Merit - Grund

Registrering af merit

Tast Ctrl+H for "Hurtig Hop" - Tast A471 i feltet "Modulnr."

Indtast CPR nr på ansøger og den uddannelsesordning der søges merit på (du skal IKKE fremsøge den studerende vhj af F7 i dette tilfælde)

Sådan gør du

  1. Vælg Merit/Fritagelse (andet må ikke bruges).
  2. Vælg type (intern, ekstern, m.m. - vælg F9).
  3. Brug start merit (S), uanset hvor i uddannelsen meriten ligger.
  4. Vælg N (nej) til, om orlov er studietidsforkortende.
  5. Feltet semesterplacering skal være tomt.
  6. Bedømmelsesdato er den dato, meritten er givet
  7. Vælg den godkendende medarbejders initialer
  8. Vælg den institution, meritten er givet på. Kan undlades, h.vis institutionen ikke kendes eller ikke findes i SIS.

Vejledningen er udarbejdet af Heidi Rasmussen, Gitte Asbjerg Jørgensen og Helle Lillelund, oktober 2016

Opdateret 29. januar 2018 BEHO

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret