VejledningerProgrammer kun for ansatte:SIS Leksikon Q - SRegistrering af fleksible forløb i forhold til vejledning- EVU

Registrering af fleksible forløb i forhold til vejledning- EVU

 

Den studerende registreres i det kvartal uddannelsesplanen er udarbejdet/underskrevet. Denne beskrivelse er delt op i:

  1. Oprettelse af grupper til registrering i forhold til vejledning- A326
  2. Registrering af studerende i forhold til fleksibel vejledning - A700A eller A705

Såfremt den studerende skal opkræves bruges den almindelig vejledning for fakturering når ovenstående punkter er gennemført.

Ansvaret for oprettelse af kvartalsgrupper ligger i Studieservice VU i gruppen "RKV, merit og dispensation for 6 årsreglen".

Der findes en vejledning for registrering i forhold til afgangsprojekt, når den studerende har en uddannelsesplan - http://screensteps.phmetropol.dk/m/13827/l/927452-registrering-af-afgangsprojekt-fleksible-forlob-evu

 

Skematisk oversigt fra UFM/SIS

Den studerende, der skal registereres for vejledning må aldrig registreres med nedenstående fagindhold i S294.

Trin 1 - Oprettelse af FLEXVEJL-kvartalsgrupper til brug for betaling og indberetning- A326

Som udgangspunkt skal oprettes en gruppe pr. kvartal pr institut for både diplom og akademi, men kun hvis der studerende med fleksible forløb.

Aktiviteten for LOF (Ledelse og Forvaltning) tidligere ILF vil dog altid blive oprettet for diplomniveauet og bruge som eksempel i nedenstående. Dette betyder, at der skal oprettes nye grupper til andre institutter og til akademiniveau, hvis relevant.  

Aktiviteterne kan kopieres i A319 og således laves for et år ad gangen. Grupperne navngives efter princippet:

Aktivitet (eksempel):VFLX201_LOF  

20= årstal, 1= kvartal,  LOF = forkortelse for institut (LOF, SSB, PS og NCE). Aktivitetsafdeling LOF 8400, PS 8300, SSB 7400 og NCE 8330 (dette gælder kun Diplomudd. i erhvervspædagogik)

Uddannelsesordning: 4653 VFLX (oprettet af UNI-C) for både akademi og diplom.

Fagindhold: 9717 (UVM fag 9717) for både akademi og diplom.

Mht gebyrtype skal denne oprettes, såfremt vi tager betaling for vejledning i forhold til fleksibel diplom, da faktureringen skal ske på denne gruppe. Københavs Professionshøjskole har valgt ikke at opkræve betaling for fleksibel og derfor modtager vi ikke tilskud, men har registreringspligt.

Trin 2- Registrering af studerende i forhold til fleksibel vejledning- A700a eller A705

I SIS skelnes tydeligt mellem vejledning (før uddannelsesplan) og afgangsprojekt (underskrevet uddannelsesplan) - se anden vejledning:

Registrering for vejledning inden der (nødvendigvis) foreligger en uddannelsesplan:

Den studerende tilknyttes FLEX vejledningsaktiviteten (Trin 1 i denne vejledning). Den studerendes uddannelsesordning, skal være den ordning, som vedkommende har flest aktiviteter på (da en potentiel FLEX studerende oftest har flere uddannelsesordninger tilknyttet).

Udarbejdet af Betina Hocke (BEHO), Lone Bruun (LOBR) og Charlotte Sedam (CHSE) Maj 2018. Opdateret af Betina Hocke September 2020

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret