VejledningerProgrammer kun for ansatte:SIS Leksikon Q - SRegistrering af merit efter skift til ny bekendtgørelse

Registrering af merit efter skift til ny bekendtgørelse

I tilfælde af en uddannelse får en ny bekendtgørelse, skal der registreres skift af uddannelse - somdet eksemplevis som det har været tilfældet på alle sundhedsuddannelserne i 2016.

Selve skiftet fortages i henhold til vejledningen Skift af bekendtgørelse

Når der er fortaget et skift af bekendtgørelse, skal der gives merit for de elementer der er bestået på den gamle bekendtgørelse.

Vejledningen vedrører også bedømmelser givet efter ny bekendtgørelses regler, hvor den studerende stadig har været er indskrevet på gammel ordning.

Trin 1: A477 Karakterer og meritter

Fremsøg den studerende.

Af denne eksempel fremgår det at:

  1. Der skal gives merit for de bedømmelser der er op nået på den gamle studieordning.
  2. Der skal flyttes nogle bedømmelser, afgivet efter den nye bekendtgørelse, som er registreret på den oprindelige.

 

Trin 2: A471 Registrering af karakter/merit pr studerende

Opret ny Fremsøg den studerende på den nye bekendtgørelse

Registrer merit på de semestre der tilsvarer de beståede elementer på den gamle bekendtgørelse under fanen Merit/Fritagelse

Gentag proceduren for hvert element der skal gives merit for jf. den nye bekendtgørelse.

Trin 3: A471 Registrering af karakterer/merit pr studerende

Opret ny Fremsøg den studerende på den nye bekendtgørelse og med det aktuelle fagindhold.

De karakterer sm er givet på den nye bekendtgørelse men som ved en fejl er registreret på den gamle bekendtgørlse skal have flyttet karakterer over på den nye bekendtgørelse.

Dette gøres under fanen Karakterer. Her skal der noteret under bemærkninger at karakteren overføres fra den gamle bekendtgørelse så der kan trækkes sport tilbage til hvor den er givet.

Gentag proceduren for hvert element hvor der skal flyttes en karakter.

Trin 4: Karakterer og meritter

Af A477 fremgår den studernede nu med korrekt ECTS på uddannelsen og med angivelse af merit for de elementer der er optjent på den gamle bekendtgørelse og med karakterer for de elementer der er var bestået efter den nye bekendtgørelse men var registreret på den gamle.

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret