VejledningerCorona - hjælp til fjernundervisning og mundtlig videoeksamen Mundtlig videoeksamenBrug Teams i forbindelse med mundtlig videoeksamen (for eksaminator)

Brug Teams i forbindelse med mundtlig videoeksamen (for eksaminator)

I KP er Zoom det officielle værktøj til afholdelse af alle eksaminer, hvor eksaminator, censor og studerende kan deltage - men Teams kan også bruges til eksaminer i undtagelsestilfælde.

Du skal ikke bruge chatfunktionen og fildeling i Teams til eksaminer, da det man deler vil kunne ses af andre, der senere kommer ind i rummet.

1. Åbn Outlook og opret to teamsmøder for hver eksamensdag. Marker tidspunktet (1) og tryk på: "Nyt Teams-møde" (2)

Det ene møde skal bruges til at afholde selve eksaminationen og det andet skal bruges til  at votere med censor og eventuelle praktikvejledere.

Kalender - HEAB@kp.dk - Outlook

2. Tryk på: "Send" (1) og herefter på "Ja" (2) når der kommer et vindue med meddelelse om at det ikke kan sendes, men mødet gemmes nu

Mundtlig videoeksamen - Møde

3. Kopier nu linket til møderne

  1. Dette link kan nu sendes til censor og praktikvejlederne så de kan deltage i formødet og voteringerne
    Højreklik og vælg: "Kopier link"
  2. Dette link kan nu sendes til censor, praktikvejlederne og til eksaminanterne så de kan deltage i eksaminationen.
    Højreklik og vælg: "Kopier link"
Kalender - HEAB@kp.dk - Outlook

4. Når eksamensdagen oprinder, start først mødet (1 og 2) med censor og vejleder og luk dem ind i mødet.

Billeder
Møde | Microsoft Teams

Du bestemmer selv hvem og i hvilken rækkefølge du vil lukke deltagerne ind i mødet.

4.1. Tryk på: "Vis deltagere"

Microsoft Teams

4.2. Luk deltagerne ind i mødet

Deltagere

4.3. Formødet kan nu begynde

Microsoft Teams

5. Når formødet er overstået, går man til eksamensmødet (1 og 2)

Billeder
Møde | Microsoft Teams

5.1. Tryk på: "Vis deltagere"

Microsoft Teams

5.2. Luk deltagerne ind i mødet

Tryk på:

  1. Fluebenet ud for den enkelte deltager for at lukke en enkelt deltager ind eller
  2. "Giv alle adgang" for at lukke alle ind
  3. Klik på krydset hvis du vil afvise deltageren fra lobbyen
Deltagere

6. Eksamen kan nu starte

7. Når eksaminationen er slut og censor og eksaminator og eventuelt praktikvejleder skal votere beder man de studerende vente, mens man går tilbage til det andet møde og foretager votering

Hvis der kun er en eksaminator og en censor kan de i stedet blive i eksamensmødet og mute deres mikrofoner og tale med hinanden via telefon.

8. Når de eller den studerende skal have tilbagemeldingen og karakter går censor og eksaminator tilbage i det andet teamsmøde og giver tilbagemeldingen

9. Når de studerende har forladt mødet og I er klar til næste eksamination kan de eller den næste studerende lukkes ind fra lobbyen