VejledningerProgrammer kun for ansatte:SIS Leksikon Q - SRegistrering af afgangsprojekt fleksible forløb - EVU

Registrering af afgangsprojekt fleksible forløb - EVU

Når en studerende med en fleksibel diplom skal skrive afgangsprojekt (ÅU) skal:

1) der oprettes en gruppe til den pågældende uddannelse - A326

2) den studerende skal registreres  - A700

Opgaven med at oprette og registerere studerende på afgangsprojekt ved fleksible forløb ligger i Studieservice VU hos team optag

Der findes en vejledning om registering af vejledning til fleksibel diplom - http://screensteps.phmetropol.dk/m/13827/l/927453-registrering-af-fleksible-forlob-i-forhold-til-vejledning-evu

 

 

Skematisk oversigt fra UFM/SIS

Trin 1 - Oprettelse af FLEX afgangsprojektgrupper til betaling/indberetning/karakter- A326

I et given kvartal med studerende, der skal skrive FLEX afgangsprojekt skal der oprettes en aktivitet pr uddannelse

Aktiviteten oprettes med:

Aktivitet (eksempel):dbu193_AFX  

dbu= vælg uddannelsespræfix, 19= årstal, 3= kvartal,  AFX = forkortelse for afgangsprojekt på fleksibel forløb

Uddannelsesordning: 8875 for diplom eller 8945 for akademi

De øvrige felter udfyldes som ved almindelig oprettelse i A326. Gebyrtype er den samme som ordinære VU studerende tilmeldt afgangsprojekt.

Fagindhold (A335) og oplysninger til UG (B159): 9434 (UVM fag 9434) for diplom eller 6974 for akademi (UVM fag 6974).

Fakturering (og dermed STÅ indberetning), samt eksamensafvikling sker på denne aktivitet.

Vigtigt i forhold til Intrapol: Den studerende tilmelder sig den almindelige uddannelsesaktivitet, hvor den pågældende uddannelses afgangsprojekt er, men optages på flexaktiviteten.

 

Trin 2 - Registrering af studerende i forhold til afgangsprojekt  - A700

I SIS skelnes tydeligt mellem vejledning (før uddannelsesplan) og afgangsprojekt (underskrevet uddannelsesplan):

Når der foreligger en fleksibel plan, tilknyttes den studerende ovenstående gruppe. Den studerende beholder uddannelsesordningen fra den uddannelse vedkommende er tilknyttet i S294.

Indskrivningsformen for fleksible uddannelsesordninger er 5700. Dette skal ændres/vælges manuelt i A700. Husk ligeledes skal den studerende manuelt skal tilføjes afholdelsesgruppen på Intrapol.

Trin 3  - WISEflow og beviser

Når der skal oprettes et flow for et flexafgangsforløb, skal flexaktiviteten samflettes med det almindelige hold. Samme procedure som reeksamen.

Det er vigtigt, at karakteren for afgangsprojektet gives på flexaktiviteten og laves som almindelig bevisdannelse.

Udarbejdet af Betina Hocke (BEHO), Lone Bruun (LOBR) og Charlotte Sedam (CHSE) Juni 2018 - opdateret af Betina Hocke (BEHO) og Sofie Bouschinger Christensen (SOBC) September 2019

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret