VejledningerProgrammer kun for ansatte:SIS Leksikon Q - SRegistrering af realkompetencevurdering - EVU

Registrering af realkompetencevurdering - EVU

 

Den studerende registreres i det kvartal afgørelsen er faldet. Beskrivelsen er delt op i:

  1. Oprettelse af grupper til registrering i forhold til indberetning- A326
  2. Registrering af studerende i forhold til indberetning- A700a eller A705
  3. Registrering af studerende i forhold til afgørelse i sagen- A471

Såfremt den studerende skal opkræves bruges den almindelig vejledning for fakturering når de 3 ovenstående punkter er gennemført.

 

Trin 1 - Oprettelse af grupper til registrering i forhold til indberetning- A326

Der oprettes to grupper pr. kvartal pr institut. Grupperne kan kopieres i A319 og således laves for et år ad gangen. Grupperne navngives efter princippet:

Gruppe 1) RKV181_ILF: (2018)

18= årstal, 1= kvartal,  ILF = forkortelse for institut (IPE, IVE, ILF)

Gruppen er til ansøgere med videregående uddannelse og der er deltagerbetaling.

Uddannelsesordning: 4651 REA (oprettet af UNI-C)

Fagindhold: Kompetencebevis 9495 (UVM fag 9495) - uanset om adgang eller indhold.

Indskrivningsform 5310 (RKV med deltagerbetaling for ansøgere med videregående uddannelse). På disse grupper skal tilføjes gebyrtype ÅU-RKV.

Gruppe 2) RKVFU181_IPE: (2018)

FU= Faglært/ufaglært 18= årstal, 1= kvartal,  IPE = forkortelse for institut (IPE, IVE, ILF)

Gruppen er til faglærte/ufaglærte(erhvervsuddannelsesniveau) ansøgere uden deltagerbetaling.

Uddannelsesordning: 4644 REFU (oprettet af UNI-C)

Fagindhold: Kompetencebevis 139495 (UVM fag 39495) - uanset om adgang eller indhold.

Indskrivningsform 5311 (RKV uden deltagerbetaling for faglærte/ufaglærte(erhvervsuddannelsesniveau) ansøgere). Ingen gebyrtype.

Trin 2 - Registrering af studerende i forhold til indberetning- A700a eller A705

Den studerende oprettes i S294 med den uddannelsesordning, der er søgt realkompetencevurdering i forhold til.

Den studerende gruppeplaceres på baggrund af sit uddannelsesniveau på enten RKV181_% eller RKVFU181_% i A700.

Såfremt der skal opkræves betaling vælges indskrivningsform 5310. Såfremt der ikke skal opkræves betaling vælges indskrivningsform 5311. Metropol har valgt ikke at opkræve betaling for adgang uanset uddannelsesniveau.

 

Trin 3 - Registrering af studerende i forhold til afgørelse i sagen

Åben A471 (ved registrering af RKV, skal der bruges et tomt felt  brug ikke F7/F8)

  1. Brug F9 til af fremsøge CPR-nr. på ansøger og den uddannelsesordning, der søges RKV til.
  2. Hvis ansøgning om adgang, indtast/søg fagindhold 139495 eller 9495. Hvis ansøgning om indhold, indtast/søg det fagindhold på uddannelsen, der søges RKV for.
  3. Vælg Meritkarakter (ikke logisk, men korrekt). Når du vælger evalueringsform udfyldes alle 3 felter.
  4. Når man vælger Meritkarakter skal Meritoplysninger også udfyldes ellers kan man ikke gemme. Det er kun felterne Bedøm. dato og Godk. medarb. og bedømmelsesinstitution, der giver mening, og ved udfyldelse af de andre felter, se på nedenstående billede, hvad du skal vælge.
  5. Feltet semesterplacering skal være tomt. Ignorer fejlmeddelelse fra SIS.
  6. Skal udfyldes og her er Godkendt valgt. På afviste RKV'er skrives Afvist.
  7. Tast Termin for afgørelsen, Karakter: Vælg G (for godkendt) eller RI ( ikke godkendt).  Vi vil sjældent skulle bruge RA (Realkompetencevurdering afvist), da vi ikke registrerer en mangelfuld ansøgning.

 

Fakturering realkompetencevurdering

Metropol opkræver kun betaling for RKV af enkelte moduler eller hele uddannelser. Ved fakturering skal bruges gebyr type ÅU-RKV. Selve faktureringen foregår som al anden fakturering i SIS

http://screensteps.phmetropol.dk/m/13827/l/326713-fakturering

 

Udarbejdet af Betina Hocke (BEHO) og Charlotte Sedam (CHSE) Januar 2017. Revideret af Betina Hocke og Charlotte Sedam  i februar 2018.

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret