VejledningerProgrammer kun for ansatte:SIS Leksikon Q - SRegistrering af realkompetencevurdering - VU

Registrering af realkompetencevurdering - VU

 

Den studerende registreres i det kvartal afgørelsen er faldet. Beskrivelsen er delt op i:

 1. Oprettelse af grupper til registrering i forhold til indberetning- A326
 2. Registrering af studerende i forhold til indberetning- A700a eller A705
 3. Registrering af studerende i forhold til afgørelse i sagen- A471

Såfremt den studerende skal opkræves bruges den almindelig vejledning for fakturering når de 3 ovenstående punkter er gennemført.

 

Forudsætninger i SIS

Trin 1 - Oprettelse af grupper til registrering i forhold til indberetning- A326

Der oprettes to grupper pr. kvartal pr område.Grupperne kan kopieres i A319 og således laves for et år ad gangen. Grupperne navngives efter princippet:

Gruppe 1) RKV201_LOF:

20= årstal, 1= kvartal,  LOF = forkortelse for Ledelse, Organisation og forvaltning

Denne type gruppe er til ansøgere med videregående uddannelse og der er deltagerbetaling.

Uddannelsesordning: 4651 REA (oprettet af UNI-C)

Fagindhold: Kompetencebevis 9495 (UVM fag 9495) - uanset om adgang eller indhold.

Indskrivningsform 5310 (RKV med deltagerbetaling for ansøgere med videregående uddannelse). På disse grupper skal tilføjes gebyrtype V4722H

I SIS oprettes grupperne med følgende aktivitetsafdelinger

LOF 8400, PS 8300, SSB 7400 og NCE 8330 (dette gælder kun Diplomudd. i erhvervspædagogik)

Gruppe 2) RKVFU201_SSB:

FU= Faglært/ufaglært 20= årstal, 1= kvartal,  SSB = forkortelse for Sundhed, Social og Beskæftigelse

Gruppen er til faglærte/ufaglærte(erhvervsuddannelsesniveau) ansøgere uden deltagerbetaling.

Uddannelsesordning: 4644 REFU (oprettet af UNI-C)

Fagindhold: Kompetencebevis 139495 (UVM fag 39495) - uanset om adgang eller indhold.

Indskrivningsform 5311 (RKV uden deltagerbetaling for faglærte/ufaglærte(erhvervsuddannelsesniveau) ansøgere). Ingen gebyrtype.

Trin 2 - Registrering af studerende i forhold til indberetning- A700a eller A705

Den studerende oprettes i S294 med den uddannelsesordning, der er søgt realkompetencevurdering i forhold til.

Den studerende gruppeplaceres på korrekt område på baggrund af sit uddannelsesniveau på enten RKV% eller RKVFU% i A700.

Såfremt der skal opkræves betaling vælges indskrivningsform 5310. Såfremt der ikke skal opkræves betaling vælges indskrivningsform 5311.

 

Trin 3 -  Registrering af studerende i forhold til afgørelse i sagen

Åben A471 (ved registrering af RKV, skal der bruges et tomt felt  brug ikke F7/F8)

 1. Brug F9 til af fremsøge CPR-nr. på ansøger og den uddannelsesordning, der søges RKV til.
 2. Hvis ansøgning om adgang, indtast/søg fagindhold 139495 eller 9495. Hvis ansøgning om indhold, indtast/søg det fagindhold på uddannelsen, der søges RKV for.
 3. Vælg Meritkarakter (ikke logisk, men korrekt). Når du vælger evalueringsform udfyldes alle 3 felter.
 4. Når man vælger Meritkarakter skal Meritoplysninger også udfyldes ellers kan man ikke gemme. Det er kun felterne Bedøm. dato og Godk. medarb. og bedømmelsesinstitution, der giver mening, og ved udfyldelse af de andre felter, se på nedenstående billede, hvad du skal vælge.
 5. Feltet semesterplacering skal være tomt. Ignorer fejlmeddelelse fra SIS.
 6. Skal udfyldes og her er Godkendt valgt. På afviste RKV'er skrives Afvist.
 7. Tast Termin for afgørelsen, Karakter: Vælg G (for godkendt) eller RI ( ikke godkendt).  Vi vil sjældent skulle bruge RA (Realkompetencevurdering afvist), da vi ikke registrerer en mangelfuld ansøgning.

 

Fakturering af kompetencebeviser  (adgangsbevis skal aldrig faktureres)

KP opkræver ikke betaling for adgang. KP kræver betaling for RKV af enkelte moduler eller hele uddannelser. Ved fakturering skal bruges gebyr type V4722H, samt et af nedenstående alias

Der er 2 på Ledelse, Organisation og Forvaltning

 • 400227101 - LED RKV/Alle aktiviteter - Ledelse
 • 400228101 - FOO Realkompetencevurd./Alle aktiviteter - Forvaltning

Der er 2 på Sundhed, Social og Beskæftigelse

 • 400229101 - SU RKV/Alle aktiviteter - Sund
 • 400230101 - SB RKV/Alle aktiviteter - Social

Der er 3 på Pædagogik og skole

 • 400231101 - OTL RKV/Alle aktiviteter - Opvækst trivsel og læring (tidligere DSS) - Anne Kjær
 • 400232101 - SUL RKV/Alle aktiviteter - Skole undervisning og læring (tidligere SKDI) - Helle Marstal
 • 400233101 - UVE RKV/Alle aktiviteter - Uddannelse vejledning og erhverv (tidligere VEVO) - Rasmus Kjær

Selve faktureringen foregår som al anden fakturering i SIS. Fakturering Åben uddannelse - KP fælles - klik her

 

 

Udarbejdet af Betina Hocke (BEHO) og Charlotte Sedam (CHSE) Januar 2017. Revideret af Betina Hocke og Charlotte Sedam i februar 2018. Revideret af Betina Hocke marts 2020. Revideret af Betina Hocke maj 2020. Revideret af Betina 1. oktober 2020

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret