SU - Grund

Genindskrevet SU-Grund

Skriv datoen for genindskrivning på uddannelsen og den studerende vil også blive genindskrevet i US2000 og kan derved søge om SU – Husk at slette afgangsdato og årsag.

Hvis der sker en ændring i den studerendes uddannelsesforløb som får betydning for hvornår den studerende afslutter uddannelsen – barsel – orlov - skifter hold – skal feltet aktuel studiestart ændres.

Det skal ændres så det passer til det hold den studerende nu går på. Idet man ændre aktuel studiestart – vil feltet forventet afslutning også ændre sig (og lønnet praktik) - disse data overføres til US2000 så den studerende har mulighed for at få SU i en længere periode.

D.v.s. at felterne forventet afslutning og lønnet praktik er hængt op på feltet aktuel studiestart.

Hvis en studerende afbryder uddannelsen og I taster afgangsårsag og dato – vil disse data automatisk blive overført til US2000 og den studerendes SU stoppes med det samme, uden at SU medarbejderen skal gøre noget.

SIS er det redskab SU-kontoret bruger, så derfor er det vigtigt at data omkring studerendes barsel, orlov, sygdom og forventet afslutning altid er opdateret

Danske gæstestuderende

Som en konsekvens af digitaliseringen er det også meget vigtigt hvis man modtager danske gæste studerende på uddannelsen af indskrivningsformen sættes til 4200 når de oprettes og inden man trykker F10 for gem, da 4200 ikke indberettes til US2000. Hvis man ved en fejl har sat indskrivningsformen til 1100 vil der ske en overførsel af data til US2000 om at den studerende starter på ”vores udd.” og SU’en vil blive afbrudt på den oprindelige uddannelse.

Vejledningen er udarbejdet af SU, Juli 2015 (Rev. ANJA/KAEN, Juli 2015) (Rev. ASNI/HELI)

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret