en særlig nomenklatur. Et eksempel på valgmodul A, som afholdes i foråret 2015.

katf15vfa

Strengen består af:

3 bogstaver for uddannelsespræfix

1 bogstav som angiver forår eller efterår for afholdelse af valgmodulet

2 tal som angiver år for afholdelse af valgmodulet

2 bogstav som altid er vf, som angiver, at det er en valgfag

1 bogstav som angiver hvilket valgfag der er tale om

Grupperingskoden for dette er ”CROSS”.

17. Orlovshold

For at sikre at de studerende har adgang til IntraPol når de har orlov er det nødvendigt at de er tilknyttet en aktivitet i SIS, i perioden de er på orlov.

Navngivninge af orlovshold

Orlovsholdets aktivitetsnavn skal bestå af 8 karakterer, de tre første er præfiks for uddannelsen og de sidste fem er: ”orlov”. Eksempel: ”symorlov”.

Holdet skal have grupperingskoden: CROSS

Aktivitetens slutdato skal ligge et godt stykke ude i fremtiden f.eks. 1/1 2050

I IntraPol vil der være en gruppeliste der indeholder alle studerende fra uddannelsen der er på orlov.

Eksempel: alle studerende på aktiviteten ”symorlov” vil være at finde på gruppelisten: ” Studerende på orlov på sym”.

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret