Tompladsordning - Fælles

Administrativ praksis for betalende enkeltfagsstuderende på grunduddannelsesmoduler.

Baggrund

PH Metropols grunduddannelser har med mellemrum studerende, der ønsker at følge ét eller flere fag som betalende enkeltfagsstuderende.

Hertil kommer, at direktionen ved flere lejligheder har ytret ønske om, at denne type aktivitet er velkommen.

Nedenfor er beskrevet den administrative procedure for håndtering af aktiviteten, som er en aktivitet efter Lov om Åben Uddannelse (ÅU) og gennemføres som et uddannelsesforløb på en grunduddannelse.

Det er den enkelte institutchef, der fastsætter deltagerbetalingen for enkeltfagsstuderende på grunduddannelsen.

På I-drevet (I:\Centralt, fælles dokumenter\Administration\Tomplads) kan der findes mere relevant information plus skemaer til brug ved ansøgning samt velkomstbrev.

Behandling af ansøgningsskema

Ansøgningsskema fra hjemmeside sendes til STU1’s e-mail-postkasse, studieservicesigurdsgade@phmetropol.dk, som forud udfylder uddannelsesplanen og derefter sender til uddannelsens uddannelsesleder med kopi til uddannelsens studieadministrative koordinator.

Uddannelsesplanen

Uddannelsesplanen skal indeholde oplysninger om:

 1. Fag/fagindhold
 2. Antal ECTS-point
 3. Tidsperiode - præcise datoer - start, slut, eksamensdato og eksamensform
 4. Pris jf. indstilling (1.000 kr. pr. ECTS-point + 1.000 kr. i administrationsgebyr).

Uddannelsesplanen godkendes endeligt af uddannelsesleder på uddannelsen og sendes tilbage til STU1.

Oprettelse af den studerende i S294
 1. Uddannelsesordning SKAL være ÅU. Hver grunduddannelse har sin egen uddannelsesordning til enkeltfag - se skema nedenfor.
 2. Indskrivningsformen SKAL være 5300, da den studerende er manuelt indmeldt.
Oprettelse af ÅU-aktivitet til tompladsstuderende i A326

Inden den studerende kan behandles af EVU, er det vigtigt, at der bliver lavet en aktivitet, som den studerende kan kobles på. Denne aktivitet er den, der benyttes til at fakturere den studerende, og den aktivitet, der kører taxameter fra (STÅ).

 1. Holdet laves som en kopi af det hold, som den studerende er koblet til for at følge sine medstuderende på grunduddannelsen. Det nye hold skal have et holdnavn, der slutter på enk.
 2. Der skal sættes Projektområde/Læseår på. Det vil enten være ForårXX eller EfterårXX.
 3. Uddannelsesordningen skal være den enkeltfagsuddannelsesordning, der fremgår af skemaet i afsnittet "Uddannelsesordning, enkeltfag".

Den studerende skal knyttes til både enkeltfagsholdet i forhold til fakturering og til det almindelige hold af hensyn til IntraPol og WISEflow.

Copydan er betalt via deltagerbetaling, og derfor skal den studerende whitelistes med henblik på adgang til skannet litteratur.

Fagindhold i A890

Der skal oprettes et enkeltfagsfagindhold, som er en kopi af det rigtige fagindhold.

Enkeltfagsfagindholdet skal indeholde:

 1. ECTS-point
 2. UVM-fag (se skema nedenfor).

Findes UVM-faget ikke, skal STU-EVU søge om at få det oprettet via SIS-supporten.

Fra uddannelsesplan til gennemførelse af uddannelse

STU1 sender uddannelsesplanen til evu@phmetropol.dk, som derefter fakturerer.

STU1 sender et velkomstbrev til den studerende. Brevet skal blandt andet indeholde praktiske oplysninger om startdato og tid, sted, IntraPol-login, skema og vejledning.

Fakturering

STU-EVU fakturerer de(n) studerende med betalingsfrist inden studiestart (ellers mistes STÅ). Efter betaling indberettes til Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) med henblik på at få undervisnings- og bygningstaxameter. Deltagerbetaling og undervisningstaxameter bogføres på grunduddannelsens stedkonto, mens bygningstaxameteret tilgår Bygninger.

STU-EVU indberetter STÅ i henhold til UFM's takstkatalog.

Uddannelsesforløb og eksamen samt bevis

STU1

 • udarbejder enkeltfagsbevis
 • afgangsfører den studerende efter afslutning med årsag 1.

Vejledning er udarbejdet af Winnie Høy-Petersen, juli 2015.

Revideret af TIMS, juli 2017.

1 Kommentarer

Jasmin Ibsen

Redaktionsgruppen for SIS-leksikonet må meget gerne kontakte Jasmin Ibsen, jaib@phmetropol.dk med henblik på at få ovenstående vejledning revideret. Der skal ændres i rækkefølgen og enkelte billeder skal opdateres, samt der skal indsættes nye tabeller.

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret