Registrering af orlov - Grund

Orlovsårsager

Når en studerende får brug for orlov, er der forskellige muligheder, hvoraf nogle får konsekvenser for retten til SU.

BAR = Barselsorlov SU fortsætter

OUS = Orlov SU stoppes

SYG = Sygdom  SU fortsætter

SUS = Frivillig Studiefri SU stoppes

SMS = Tvungen Studiefri SU fortsætter

Hvis en orlov eller studiefri periode skal forlænges må man ikke ændre i den indtastede periode, men oprette en ny linje med den forlængede periode.

Sådan registreres en orlovsperiode

Hent den studerende på Ctrl H (Hurtighop) og S294 - tast cpr.nr. og tryk F8.

Højreklik i øverste del af billedet og marker "Orlovsperioder".

Registrer start - og sluttidspunkt for orlovsperioden samt orlovsårsag. Bibehold J til STÅ og gruppeplacering og gem F10.

 

Registrering af gruppeplacering

Gå til A705 og fremsøg den studerende.

  1. Gruppeplacer den studerende pr. dato efter endt orlov.

Gå tilbage til S294 og tilret "aktuel studiestart" med den aktivitet som den studerende kommer tilbage til efter endt orlov. Når "aktuel studiestart" udfyldes så ændres "forventet afslutning" også. - (Gem F10)

- I tilfælde af lønnet praktik henvises til særskilt vejledning.

Noter

Højreklik i det øverste billede af S294 og noter evt. begivenheden i "Noter".

Vejledningen er udarbejdet af ANDU og ANWI - JULI 2015/revideret af KRSO d. 21/12-18

1 Kommentarer

Anna Scott Nielsen

Jeg vil meget gerne at vi satte følgende søgeord på denne vejledning
Studieplaner
Særlige Studieplaner
Mange tak
Hilsen
Anna

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret