Optag-tilmelding EVU

Forudsætningen for at kunne optage de studerende er, at aktiviteten er oprettet i SIS. Se vejledning Oprettelse af hold/grupper/aktiviteter - Fælles

S313 Gruppetilmelding

Hurtig hop (ctrl + H) til S313

 

 

1.   Søgekriterier

- Fremsøg projektområde / læseår

2. Gruppe

-     Søg den gruppe frem, du vil arbejde med. Data fra A326 trækkes med over i billedet.

3. Studerende

-     Alle studerende står med status W = webtilmeldinger eller med status T  manuelt tastede tilmeldinger.

-     Tjek at ansættelsessted er en godkendt og åben institution. Ansættelsessted indsættes i S294, der vedrører studerende.

-     Den studerende skal have et studienummer tilkoblet sin tilmelding. Hvis studienummer mangler skal det tildeles manuelt, se vejledning her.

-     Tjek at optagelseskrav er opfyldt og relevant dokumentation er modtaget.Hvis dette ikke er tilfældet kan der ud for den enkelte studerende ændres status til 'B', indtil adgangskrav er opfyldt. Se status oversigt nedenfor.

-     Når tilmeldingsfristen er nået og det er besluttet, at holdet oprettes, klik på ”Overfør web-tilmeldinger” - alle med status W ændrer status til T, tryk F10 for at gemme, tryk på ”Optag studerende” - status ændres til O, tryk F10 igen. Studerende med status B kan efterfølgende
     optages ved at ændre status til T, tryk F10 for at gemme, tryk på ”Optag studerende” - status ændres til O, tryk F10 igen.

-     Hvis holdet skal aflyses kan du finde vejledningen her.

4.  Gebyr for studerende

-    Check at alle oplysninger i gebyrlinjen er opdaterede: pris, forfaldsdato, arbejdsgiver, finanskonto, formålskonto. Så meget som muligt skal være udfyldt (se vejledning for skærmbilledet A326 - link Oprettelse af hold/grupper/aktiviteter - Fælles )

Status oversigt

Manuel tilmelding

Ved manuel holdtilmelding af en studerende sker dette altid i S313.

For at en tom linie vælg: F6 Derefter tastes oplysninger på den studerende.

Hvis den studerende allerede findes i databasen, tastes cpr.nr. og uddannelsesordning. Ellers oprettes den studerende i billede S294. Se vejledning her.

 

Vejledningen er udarbejdet af Lobr og Rimu den 29-07 2015

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret