VejledningerProgrammer kun for ansatte:SIS Leksikon M - PAjourføring af fagindhold og studieordninger

Ajourføring af fagindhold og studieordninger

Denne vejledning vedrører kontrollen og ajourføringen af fagindhold i SIS og deres relationer til studieordninger.

Vejledningen er relevant for alle ordinære uddannelser, samt meritlærer og meritpædagog. Der er særlige forhold gældende for læreruddannelsen og meritlæreruddannelsen.

Studieordninger og omfang

Hvilke studieordninger skal være ajourført semester og fagindhold?

 • Sundhedsuddannelserne: Gældende studieordninger fra 2016 til d.d.
 • Pædagoguddannelsen: Gældende studieordninger fra 2014 til d.d.
 • Socialrådgiveruddannelsen: Gældende studieordninger fra 2012 til d.d.
 • Administrationsuddannelserne: Gældende studieordninger fra 2015/2016 til d.d.
  • Kontakt Jette (JESV@kp.dk) ved eventuelle tvivlsspørgsmål.

Undtagelser og særlige opmærksomheder:

 • Der skal ikke være semesternummer på studiestartsprøven, forudsætningskrav og læringsaktiviteter.
 • Læreruddannelsen aftaler selv hvilke fagindhold det kan betale sig at semesterplaceres.
  • For LU gælder særlige regler for forudsætningskrav. LU aftaler selv løsningen på tværs af alle UCer.

Arbejdsgang for ajourføring.

En opgørelse over fagindhold uden anført semester, samt en opgørelse over studerende, med to eller flere bedømmelser (inkl. merit) på samme fagindhold, er udsendt samtidig med denne vejledning

Fagindhold og semester på studieordning

 1. Søg den pågældende studieordning frem i S412.
 2. Kontroller alle fagindhold og verificer hvorvidt fagindholdene er benævnt med semester.
 3. Anfør semester på fagindhold hvor feltet er tomt.
 4. Hvis arbejdet med ajourføringen afdækker studieordninger indeholdende bedømmelser, som er registreret på ukorrekte/forældede fagindhold, skal sådanne også ajourføres, med det korrekte fagindhold for ordningen.
S412

Flere bedømmelser på samme fagindhold

Kontrol af bedømmelser

Det kontrolleres at data i SIS står korrekt og der ikke er tale om en fejlregistrering. Det afgøres ved at fremfinde dokumentation for bedømmelsen.

 1. Har den studerende ved en fejl fået registreret den samme bedømmelse to gange, skal den ældste bedømmelse bevares. Den anden bedømmelse slettes i A471.
 2. Har den studerende fået to forskellige bedømmelser, skal den ældste bedømmelse bevares. Den anden slettes i A471. Den studerende skal orienteres.
 3. Har den studerende fået både merit og bedømmelse, skal bedømmelsen bevares. Den anden slettes i A471.

Sletning og tilretning

Vindue A471 åbnes i SIS. Søg efter den sletningsparate bedømmelse på den pågældende studerende.

 1. Tag et  skærmprint af bedømmelsen. Arkiver skærmprintet i den studerendes personmappe i Sag og Dokument, sammen med skrivelsen sent til den studerende.
 2. Slet bedømmelsen ved at trykke på det røde kryds. Gem med F10. Vær opmærksom på at SIS ikke giver en advarsel vedr. sletningen og handlingen ikke kan fortrydes.
A471 SIS

 ___________________________________________________19-11-2020_______________________________________________________

Ajourføring af fagkategori, retning og karakter på bevis

Fagkategori

Tilføj en fagkategori til fag på studieordning i S412. Fagkategorien tilføjes i boksen Fagkat.

Fagkategorien hjælper esas med at forstå hvordan bestemte grupperinger af SUEer håndteres.

Eksempelvis: Hvis et fag skal indgå i en valgfagsgruppering, skal SUEen have fagkategorien valgfag.

Markeringen valgfrit får automatisk et flueben ved fagkategori VALG. Hvis markeringen skal ændres, gøres dette i esas efter konverteringen.

Retning

Fagretning, som er relateret til AUDD-koden, medvirker at esas kan beregne studieforløbet, for den enkelte studerende. Fagretningen fortæller esas hvilke fag der skal indgå i studieforløbet på den studerende, som dannes på baggrund af koblingen mellem SUE-retning og specialiseringsvalg.

Retningen påføres i boksen Retn. i S412. Tjek evt. de tilgængelige værdier ved at trykke F9, mens feltet er markeret.

Hvis du mangler en retning til studieordningen, kan Jette (JESV@kp.dk) kontaktes for hjælp til oprettelse.

Karakter på bevis

For at fagbedømmelsen kan komme med på uddannelsesbeviset, skal Karak. på bevis være sat til 1.

Står feltet tomt, eller med en værdi på 0, vil karakteren ikke blive markeret i esas som Skal på bevis og derfor ikke komme med på uddannelsesbeviset.

Der bør sættes praktikperioder (praktikperioder ses i S417) på alle praktikfagindhold i S412.

Gøres dette vil praktikken, for den enkelte GUE, fremstå med specifikt praktiksted som Navn i esas. Påsættes fagindhold ikke vil den generiske betegnelse fra A890 fremgå.

Fagindhold på praktikperiode

Der kan være en fordel  at indsætte praktikperioder på de tilhørende (S417) praktikfagindhold i S412.

Gøres dette vil praktikken, for den enkelte GUE, fremstå med specifikt praktiksted i feltet Navn i esas. Påsættes fagindhold ikke, vil  Betegnelse fra A890 fremgå.

Praktikfagindhold

Lister over nødvendig ajourføring

I forbindelse med konverteringen af data, skal nedenstående EXCEL-mapper gennemgås.

Link til Sag og Dokumentmappe - Oprydning vers. 3 1120

Dokumenter:

 1. Link til Gennemgang af udd. i SIS.xlsx
 2. Link til Gennemgang af fagindhold - 1120.xlsx

(a) Gennemgang af udd. i SIS

Arket skal udfyldes med information om fagindhold. Dette gøres ved at udfylde, for hver enkelt uddannelse, fagindholdets oplysninger og semesterplacering.

Procedure:

 • Vælg arket for din uddannelse via fanerne i bunden af EXCEL-mappen.
 • Udfyld manglende data ved at angive de nødvendige informationer, for alle fagindhold, opdelt efter semester.

 

Følgende informationer udfyldes, hvor muligt:

1. Fagindhold

2. ECTS  

3. Betegnelse (lang betegnelse)

4. Fagkategori

5. Semesterplacering

6. Valgfrit

7. Type

8. Karakterskala

9. Karaktertype

 

(b) Gennemgang af fagindhold - 1120

Arket indeholder fagindhold hvorpå der er afgivet en bedømmelse, uden fagindholdet er knyttet til studerenes studieordning, og/eller semester i S412.

EXCEL-arket: Institutionsaktivitet+studieordning, tilhørende den hjemløse bedømmelse, kan aflæses i kolonne J og K. Fagindhold+niveau aflæses i kolonne G og H.

 

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret