Hent artikler fra Artikelbasen

Alle uddannelser overgår i løbet af første halvår 2021 til en ny løsning til scannet litteratur. Det betyder, at links i Itslearning og IntraPol til litteratur, som ligger i de to gamle løsninger Artikelbasen (artikler.kp.dk) og ”Scannet materiale - i IntraPol”, ikke vil virke efter 30. juni  2021. Hvis du har brug for at anvende scannet materiale fra de gamle løsninger efter 30. juni, skal du downloade det, inden løsningerne lukker.​ 

Når din uddannelse overgår til den nye løsning, vil du automatisk få adgang til scannet litteratur i den nye løsning i den periode, du har betalt for. 

1. Gå til artikelbasen

Direkte link: https://artikler.kp.dk/

2. Tryk på det hold du vil hente artikler fra

3. Markér nu alle de filer og mapper du vil hente (1) og tryk: "Download" (2)

4. Gem nu zip-filen f.eks. på skrivebordet eller et andet sted hvor du gemmer filer

5. Gentag nu fra punkt 2 for dine andre hold til du har hentet alle de filer du vil hente

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret