VejledningerProgrammer kun for ansatte:SIS Leksikon M - POprettelse af praktikinstitution - Grund

Oprettelse af praktikinstitution - Grund

S077 Institutioner

S077 Institutioner

Der oprettes praktikinstitutioner i vindue S077/Institutioner.

Lokalbeslutningen på Metropol er at alle institutionsnumre starter med P for at man på den måde kan genkende dem i systemet. Herefter følger den navngiven man har beslutte på den enkelte uddannelse. (Feks. psym6021, som i dette tilfælde anviser at det er afdeling tilknyttet modul 6 på sygeplejerskeuddannelsen). Man kan med fordel bruge uddannelses præfiks (feks. sym på sygeplejerskeuddannelsen og sol på læreruddannelsen osv.).

Man kan med fordel indsætte Kaldenavn, da det giver mulighed for søgning i flettefilen S034/Praktikforløb.

1. Udfyld "Institution"

2. Tryk F9 for værdiliste eller udfyld "Institutionstype".

3. Udfyld "Institutionsnavn" (er lig med Praktikinstitutionsnavn).

4. Udfyld evt. "Overinst.Afd." (bruges fx. ved oprettelse af et praktiksted, som hører under en given kommune/hospital).

5. Udfyld "Kaldenavn" (er fx. soc for Socialrådgiver, lab for Laborant osv.)

Tryk F10/Gem

S077b Institutionsgrupperingskode for institutionen

S077b Institutionsgrupperingskode for institutionen

Højreklik og gå ind på fanebladet S077b/Institutionsgrupperingskode for institutionen og opret koden "Praktik"

Tryk F10/Gem

S077 Institutioner Generelle opl.

S077 Institutioner Generelle opl.

Under "Generelle opl." indtastes institutionens adresse og andre data efter behov. Det er også i dette skræmbillede man kan vinge "Nedlagt" af, hvis Institutionen ikke længere anvendes.

Tryk F10/Gem

S077 Institutioner Praktik opl.

S077 Institutioner Praktik opl.

Under "Praktik opl." tastes følgende:

"Institutionsafdelingen" (Feks. 101522 Sygeplejerskeuddannelsen Metropol) - Hvis flere Institutionsafdelinger benytter samme praktikinstitution vil det fremgå af tallet "Antal tilknyttede inst.afdelinger".

Resten af felterne udfyldes jf. lokalbeslutningen og behov for den enkelte uddannelse.

Skal praktikstedet benyttes i Praktikportalen, skal der i feltet ”Godkendt” vælges værditypen ´Godkendt´.

Tryk F10/Gem

OBS - For at kunne taste specialiseringsområdet skal det være oprettet i S418 Specialiceringsområder.

Vejledningen er udarbejdet af ANJA/KAEN, Juli 2015, rev. 040915/KAEN, rev. juli 2016 af HESK og MKRI

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret