VejledningerProgrammer kun for ansatte:SIS Leksikon Q - SSTÅ - arbejdsgang for STÅ gruppemedlemmer - EVU

STÅ - arbejdsgang for STÅ gruppemedlemmer - EVU

Formål og rammer for STÅ-indberetning

STÅ (studenterårsværk) indberetninger foretages 4 gange om året (kvartalsvis). 1 STÅ = 60 ects point.

1Q: jan-mar. 2Q: apr-jun. 3Q: jul-sep. 4Q: okt-dec. Fristerne for indberetning af de enkelte kvartaler er ca. en måned efter kvartalets afslutning.

Medlemmerne af STÅ gruppen EVU har det overordnede ansvar for deres respektive institutionsområder/ uddannelser, i forhold til mødedeltagelse i STÅ-gruppen, samt gennembearbejdning af log/kladder/rykkerlister. Medlemmerne skal desuden være kontaktperson for tovholder og Økonomi. Endelig skal medlemmerne sikre, at de retningslinjer som stågruppen fastsætter, kendes og følges af kollegaerne.

Birte Werenskiold står for den overordnede koordinering af STÅ indberetningen for Metropol på Efter- og videreuddannelsesområdet. På de enkelte uddannelser kan styringen, og ansvaret for opgaverne være tilrettelagt forskelligt.  

Arbejdsdokument - STÅ årshjul

STÅ gruppe medlemmernes primære opgave er at have overblik over forrige, nuværende og næste kvartal, da kvartalsopgaverne overlapper hinanden.  

Den naturlige rækkefølge på opgaverne pr. kvartal er som følger:

 • Opfølgning betalingstilsagn forrige kvartal
 • Klargøring af S403 (se vejledning - indsæt link til ny vejledning Hans har lavet)
 • Overordnet tilsyn med respektive S403 fordelt på gruppemedlemmer
 • Egenkontrol UG og B159 for kommende kvartal (se vejledning - indsæt link til hotkeyproces som Hans har lavet)
 • Kør 1. kladde og tjek logfil
 • Kør 2. kladde og tjek logfil
 • Kør lokal indberetning
 • Tjek relevante dokumenter til rådighed for revision
 • Samlet Metropol indberetning
 • Til rådighed for revisionen
 • STÅ- gruppemøde
 • Stormøde STÅ (alle koordinatorer kun1. og 3. kvartal)    

 

 

 

 

 

Udarbejdet af Betina Hocke (BEHO) og Gitte Holm Nielsen (GTNI) Juli 2015

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret