VejledningerProgrammer kun for ansatte:SIS Leksikon Q - SRevalidenter og rekvirenter - oprettelse og fakturering i SIS - KP Fælles

Revalidenter og rekvirenter - oprettelse og fakturering i SIS - KP Fælles

Vejledningen består af 2 dele. 1) Forberedelse af faktureringsgrundlag for revalident - S294 og S304 og 2) Fakturering af rekvirent - A424 og N438.

Vær opmærksom på, at en person, der får betalt sin uddannelsen af f.eks et jobcenter er en revalident og jobcenteret er en rekvirent.

Forberedelse af faktureringsgrundlag for revalident i S294 og S304

Den studerende oprettes i S294.

1) Vær opmærksom på, at der ikke er et ansættelsesforhold, hvorfor evt. oplysninger i fanebladet Andet skal slettes.

For at påføre betalingsoplysninger, hjøjreklik og vælg  "Rekvirenter" og herved åbnes billede S304.

Udfyld S304 korrekt

1) Start og slutdato, samme datoer som fagets i A326. For grunduddannelse er det start og slut dato for stå-perioden. Perioden kan være modulets længde, dvs. som i A326 eller hvis betalingstilsagnet/blanketten fra jobcentret angiver en kortere periode, så indsæt denne. Holdident skal IKKE udfyldes.

OBS VIGTIGT. Der må ikke ændres i eksisterende linjer, så nye perioder skal oprettes nedenfor.

2) Rekvirent= overnummer til rekvirentafdeling skal være godkendt som rekvirent i S077 og institutionen skal være MC

3) Rekvirent type = en forklaring til de forskellige rekvirenttyper kan ses her: Rekvirenttyper

4) Rekvirent afdeling = institutionsnummeret på afdelingen, der skal betale for den studerende. I dette eksempel er det samme institutionsnummer, men det kan være 2 forskellige numre ( det kan f.eks. være typer KL, ML)

 

Fakturering af rekvirent i A424 og N438

I gennemgang af A424 beskrives kort hvordan du finder den korrekt gebyrtype.

Revalidenter faktureres i egen SIS kørsel (fordi der skal CPRnr på deres faktura og der må ikke være CPRnr på de andres faktura. Tjekket med debitor 220120). Så giv rekvirenten en senere betalingsdato end de andre studerende og fakturerer i 2 omgange

A424

Nedenstående eksempler er fra A424.

1) Grunduddannelsestaxameter opkræves med gebyrtype U0000V - denne gælder for alle grunduddannelser (Husk kun én gebyrlinje). Du skal selv sætte Projektkonto STED og Dim 5 Sagsalias, der gælder for den uddannelse du fakturerer for.

Kender du ikke gebyrtypen finder du hjælp via dette link

Konteringsvejledningen med alle alias finder du på KP intra eller via dette link

2) For Åben uddannelse er der en gebyrtype pr uddannelse med forudfyldt Projektkonto STED og Dim 5 Sagsalias. Taxameter indsættes i en linje med det samlede taxameter beløb.

N438

Åbn N438 for at opkræve gebyrerne. Grunduddannelserne skal kun køre første faktura.

Første faktura er taxametertilskud. (i N438 skal der stå N i "Gebyr med STÅ-grundlag og J i "Medtag CPR-nummer)

Husk J'et i "Medtag CPR-nummer" og N’et til samlet opkrævning kun er til opkrævninger, der stiles til landets Jobcentre vedrørende rekvirenter.

Anden faktura er gebyret (dvs. den opkrævning/pris hele holdet betaler).

Opkrævningsline 1) undervisningsgebyr (i N438 skal der stå J i "Gebyr med STÅ-grundlag" og  J i "Medtag CPR-nummer)

Når dette er gjort er den studerende opkrævet i Navision.

Udarbejdet af Betina Hocke (BEHO) og Sadie Sanderson (SASA) marts 2019, opdateret januar 2020

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret