Semesterplacering ved merit i A471

Vejledningen omhandler ajourføringen af semesterplaceringer ved meritangivelse i SIS A471.

Hvis der I SIS er givet merit for et fagindhold og dette ikke er studietids forkortende, skal semesterplaceringen være angivet. Er semesterplaceringen ikke angivet bliver meritten ikke korrekt indlæst i esas efter konvertering. Det er derfor kritisk at alle meritter bliver tjekket og ajourført med semester.

Det er endnu ikke muligt at få et dataudtræk som viser de meritter der mangler angivelse af semesterplacering i A471, men nedenstående giver et overblik ved at finde ud af hvor mange meritter inden for et givent område som vil fejle i konverteringen.

 

Arbejdsgangen er som følger:

A) Søgning efter meritter  

  1. Aktiver søgevinduet i A471 ved at trykke [F7]
  2. Angiv Studieordning
  3. Sæt hak i Merit/Fritagelse
  4. N i Studietidsforkortende (Brug ikke [F8] til at fremsøge)
  5. Brug [Shift] + [F2] til at fremsøge
  6. SIS angiver antallet af poster. Noter antallet og luk boksen

B) Søgning efter meritter uden semesterplacering  

  1. Tilføj % i feltet Semesterplacering og
  2. Brug igen [Shift] + [F2]
  3. SIS angiver herefter antallet af poster. Noter antallet og luk boksen
  4. Udregn difference imellem de to tal (A-6 minus B-3) er det antal der mangler angivelse af semesterplacering.

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret