Omstillingsfonden

Kort om Omstillingsfonden

Rammen for modtagelse af tilskud fra Omstillingsfonden er beskrevet i udmøntningsbrev om Omstillingsfonden af den 14. juni 2018. Forenklet beskrevet handler det om, at en bestemt målgruppe studerende (faglærte og ufaglærte i beskæftigelse) kan modtage 10.000 kr. årligt.

Der er særlige omstændigheder i forhold til opkrævning af deltagerbetaling, hvor den studerende enten får hele deltagerbetalingen dækket af Omstillingsfonden eller kun delvis - nedenfor er arbejdsgangen beskrevet i de to tilfælde.

Alt information samt opdaterede blanketter findes her

Hvis hele deltagerbetalingen dækkes af Omstillingsfonden

VU Optag er ansvarlige for:

  • Den studerende skal have påført gebyrtype V-OM i S313/ og opkræves med denne i A424.
  • Kontostrengen skal være den samme som på andre studerende på holdet (formålskonto og dim.5 (Alias)).
  • Betaleren er MFIVU004 ML, deb.type er Ø. Beløbet er det samme som deltagerbetalingen. Forfaldsdato er 31. marts (for opstart i 1Q), 30.juni (for opstart i 2Q), 30. september (for opstart i 3Q), 31. december (for opstart i 4Q)

Charlotte Sedam (CHSE) og Betina Hocke (BEHO) er ansvarlige for:

  • At der faktureres i SIS (N438 m.m.), og gives besked til debitor@kp.dk om, at denne faktura IKKE skal sendes ud til kunden, men at den skal udlignes med betalingen fra fakturaanmodningen til Omstillingsfonden.

 

Hvis kun dele af deltagerbetalingen dækkes af Omstillingsfonden er der følgende tilføjelse til ovenstående

VU Optag er ansvarlige for:

  • At der oprettes to gebyrlinjer med fordeling af beløb i A424. Den gebyrlinje, der ikke vedrører Omstillingsfonden skal håndteres som almindelige studerende og der opkræves til den betaler, som den studerende har oplyst i forbindelse med tilmelding.

VU Afholdelse er ansvarlige for:

  • At opkræve egenbetalingen/den almindelig fakturering. Dette gøres på samme måde som alle andre studerende.

Vejledningen er udarbejdet af Charlotte Sedam (CHSE) og Betina Hocke (BEHO) Maj 2019 - Opdateret Januar 2020.

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret