VejledningerProgrammer kun for ansatte:SIS Leksikon T - VUddannelsesmodel og regeltjek - Grund

Uddannelsesmodel og regeltjek - Grund

Vejledninger fra SIS

SIS har udarbejdet en generel vejledning vedr. grundlaget for en uddannelsesmodul.

Der er også udarbejdet en vejledning specifikt til læreruddannelsen vedr. uddannelsesmodul og beviser for læreruddannelsen 2013 og for flere af de øvrige uddannelser er der udarbejdet vejledninger vedr. model og bevis.

Uddannelsesmodel

Udgangspunktet for overhovedet at kunne arbejde meningsfuldt i SIS er selvsagt at vores uddannelsesmodeller er lagt korrekt ind i SIS.

SIS-supporten vil som udgangspunkt hjælpe med at lave den generelle eller nationale udgave af betingelser på uddannelsesordningen, ligesom de kan gøre det med fagindhold på uddannelsesordningen. Denne skal vi efterfølgende kopier og tilpasse til vores egen specifikke studieordning.

Det er muligt at benytte jobbet S446 Kopiering af uddannelsesordning. Jobbet kan kopiere fagindhold på uddannelsesordningen, Betingelser på uddannelsesordningen, områder på uddannelsesordningen og semestre på uddannelsesordningen. Dette er beskrevet i ovenstående generelle vejledning.

Regeltjek

Uddannelsesmodeller i SIS handler primært om vinduerne

S411 Områder for uddannelsesordning,

S412 Fagindhold på uddannelsesordning og

S413 Betingelser på uddannelsesordning.

Der er to hovedformål med vinduerne S412 og S413:

  • At kunne tjekke om en studerende har gennemført det der kræves pÃ¥ uddannelsen
  • At kunne styre rækkefølgen af karaktererne pÃ¥ beviset, nÃ¥r S414 Flettefil Bevis anvendes som grundlag for bevisudarbejdelse.

S411 Områder for Uddannelsesordning

S411 Områder for uddannelsesordning er en måde, hvor på man kan strukturere sine fag/moduler i SIS, så man kan få systemet til at forstå sin studieordning og bekendtgørelse. Det er ikke nødvendigt at anvende denne hvis uddannelsen er enkelt bygget op uden forskellige fagretninger.

S411 Områder for Uddannelsesordning

S412 Faginghold på Uddannelsesordning

Fagindholdene skal være oprettet på uddannelsesordningen for at der kan dannes bevis. I vinduet S412 angiver man bl.a også fagkategori, hvor mange karakterer der skal med på beviset, om en evt. titel skal med, en evt. praktik periode og i hvilken rækkefølge fagene skal komme ud i flettefilen. Alt sammen med til at få SIS til at forstå uddannelsesordningen, så alting bliver korrekt når vi udskriver eksamensbevis.

S413 Betingelser på Uddannelsesordning

I S413 Betingelser på Uddannelseordning indsættes de betingelser den studerende skal have opfyldt for at gennemført uddannelsen. SIS er behjælpelig, hvis ikke denne allerede er udfyldt, så man kan nøjes med at tilrette.

S413 Betingelser på Uddannelsesordning

Tjek af betingelser

I god tid før man skal udskrive eksamensbeviser kan med med fordel køre S447 Tjek af betingelser. For at dette tjek virker kræver det at S413 er sat korrekt op med det korrekte antal karakterer, da tjekket ikke går på det enkelte fagindhold, men på om der er bestået det antal karakterer, der skal være inden for de forskellige ID numre. Nedenstående eksempel er på studerende der starter på modul 13 - da jeg ved at de studerende ikke har opnået alle deres ECTS point og heller ikke har skrevet bachelorprojekt ekskluderer jeg betingelse 1 og 12. jf. ovenstående oversigt over betingelser S413.

Tjek af betingelser

Tjek af betingelser - fortsat

Resultatet af ovenstående kørsel ses af nedenstående. Man får ikke specifikt at vide hvilke fag, der mangler, men man får at vide hvilke betingelser, der ikke er opfyldt. Man kan se at nedenstÃ¥ende 2 studerende mangler betingelse 14 som er valgfaget (der findes 0 karakterer og der burde være 1). Er det er jo korrekt, da de ligger på modul 13.

Rækkefølgen af fag på eksamensbevis mm.

I vejledningen grundlaget for en uddannelsesmodul er det beskrevet hvordan fagenes rækkefølge på flettefil bevis fremkommer.

Vejledningen er udarbejdet af ANJA. Juli 2015

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret