Skift af bekendtgørelse

I tilfælde af at en uddannelse får en ny bekendtgørelse, skal der registreres skift af uddannelse - eksemplevis som det har været tilfældet på alle sundhedsuddannelserne i 2016.

Studieordningen (eller den nye bekendtgørelse) angiver hvor længe den gamle studieordning/bekendtgørelse skal anvendes.

Skift af uddannelsen/udd.ordning i SIS fungerer bedst (citat supporten) hvis skiftet laves samme dag. Det er ikke muligt at bibeholde samme studienummer hvis skiftet sættes til en fremtidig dato.

Den studerende skal på sit afsluttende bevis have bedømmelser for alle elementer i den nye bekendtgørelse. Der skal i den forbindelse udarbejdes meritvurderinger, så det kan fastsættes om der kan gives merit på den nye bekendtgørelse.

For at den studerendes endelige bevis ikke skal indeholde for mange meritbedømmelser, kan der i bevisskabelonen indsættes en ekstra side med alle bedømmelserne fra den oprindelige bekendtgørelse. Der henvises til særskilt vejledning for registrering af merit.

Trin1: A599 Skift af uddannelsesordning

Fremsøg den studerende, "Udd.ordning".

Vælg faneblad "Opret på ny uddannelsen/studieskift"

Angiv: "Dato for flytning" Brug så vidt muligt dags dato. Der må ikke skiftes med tilbagevirkende kraft.

"Ny udd.ordning", eventuel "Ny institutionsafdeling", "Ja" til "Afslut fremsøgte udd.ordning", "Afgangsårsag" "5 Teknisk studieskift",

"Ny aktuel studiestart" (forventet afslutning udfyldes automatisk)

Angiv "Ja" til "Overfør studienr." Studienummer kan kun overføres hvis skiftet laves pr dags dato.

Marker "Nej" til "Afslut gruppeplaceringer" og "Ja" til "Afslut tidligere STÅplaceringer"

Udfyld eventuelt "Ny primær gruppe" og "Lønnet praktik"

Klik herefter på skift og tjek status på jobbet

Trin 2: - fix studienummer og gruperplaceringer

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret