VejledningerDiverse programmer EnalyzerGuide: Spørgeskemaer i Enalyzer

Guide: Spørgeskemaer i Enalyzer

Opret måling

Opret tekstelement

Opret spørgsmål:

Forskelllige spørgsmålstyper: Signle, multipel, matrice, tekstfelt, fritekst

Opret betingelse

Distribuer spørgeskema via. link

Eksporter data til Excel

 

 

 

Opret måling -Step 1

 1. Opret nyt spørgeskema/måling ved at klikke på projekt

Opret måling - Step 2

 1. Navningiv din måling
 2. Giv din måling en projektbeskrivelse
 3. Klik ok og din måling oprettes
Opret måling - Step 2

Opret tekst

Når du opretter din første tekst har du to muligheder:

 1. Du kan oprette tekstfelter ved at klikke på ikonet Tekst
 2. Eller du kan klikke på fletet "Du kan tilføje din første tekst ved at klikke her!

Opret spørgsmål:

Når du opretter dit første spørgsmål har du to muligheder:

 1. Du kan oprette spørgsmål ved at klikke på ikonet spørgsmål
 2. Eller du kan klikke på fletet "Du kan tilføje dit første spørgsmål ved at klikke her!"

Forskelllige spørgsmålstyper: Singlespørgsmål - Step 1

Et singlespørgsmål er et spørgsmål med forskellige svarmuligheder, hvor respondenten kun kan vælge én svarmulighed.

Se eksempler på hvordan sådan et spørgsmål kan se ud under: (c) Forskelllige spørgsmålstyper: Singlespørgsmål step 3 (eksempler)

 1. Klik på Single
 2. Indtast din spørgsmålsformulering
 3. Overvej de forskellige spørgsmålskriterier: Skal dit spørgsmål numreres, vil du skifte side efter spørgsmålet, skal spørgsmålet besvares osv.
 4. Klik på frem for at fortsætte
Forskelllige spørgsmålstyper: Singlespørgsmål - Step 1

Singlespørgsmål -Step 2

 1. Indtast dine svarmuligheder
 2. Angiv om dine svarmuligheder skal vises vandret eller lodret
 3. Klik ok
Singlespørgsmål -Step 2

Singlespørgsmål - Step 3 eksempler

Single - vandrette svarkategorier

Hvis du har relativt få svarkategorier eller færre til dit spørgsmål, kan det være en god ide at lave vandrette svarkategorier, da det får skemaet til at fylde mindre og virke kortere.

Singlespørgsmål - Step 3 eksempler

Singlespørgsmål - Step 3 eksempler

Single - lodrette svarkategorier

Hvis du har mange svarkategorier fx studieretninger, måneder mm., kan det være en god ide at lave lodrette svarkategorier med en rullemenu, da det får skemaet til at fylde mindre og virke kortere.

Singlespørgsmål - Step 3 eksempler

Multipelspørgsmål - Step 1

Et multipelt spørgsmål er en spørgsmålstype hvor du stiller et spørgsmål, men giver respondenten mulighed for at sætte flere krydser i svarmulighederne.

 1. Klik på Multipel
 2. Indtast din spørgsmålsformulering
 3. Overvej de forskellige spørgsmålskriterier: Skal dit spørgsmål numreres, vil du skifte side efter spørgsmålet, skal spørgsmålet besvares osv.
 4. Klik på frem for at fortsætte
Multipelspørgsmål - Step 1

Multipelspørgsmål - Step 2

 1. Indtast dine svarmuligheder
 2. Angiv om dine svarmuligheder skal vises vandret eller lodret
 3. Klik ok
Multipelspørgsmål - Step 2

Multipelspørgsmå l - Step 3 eksempel

Et multipelt spørgsmål kan fx se sådan ud, hvis lodrette svarmuligheder vælges. I spørgsmålet er der mulighed for at afkrydse en eller flere undervisere.

Multipelspørgsmå l - Step 3 eksempel

Matricespørgsmål - Step 1

Et matrice spørgsmål er en spørgsmålstype hvor du stiller et spørgsmål med en række underspørgsmål. Alle dine underspørgsmål skal have samme svarmuligheder.

 1. Klik på Matrice
 2. Indtast din spørgsmålsformulering
 3. Overvej de forskellige spørgsmålskriterier: Skal dit spørgsmål numreres, vil du skifte side efter spørgsmålet, skal spørgsmålet besvares osv.
 4. Klik på frem for at fortsætte
Matricespørgsmål - Step 1

Matricespørgsmål - Step 2

 1. Indtast dine underspørgsmål
 2. Indtast dine svarmuligheder
 3. Klik ok
Matricespørgsmål - Step 2

Matricespørgsmål - Step 3 eksempel

Et matrice spørgsmål kan fx se sådan ud.

Matricespørgsmål - Step 3 eksempel

Tekstfeltspørgsmål - Step 1

 1. Klik på Tekstfelt
 2. Indtast din spørgsmålsformulering
 3. Klik ok
Tekstfeltspørgsmål - Step 1

Tekstfeltspørgsmål - step 2 eksempel

Tekstfeltspørgsmål - step 2 eksempel

Fritekstfeltspørgsmål - Step 1

Et fritekstspørgsmål er en spørgsmålstype hvor du stiller et spørgsmål med mulighed for at angive din besvarelse i et åbent tekstfelt, med plads til flere linjers besvarelse.

 1. Klik på Kommentarfelt
 2. Indtast din spørgsmålsformulering
 3. Klik frem
 4. Klik ok
Fritekstfeltspørgsmål - Step 1

Fritekstfeltspørgsmål - eksempel

Fritekstfeltspørgsmål - eksempel

Opret betingelse - Eksempel

Formålet med at anvende en eller flere betingelser i dit spørgeskema, er at respondenten kun får de spørgsmål der er relevante for ham/hende. Du kan lave en betingelse på et spørgsmål, der bevirker at det spørgsmål respondenten ledes videre til er afhængig af hvad der er svaret i et tidligere spørgsmål. Hvordan betingelser opsættes og virker vil blive eksemplificeret i det nedenstående:

De to nedenstående spørgsmål vil blive anvendt som eksempler på hvordan betingelser virker - Eksempel betingelse: Det grønne spørgsmål skal kun stilles til respondenter der har svaret grunduddannelse i det blå spørgsmål.

 

Opret betingelse - Step 1

Der skal oprettes en betingelse på det grønne spørgsmål. Således at det kun er respondenter der svarer at de kommer fra grunduddannelsen i det blå spørgsmål som får det grønne spørgsmål.

 1. Sæt hak I det spørgsmål betingelsen skal præge (grøn)
 2. Klik på ikonet Betingelser
 3. Du laver nu en betingelse på det grønne spørgsmål, som er afhængig af hvad der er svaret i det blå spørgsmål.

Opret betingelse -Step 2

 1. Det første vidndue der kommer frem er det grønne der hedder Betingelse - her klikker du på ny gruppe.
 2. Herefter kommer det andet vidndue frem der hedder ny betingelse - her vælger du hvilken variabel der skal betinges. (Jf. det tidligere billede vil det her være det blå spørgsmål "Er du fra grunduddannelse, efter-videreuddannelse eller koncernadministrationen" du skal vælge i rullemenuen.
 3. Nu vælger du hvilken eller hvilke svarmuligheder der skal betinges af variablen. Det blå spørgsmål har tre svarmuligheder: Grunduddannelse, Efter-videreuddannelse og Koncernadministrationen og her er betingelsen "= Grunduddannelse"
 4. Klik ok
Opret betingelse -Step 2

Den måling du har oprettet kan du distribuere på flere forskellige måder. En hyppigt anvendt metode er distribuering via link.

 1. Når du skal distribuere din undersøgelse starter du med at klikke på fanen Gennemførsel
 2. Herefter klikker du på Ikonet Lancer, og du kommer frem til distributionsfanen. Se step 2.

Du kan distribuere dit spørgeskema på flere måder, fx via mail, via link eller via link og QR kode. En af de mest almindelige distribueringsformer, er via link. I det nedenstående kan du se hvordan du distribuerer din måling via link:

 1. Start med at give din lancering et navn
 2. I rullemenuen Interview metode vælger du at din måling skal lanceres via link.
 3. Klik på Frem
 Distribuering/udsendelse af måling via link - Step 2
 1. Angiv hvor mange respondeter der skal kunne besvare din måling
 2. Vælg enten et tal fra listen fx 500.
 3. Eller angiv selv et tal fx 10.000 - Det kan være en god ide selv at vælge antal hvis du fx laver en måling der skal køre kontinerligt og derfor får rigtig mange besvarelser.
 4. Klik OK
 Distribuering/udsendelse af måling via link - Step 3
 1. Du får nu følgende vidnue frem - klik OK og din måling er oprettet.
 Distribuering/udsendelse af måling via link - Step 4
 1. Du er nu tilbage til forsiden af fanen Gennemførsel
 2. Dit link ligger her - du kan nu kopiere linket og distribere det fx via. en hjemmeside, i en meddelelse eller andet.

Eksporter din måling til Excel - Step 1

Når du har afsluttet din måling, har du mulighed for at eksportere resultaterne til Excel. På den måde har du mulighed for at arbejde videre med dine resultater, enten i Excel eller i statistikprogrammer som fx SPSS. I det nedenstående kan du se hvordan du eksporterer dine besvarelser til Excel.

 1. Klik på fanen Gennemførsel
 2. Klik på menuen Søg/Svarpersoner

Eksporter din måling til Excel - Step 2

 1. I rullemenuen Navn på lacering vælger du den måling du gerne vil eksportere data fra.
 2. Under Status vælger du Gennemført.
 3. Klik på ikonet søg.

Eksporter din måling til Excel - Step 3

 1. Klik på fanen Eksport
 2. Klik på ikonet Eksport

Eksporter din måling til Excel - Step 4

 1. Under rullemenuen Vælg format af output vælger du hvilken type datasæt du ønsker. Her kan du bl.a. vælge om du ønsker et talbseret datasæt, hvor svarkategorierne er angivet ved talværdier, eller om du ønsker et tekstbaseret datasæt, hvor svarkategorierne er angivet med den samme tekst som i din måling. Hvad du vælger her er afhængig af hvordan du ønsker at arbejde videre med dit data, og hvilken form den måling du har lavet har.
 2. Klik på ikonet Gem som.
Eksporter din måling til Excel - Step 4

Eksporter din måling til Excel - Step 5

 1. Klik på knappen Download og dit datasæt downloades til din computer.
Eksporter din måling til Excel - Step 5

Vejledningen er udarbejdet af Laura Glavin september 2016

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret