VejledningerCorona - hjælp til fjernundervisning og mundtlig videoeksamen Mundtlig videoeksamenBrug Zoom i forbindelse med mundtlig videoeksamen (for eksaminator)

Brug Zoom i forbindelse med mundtlig videoeksamen (for eksaminator)

I KP er Zoom det officielle værktøj til afholdelse af alle eksaminer, hvor eksaminator, censor og studerende kan deltage - men Teams kan også bruges til eksaminer i undtagelsestilfælde.

Zoom klienten opdateres tit så husk altid at checke at du har den nyeste version. Se her hvordan du checker at du har den seneste version: Check at du har den seneste version af Zoom klienten

Her finder du forløbet for selve eksamensdagen, hvis du skal være eksaminator til en mundtlig videoeksamen.

Her finder du de særlige regler, som gør sig gældende i forbindelse med mundtlig videoeksamen.

Her finder du 5 gode råd til dig, som skal være eksaminator til en mundtlig videoeksamen.

FAQ fra vores Zoom leverandør om sikkerhed, du er sikker, når du bruger KPs Zoom.

1. Konfigurér dit personlige møderum

Denne vejledning forudsætter, at du som eksaminator har installeret Zoom klienten og er logget ind i den først med KP login. Klik her hvis du vil se hvordan du installerer Zoom klienten: Installer Zoom klienten

Du kan altid teste dit Zoom setup på zoom.us/test så er du sikker på at lyd og video virker.

Til eksaminer anvendes dit personlige møderum i Zoom, du skal derfor først sikre dig, at dit personlige møderum er konfigureret korrekt. Dette skal kun gøres én gang for alle, så er du klar til alle kommende eksaminer.

1.1. Åbn Zoom klienten og tryk på: "Meetings" (1), tryk herefter på: "My personal Meeting ID (PMI)" (2) og på: "Edit" (3)

Hvis billedet ikke ser ud som ovenfor, kan det være at vinduet er for smalt. Udvid vinduet for at se det hele.

1.2. Opsæt dit personlige møderum så det matcher følgende billede:

  1. Sæt video til:"On" for både Host og Participants
  2. Bemærk at dit personlige møderum har et tvunget password
  3. Under ”Advanced options” skal der være flueben i ”Enable waiting room” (venteværelse). Sørg for at alle andre flueben er fjernet.
  4. Tryk på: "Save"
Billeder

2.1. Tryk på: "Show Meeting Invitation"

3. Videovejledning

4. Afhold eksamen på dagen

Når dagen for eksamen oprinder, skal du først træde ind i dit personlige møderum. Dernæst vil de forskellige deltagere komme ind i venteværelset på skift og du kan derefter lukke dem ind og ud efter behov.

4.1. Åben Zoom klienten og gå til Meetings, ligesom i pkt 1 ovenfor

4.2. Klik på: "Start" for at træde ind i dit personlige møderum

Zoom

4.3. Tryk på: "Join with Computer Audio"

Zoom

Du kan teste din lyd en ekstra gang ved at trykke på: "Test speaker and Microphone"

4.4. Du er nu i mødet og deltagerne vil begynde at "træde ind" i venteværelset

Billeder

Du bestemmer selv hvem og i hvilken rækkefølge du vil lukke deltagerne ind i mødet.

4.5. Tryk på: "Manage participants"

Microsoft Teams

4.6. Luk deltagerne ind i mødet

Billeder

Tryk på:

  1. "Admit" for at lukke en enkelt deltager ind
  2. "Admit all" for at lukke alle ind - kan med fordel anvendes til øvetime
  3. "Message" for at skrive en besked til personerne i venteværelset
    Personer i venteværelset kan ikke svare på disse beskeder
  4. "Remove" for at fjerne en persom fra venteværelset

4.7. Eksamen kan nu starte

4.8. Send en deltager tilbage til venteværelset ved at trykke: "More" ud for navnet (1) og vælge: "Put in waiting room" (2)

Arbejdsmøde alle logger ind hele dagen! | Microsoft Teams

4.9. Du kan bruge det samme møderum hele dagen og gentage fra punkt 3.5.

Hvis du har behov for at slette noget du har skrevet i chatten i venteværelset kan du gå til punkt 3.10.

Vær opmærksom på at hvis der er personer i venteværelset vil det også blive smidt af hvis du går til punkt 3.10
Skriv derfot kun i chatten hvis det er noget som alle skal kunne læse.

4.10. Når eksaminationen for alle eksaminanter er slut kan du kan nulstille alt ved at trykke: "End Meeting" (1) og "End meeting for all" (2)

Desktop

Mødet kan genoptages efter at du har nulstillet, men de der eventuelt var i venteværelset skal logge på mødet igen.

4.11. Videovejledning

4.12. Mulighed for skærmdeling til eksamen

Både eksaminator og studerende har mulighed for at dele skærm undervejs i eksaminationen, så man f.eks. kan vise PowerPoint slides, billeder eller afspille en video.
Du finder en videovejledning til, hvordan du deler din skærm i Zoom her.