VejledningerVælg et emneMail og kalender Fælles postkasserSend sikker mail fra fælles postkasse i Outlook

Send sikker mail fra fælles postkasse i Outlook

Sikker mail bruges til fremsendelse af personoplysninger, især til "eksterne" e-mail adresser, dvs. adresser, der IKKE er @kp.dk - men fungerer naturligvis også internt.

Klik på hvert af de underliggende punkter for at se en detaljeret beskrivelse.

Hvis nedenstående skal fungere som angivet, kræver det, at du har det seneste FuseMail plugin installeret på din PC OG at du er skiftet over på den nye KP mail.

Medarbejdere fra det tidligere UCC har hidtil kørt med et andet system og skal derfor have udskiftet det hidtidige Outlook plugin med det nye.

Det nye FuseMail plugin til Outlook bliver kørt ud til alle medarbejdere fra tirsdag d. 7. august og kræver, at man kommer forbi en af det tidligere UCC's adresser.

1. Vælg fra hvilken postkasse du vil sende
  1. Klik på den lille pil ud for: "Fra"
  2. Vælg nu den postkasse du vil sende fra
  1. Klik på fanebladet: "Indstillinger"
  2. Klik herefter på: "Fra"

3.     Klik på pilen ud for: "Fra"
4.     Vælg undermenuen: "Anden mailadresse"

5.     Skriv navnet på den fælles postkasse du vil sende fra
6.     Klik på: "OK"

2. Indsæt modtagernes e-mail adresser i "Til" feltet og klik på fanebladet: "SikkerMail"
Indsæt modtagernes email adresser i "Til"-feltet
  1. Klik på: "Ny mail"
  2. Skriv modtagerens e-mail adresse her
  3. Klik nu på fanebladet: "SikkerMail"
3. Fanen "SikkerMail" åbner. Hvis du kan sende "Sikker Mail" til mailadressen, vil den grønne smiley dukke op. Usikre modtagere vil fremgå af listen: "Usikre modtagere"
Når du har tastet mailadresserne skal du vente på at systemet undersøger om det er en sikker mail-adresse du sender til
  1. Hvis der er en grøn glad smiley kan der sendes sikker mail
  2. Sæt flueben i "Send sikker Mail"
  3. Hvis modtagerens mailadresse ikke understøtter sikker mail vil den fremgå af listen her
4. Hvis mailmodtageren kan modtage sikker mail kan du sende mailen

1.     Klik på: "Send"
2.     I nogle tilfælde skal du vælge certifikat. Vælg: "Sikker mail" og
3.     Klik på: "Continue"

Du har nu sendt en sikker mail fra en fælles postkasse

 

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret