Reeksamensprocedure - Grund

Fælles regler for håndtering af reeksamen

Fælles regler for håndtering af reeksamen

Med henblik på digital aflevering i IntraPol, skal alle reeksaminander holdsættes i SIS ved hver reeksamen.  

Umiddelbart efter eksamen oprettes en gruppe i SIS, som indeholder de studerende, der skal til reeksamen.

I forbindelse med reeksamen er det vigtigt, at vi døber ”aktiviteterne” ens, da der vil blive lavet en automatik for oprettelse af reeksamengrupperne i IntraPol.

Nomenklaturen for reeksamensgrupperne er som følgende eksempel på en reeksamen for modul 3 som afvikles i uge 44 2015 på Socialrådgiveruddannelsen:

sokre150344

Strengen består af:

3 bogstaver for uddannelsespræfix

1 bogstav som altid er r, som angiver, at det er en reeksamen

1 bogstav som angiver forår eller efterår for afholdelse af reeksamen (følger semestret)

2 tal som angiver år for afholdelse af reeksamen (følger semestret)

2 tal som angiver hvilket modul der er tale om

2 tal som angiver hvilken uge der typisk er reeksamen

1 karakter som er valgfri. Denne ene karakter kan bruges hvis der er forskellige retninger på samme modul.  Den enkelte uddannelse er selv ansvarlig for at lave en ”oversættelsestabel” til at forstå hvad denne sidste karakter betyder. Denne ”oversættelsestabel” skal både studieservice og uddannelsen (IntraPolkoordinator) kende til.

Grupperingskoden for dette er ”CROSS”.

Bemærk at der efter præfix er et r. På denne måde er det tydelig at der er forskel på de ordinære hold og på reeksamensholdene.

For at der kommer en gruppe i IntraPol skal der skrives k i feltet publicering i SIS billede A326.

De studerende får adgang til gruppen, natten efter at der er skrevet ”K” i publiceringsfeltet i SIS.

Gruppen arkiveres 45 dage efter slutdatoen i SIS. Og de studerende vil herefter kunne finde deres materiale i arkivet.  

 

 

Et eksempel på oprettelse af et re-eksamenshold for modul 3 som afvikles i efteråret 2015 på Socialrådgiveruddannelsen:

 Et eksempel på oprettelse af et re-eksamenshold for modul 3 som afvikles i efteråret 2015 på Socialrådgiveruddannelsen:

Ovenfor tager vi udgangspunkt i et eksempel fra Socialrådgiveruddannelsen = sokre150344.

Fremsøg billedet A326 med Crtl H (hurtighop).

Følgende felter udfyldes:

1.  Aktivitet (sokre150344)

2. Kortbetegnelse (fx. re-eks.klas.m3)

3.  Betegnelse (fx.re-eksamen klassisk modul 3 efterår 2015). Bemærk at den tekst som man skriver i betegnelse kommer til at stå i Intrapol efterfulgt af aktivitet i parentes.

4.  Periode: I forhold til start- og slutdato på reeksamenshold, så skal startdato være ved semesterstart, hvis en studerende skal til reeksamen samtidig med den næste ordinære eksamen. Hvis det er en reeksamen som ikke ligger i    

    forbindelse med ordinær eksamen, så kan startdatoen ligge fire uger før reeksamen eller så tidligt som muligt. Hvad angår slutdatoen så er det dagen efter reeksamen. Medmindre at der lokalt er særlige grunde til at holdet skal være  

    åbent længere.

5.  Grupperingskode: ”CROSS”.

6.  Publicering: Der vælges K, således at den studerende får adgang til gruppen.

7.  Aktivitetsafdeling

8:  Uddannelsesordning

9.  Institution/Afd

Gem F10

Dernæst tilføjes fagindhold samt de studerende som skal til re-eksamen.

Udarbejdet af ANDU/ANWI August 2015

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret