SIS Portal - Fælles

SIS Portal er en web baseret database hvor du kan finde en lang række forskellige udtræk fra SIS.  De bliver udskrevet i Excel og skal som oftest efterbehandles i Excel og evt i en pivottabel.

Adgang til SIS Portal

Adgang til SIS Portal

Udvalgte kollegaer har foreløbig adgang til SIS Portal. Du kan i SIS tjekke om du har adgang.

Ctrl + H og vælg A555

  1. tryk F7, indtast dine initialer i feltet Brugernavn og tryk F8
  2. tjek at der i et af felterne under Brugergrupper står portal (scroll evt)

Står der ikke Portal har du ikke har adgang og du skal så skrive til Niels Kølle niko@phmetropol.dk. I mailens emnefelt skal du anføre dine SIS initialer samt teksten ”Mangler adgang til Portal”.

 

 

Login på SIS Portal

Login på SIS Portal

Du logger ind på SIS Portal ved følgende link

https://sis-portal.ufmit.dk/

  1. Indtast dit SIS brugernavn
  2. Indtast dit SIS password
  3. Indtast ore (som er navnet på databasen)

Yderligere brug af SIS Portalen

Yderligere brug af SIS Portalen

Alle vejledninger, skabeloner og ”fælles”-træk er placeret i mappen I:\Portaltræk

I mappen ”Portaltræk” finder du:

Roden: Her lægges alle konkrete/aktuelle Portaltræk og skabeloner. Hvis du selv danner filer må de ikke placeres i denne mappe

Arkivmappe: Her lægger Niels Kølle gamle udtræk. Du bedes undlade at lægge filer i denne mappe

Vejledninger: Word dokumenter med gangske korte vejledninger. Vejledningerne forudsætter grundlæggende pivot indsigt

 

Juli 2015

Vejledningen er udarbejdet af Hans Frydendall (hfry) og Anna Scott Nielsen (asni) juli 2015

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret