STÅ - ordinær uddannelse - Grund

OBS! SIS har udarbejdet en tjekliste over Indberetning af semester STŅ - fra registrering til indberetning.

Vi får STÅ for de studerende når de har gennemført et semester. Det er forskelligt fra semester til semester hvad der gør at de har gennemført semesteret. Man laver STŅ for det semester vi lige har afsluttet. STÅ perioderne løber i perioderne: 0102 - 3108 (efterår) og 0109 - 2802 (forår)

Hvor meget er en STÅ…?

Hvor meget er en STÅ?

Pr. semester får vi 0,5 STŅ pr. studerende. Ved gennemført uddannelse før vi 3,5 STŅ.

Hvis du går til A877 – Ordinære uddannelsesordninger, kan du se fordelingen af praktik og Teori STŅ, hvis du søger din institutionsafdeling frem.

Praktikudskillelsesfaktor

Praktikudskillelsesfaktor

Det er vigtigt at kende vægtningen imellem klinik og teori for de enkelte semestre. De skal være udfyldt i A877a, som du finder ved at højreklikke på A877 og vælger semestre.

Oplysningerne fra ovenstående skema skal tastes ind i indberetningsmappen, som ligger på G:\Budget_OrdinærUddannelse\STŅ_OrdinærUddannelse.

Oprettelse af STÅ… perioder

Oprettelse af STÅ perioder

I S004 er STŅ perioden for 1. semester (modul 1 og 2). Du skal lave denne for alle 7 semestre, så du får lavet en STÅperiode for alle 14 moduler. Du bestemmer selv navngivningen af "STŅ-perioden", men sørg for at lave en logisk opbygning som kan genkendes fra gang til gang.

OBS! Du skal være opmærksom på, at være tilknyttet den rigtige Institutionsafdeling når du starter for indtastningen kan ikke ændres!

Arbejdsgangen med lister

Arbejdsgangen med lister

Før de studerendes STŅ-perioder kan godkendes skal man vide, om deres semester er bestået (om alle pø¸ver er bestået). Dette kan gøres på flere måder.

Man kan feks. udskrive en deltagerliste S405 eller S296 i Excell og påføre på disse om de studerende har bestået det de skal for at have gennemført semesteret.

Flettefil S296

Flettefil S296

Deltagerlisterne kan også laves som excelfiler  i SIS – S296. Det er ikke et krav, men det gør den videre proces lidt lettere for diverse registreringer, da man så arbejder direkte i Excel.

Listerne skal bestilles pr. slutdato i semesteret. Eks: 30.06.11 eller 31.01.12.

Når alle lister er lavet og printet, så skal du kigge dine karakterlister igennem. Her starter du med 1 og 2 modul (eller det der er STŅ udløsende) og sætter et hak ud fra den studerende når den har bestået en eksamen. Hvis den studerende har bestået begge moduler, så kan vi få STŅ. Skulle der være en der er taget på orlov ved eks. 2 modul, udmeldt sig i semesteret eller andet, så skal du sætte en streg over den studerende for så udløser det ikke noget. Men når den studerende kommer tilbage og tager det manglende modul, så vil vi kunne få STŅ – med næste indberetning!

Man kan også benytte S331 flettefil resultater eller portaludtræk. Her kan man udtrække bedømmelser på de relevante fagindhold for de aktuelle studerende (altså uden brug af karakterlister). Reglerne vedrø¸rende orlov og udmeldelse er de samme som beskrevet ovenfor. Benyttes en af disse metoder skal man tillige udskrive en deltagerliste, hvorpå man efterfølgende streger de studerende som ikke skal udløse STŅ og påfører diverse oplysninger samt tilføjelser.

Overflytning

Hvis studerende overflyttes til vores institution i løbet af semestret og består den sidste modulprøve hos os, indberetter vi 0,5 STÅ for den studerende. Har vi studerende som overflyttes fra os til anden uddannelsen i løbet af semesteret indberettes ingen STŅ. Heller ikke selv om første modulprøve i semestret er bestået hos os.

Rekvirent

Studerende med rekvirent skal være tastst i S304. Har du en eller flere rekvirenter på et hold skal du taste R ud for den studerende på deltagerlisten “ da den eller de ikke er ressourceudløsende. Hvis rekvirentperiode er korrekt registreret i SIS vil disse studerende ikke fremgå på indberetningen til ministeriet. Rekvirenterne opkræves umiddelbart i forbindelse med STÅ indberetningen.

Du kan lave et printscreen af S369 (studerende og rekvirenter) og finde de studerende som ligger inden for STŅ perioden. (deres afslutningsdato må gerne ligge uden for€“ det er bare vigtigt de er aktive i perioden) Check om de har bestået begge moduler! Har du mange rekvirenter kan dette også gøres via en flettefil i SIS: S306 her kan du få oplysningerne pr. dato.

Placering af studerende på STÅ… perioden

Placering af studerende på STÅ perioden

Gå til S005: Studerende på STÅ periode – og sæt de studerende på som har bestået begge moduler og som derfor skal have STÅ. (her bruger du dine deltagerlister , excel-lister eller portaludtræk til at indskrive efter) I masseredigeringsfeltet skriver du en dato som SKAL ligge indenfor STÅ perioden!! samt dine initialer. Herefter taster du G i statusfeltet ud for alle studerende og afslut med F10 (gem).

Man kan vælge også at taste de studerende der endnu ikke har bestået begge moduler og som stadig er aktive på studiet ind i S005 – disse registreres med U for underkendt i statusfeltet, så ved man at man skal huske dem ved næste STÅ-periode.

NB: Hvis en studerende fejler fordi er der overlappende orlovsperiode, tjek da denne i S001 og anfør en dato som stadig ligger indenfor STÅ perioden, men udenfor orlovsperioden.

Kontrol af indtastning

Lav en udskrift for hver STÅ periode – det vil sige for hvert semester A729/Studerende på STŅ-periode.

Check at antallet af studerende stemmer med det antal du har fra dine holdlister. Hvis nogle studerende ikke skal være på listen, da gå i S005 sti: studerende - STÅ - STÅ- periode med studerende og søge den aktuelle STŅ - periode frem. Så stiller du dig med markøren på den studerende der skal slettes og taster Shift F6 – klikker ok til boksen og Shift F6 igen. Så er den studerende væk.

Skal en studerende på listen, så stiller du dig nederst i et blankt felt og taster den studerendes cpr-nummer og gemmer med F10. Eller klikker på ikonet€ "ny data post"€ Så får du en ny linie du skal skrive den studerende ind på.

En anden fremgangsmåde er vipning af studerende.

En anden fremgangsmåde er vipning af studerende.

Hvis du har små hold og har det fulde overblik over deres bevægelser på holdet kan du med fordele benytte vipning. For større uddannelser med mange bevægelser kan dette ikke anbefales.

De nye studerende (modul 1 & 2 eller 1. semester) skal tilknyttes en STŅ-perioden. Dette gøres i jobbilledet S280.

De andre studerende, som allerede har været tilknyttet en STŅ-periode, skal vippes til den aktuelle STŅ-periode. Det sker i billedet A719, Vipning af STŅ-periode.

En anden fremgangsmåde er vipning af studerende - fortsat.

En anden fremgangsmåde er vipning af studerende - fortsat.

Herefter søges der efter den STŅ-periode de studerende skal flyttes til

Inden man klikker på feltet 1. Vip studerende skal man lige huske at tjekke vipningsstatus og evt lave den om, for ellers er det kun dem, der er aktive i hele STŅ-perioden samt fik godkendt sidste STŅ-periode, som vil vippe.

der skal stå N ud for alle dem, der er stoppet i løbet af semestret

der skal stå J ud for dem, der har været til re-eksamen (og vel at mæke har bestået!)

tjek også orlovs-folk, nogle af dem skal alligevel med i indberetningen, hvis de først gik på orlov efter eksamensperioden.

Når man ved, hvem skal have godkendt sin STŅ-periode kan man ”masseindberette” i S005: Samme proces som beskrevet tidligere.

Individuel registrereing af STÅ…

Individuel registrereing af STÅ

I vinduet S021 STŅ-placering for studerende kan man se den enkelte studerendes STÅ-placering og man kan taste STŅ for den studerende.

Enten er den studerende STŅ-placeret, og godkendelsen/underkendelse skal tastes. Eller også blev den studerende ikke STÅ-placeret, og det kan man passende gøre i det billede.

Hvis man har studerende der skal have reduceret STŅ (feks. 0,25 STÅ på grund af merit) registreres dette her således:

  1. Ving af i Manuel registrering NB HUSK den anførte andel "Praktikudskillelsesfaktoren" inden du vinger af!
  2. Tast oplysningerne

Tryk F10/Gem

Færdiggørelse

Færdiggørelse

Studerende som har gennemført uddannelsen får vi færdiggørelsestaxameter for. Dette kræver at de studerende er afgangsmeldt i SIS.

Dette registreres i A600/Afgangsmelding. Tast F7 inden du skriver dataerne. Slut af med at klikke på fremsøg. Check at det passer med det antal du ved er blevet færdige. Klik efterfølgende på Afgangsmeld knappen. Tryk F10/Gem

Kladdeindberetning

Kladdeindberetning

Gå i jobbestilling og tast S006

Herefter skal der udfyldes med:

Startdato: 010311 (efterår) eller 011012 (forår)(bliver rykket en måned i forhold til STŅ-perioden)

Slutdato: 310811 (efterår)  eller 280212(forår)

Institionsafdeling: eks: 101423

Kør

Nu er kladden køtt. Tjek jobovervågningen for eventuelle fejl. Se eventuelt punktet "STŅ-indberetning- ordinær uddannelse, fejlmeddelser og advarsler" nederst i denne vejledning.

Herefter højreklikkerr du på jobbestillingen og vælger jobovervågning. Her får du oplyst et jobnr. eller en kladde id. Det skal bruges ved de to efterfølgende udskrivninger.

S194/STÅ-indberetning for ordinær uddannelse

S195/STŅ-detail for ordinær uddannelse køres først når det hele stemmer. Begge gemmes i indberetningsmappen pÃ¥ G:/.

Hvis du ikke kan få tallenære til at stemme med dem som SIS oplyser i (S194) så kan du gå til hurtig hop og taste (S184) her taster du periode og  institutions afdelingen: så får du data frem på uddannelsen.

Kladdeindberetning - Fortsat

Kladdeindberetning - Fortsat

Herefter kan du stille markøren i første felt hvor der står STŅ- oplysninger og klikke F7 så kan du taste 1 i UVM akt type og eks. 7 under semester. (F8) Så får du de studerende frem som SIS har registreret på 7. semester. Her kan du så tælle antallet om det stemmer med det antal du har. Hvis det stemmer så kan du gøre det samme på de andre semestre. På denne måde skulle du gerne finde differencen. (denne proces gøres kun hvis du slet ikke kan få tallene til at stemme) Hvis du ønsker at få disse oplysninger ud på et papir og hvor fordelingen pr. semester er tydeliggjort, så kan du køre jobbet S426, hvor du bruger samme kladde id.

Kladdeindberetning - Fortsat

Kladdeindberetning - Fortsat

S194 og S195 gemmes sammen med deltagerlister i indberetningsmappen på G:/.

STÅ…-indberetning- ordinær uddannelse, fejlmeddelser og advarsler

OBS! SIS har udarbejdet en vejledning i forhold fejl og mangler ved indberetningen.

Endelig indberetning

Det er Niels Kølle der for det samlede Metropol foretager indberetningen.

Dokumentationsmappe

Efter endt kladdekørsel udfyldes og godkendes i indberetningsmappen på G:\Budget_OrdinærUddannelse\STŅ_OrdinærUddannelse.

Vejledningen er udarbejdet af ANJA/KAEN, Juli 2015.

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret