Studienummer - EVU

Denne vejledning omhandler tildeling og brug af studienumre på efter- og videreuddannelserne.  

Hurtig hop (CTRL + H) til billedet S294 eller klik på '2. Studerende' på SIS-forsiden.

  1. Tryk F7 og fremsøg studerende via CPR-nummer.
  2. Tjek at uddannelsesordningen er den korrekte i forhold til den ansøgte uddannelse. Hvis ikke det er den korrekte, brug da piletasterne til at finde den frem.
  3. Tjek om der i forvejen er angivet et studienummer under den korrekte uddannelsesordning. Hvis ikke, skal dette tildeles manuelt.

Manuel tildeling af studienummer sker via Excel-arket "Studienummeroversigt". Kopiér det første umarkerede studienummer fra arket og indsæt det under 'Studienummer' i billedet S294 i SIS. Farvemarkér herefter det anvendte studienummer i Excel-arket. Vær opmærksom på at benytte det korrekte faneblad alt efter hvilken uddannelse, det drejer sig om.

Vejledningen er udarbejdet af Mikkel Juul Pedersen juli 2015

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret