VejledningerProgrammer kun for ansatte:SIS Leksikon T - VTeknisk studieskift - ændring af uddannelsesordning for studerende på afgang - EVU

Teknisk studieskift - ændring af uddannelsesordning for studerende på afgang - EVU

Når de studerende starter på afgangsprojektet er det tid til at revidere den uddannelsesordning de står med hos os. De studerende søger ind på et afgangsprojekt, men hvis de tidligere har stået på en anden uddannelsesordning, er det denne ordning, der har fulgt dem i deres studietid (for at de har adgang til alle de moduler de har læst i IntraPol)

Når du skal til at optage de studerende løber du lige S313 igennem for at se, om alle står på den korrekte uddannelsesordning.

I arbejdsgangen med at tjekke den studerendes historik og moduler vil en del af arbejdsgangen også være at få de studerende til at stå på den korrekte uddannelsesordning, nemlig den som den studerende tager afgang i.

I ovenstående billede vil der være en enkelt studerende, der skal skifte uddannelsesordning, så det foregår via den studerendes cpr-nummer. Men det er også muligt at skifte for et helt hold, så er det holdnummeret, der skal søges frem.

 

Åben billedet A599 - Interne skift mv.

1. Fremsøg enten en enkelt studerende eller et helt hold.

2. Er du udenfor holdets aktive periode, skal du sætte en pr. dato, der ligger indenfor perioden.  Ellers kan du bare lade feltet være tomt.

3. Du skal bruge fanen Skift uddannelsesordning / institutionsafdeling

4. Tast Pr. dato (dagen efter datoen i punkt 2) Og den ønskede uddannelsesordning for den studerende/holdet.

5.  I felterne Afslut tidligere gruppeplaceringer og tidligere STÅ-placeringer skal der stå n (nej) Systemet sætter selv en pr. dato ud for felterne.

6. Udfyldes automatisk.

7. TRYK SKIFT

Du får nu en advarsel  hvor du bliver spurgt om du er sikker og du skal her bekræfte din bestilling.

Der vil herefter køre et job i baggrunden og de studerende har nu skiftet uddannelsesordning.

 

 

Vejledningen er udarbejdet af Gitte Holm Nielsen 1. december 2016

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret