Ug og B159 - EVU

Udfyldelse af B159

Udfyldelse af B159

Oplysninger om hold tastes i B159 (eller højreklik på holdet i A326). Bemærk at SIS-billedet hedder VIDAR.

Nogle af oplysningerne  fra A326 kommer automatisk over i B159, de øvrige skal tastes manuelt.

OBS: Hvis man foretager ændringer i felter i A326 eller B159 efter at man har gemt de oprindelige oplysninger, overføres de ikke automatisk til UG.dk. Så væsentlige ændringer som pris og datoer skal rettes manuelt på UG.dk.

Sådan finder du VIDAR fagkoden

Sådan finder du VIDAR fagkoden

VIDAR fagkoden er på 5 cifre, såfremt uvm-faget er på fire cifre skal der sættes et nul foran. For at finde UVM fag koden åbner du A890 for den pågældende aktivitets fagindhold.I dette tilfælde bliver VIDAR fag koden for aktiviteten 08434 -

Hvis du ikke kan vælge UVM-fag i B159, skal du gøre som følger:

Hvis du ikke kan vælge UVM-fag i B159, skal du gøre som følger:

Som tidligere nævnt finder du UVM-faget i A890 når du søger aktivitetens fagindhold frem. Åbn A888 og indsæt UVM-fag. To oplysninger fra dette billede oprettes i S267, samt uddannelsens navn.

Når vi får godkendt nye moduler hos ministeriet får vi tildelt et fagindhold og UVM-fag fra UNI-C. Første gang UVM-faget skal bruges i B159, skal der være lavet en kobling mellem Fagindhold og UVM-fag i SIS billede S267. Dette skal kun gøres en gang.

Nu er aktiviteten oprettet i B159.

Indberetning til ug.dk sker automatisk hver nat, så dagen efter oprettelsen i SIS skal du tjekke på UG.dk at holdet er synligt.

Gå ind på www.ug.dk/( her taster du holdnummeret)  - holdet kommer herefter frem på skærmen, hvis det er korrekt overført. Hvis dit hold ikke er på UG.dk skal du kontakte den koordinator på dit institutionsnummer der er tovholder på UG.dk.  

 

 

Udarbejdet af Betina Hocke (BEHO) og Gitte Holm Nielsen (GTNI) Juli 2015

1 Kommentarer

Sadie Nygaard

Vidar fagkoden er på 5 cifre, så der skal kun sættes et nul foran såfremt uvm-faget er på fire cifre. Her står det som om der altid skal sættes et 0 foran.

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret