Skift til KP OneNote og OneDrive på Mac (studerende)

Vejledningen skal følges af studerende  hurtigst muligt fra tirsdag d. 8/10

Vejledningen forudsætter også, at du har anvendt OneDrive før og at den er koblet til din Mac i forvejen.

Klik på punkterne for at folde ud og se detaljerne.

1. Skift til KP OneDrive, hvis du har koblet den på din Mac i Finder
1.1. Fjern først tilknytningen til din gamle OneDrive konto

1.1.1. Se om du er tilkoblet gammel OneDrive

1.1.2. Højreklik på OneDrive ikon (sky) i øverste højre hjørne og vælg indstillinger

1.1.3. Klik på fanebladet: "Konto" og "Fjern tilknytning fra denne computer"

OBS: Dine data forsvinder ikke fordi du fjerner tilknytningen til computeren.

1.1.5. Luk det vindue der dukker op og beder dig om at logge på OneDrive

1.2. Omdøb din OneDrive mappe i Finder

1.2.1. Klik på Finder, dernæst Gå og så på Computer

1.2.2. Klik på Harddisken

1.2.3. Klik på: "Brugere"

1.2.4. Klik på ikonet der forestiller et hus og har dit navn

1.2.5. Højreklik nu på: "OneDrive - Professionshøjskolen Metropol" eller "OneDrive - University College Capital" og vælg "Omdøb"

1.2.6. Omdøb til: "OneDrive - KP"

Det er vigtigt, at der tastes præcist: OneDrive - KP

Der skal være mellemrum på hver side af bindestregen

1.3. Tilføj dit KP OneDrive til din computer

1.3.1. Højreklik på OneDrive ikonet, tast din KP mailadresse og tryk "Log på"

1.3.2. Tast koden til dit KP login og klik "Log på"

1.3.3. Første gang kan du få denne fejl

1.3.4. Genindlæs siden ved at højreklikke og vælg: "Genindlæs"

1.3.5. Kontrollér at der står "OneDrive - KP" og klik på "Næste"

1.3.6. Klik på "Brug denne placering"

1.3.7. Klik dig igennem resten af introduktionen

Hvis dette skærmbillede kommer frem, kan du fjerne fluebenene ud for de mapper du ikke vil synkronisere:

2. Skift OneNote til KP

2.1. Åbn OneNote og klik på +'et ud for forbundne tjenester:

2.2. Klik på "OneDrive for Business"

2.3. Skriv dit KP brugernavn og klik på "Næste"

2.4. Log på med din adgangskode til KP og klik "log på"

Hvis du ikke har ændret din KP adgangskode på http://mit.kp.dk er den: kpxxxx!! hvor xxxx = er de fire sidste cifre i dit cpr nummer

2.5. Når OneNote åbner, klik på "Notesbøger" og herefter på "Tilføj en notesbog"

2.6. Klik på "Åbn"

2.7. Klik på "OneDrive - KP" og vælg den notesbog du vil åbne

2.8. Nu er der to notesbøger med samme navn tilgængelige

Den senest åbnede notesbog er den nederste

2.9. Giv den nye notesbog en anden farve så du kan se forskel på den fra dit gamle OneDrive og den fra dit nye KP OneDrive

2.10. Højreklik på den nye notesbog, vælg "Notesbogsfarve" og giv den en anden farve f.eks. grøn. Gør det samme for den gamle og giv den f.eks. farven rød

2.11. Kontrollér om der er forskel på indholdet

Notesbøger fra dit gamle OneDrive er blevet kopieret fra dit UCC/Metropol i perioden mellem den 18/ 9 og den 1/10 2019, så det er ændringer der er lavet efter denne periode, du skal søge efter.

2.12. Hvis der er ændringer/tilføjelser til notesbogen skal de kopieres fra den gamle notesbog som ligger i UCC/Metropol OneDrive til den nye

I eksemplet nedenfor er der en tilføjet en ny side til den gamle notesbog, siden den blev kopieret til KP i september.

2.13. Højreklik på den nye side og vælg: "Kopiér side til..."

2.14. Vælg den nye notesbog (den grønne)

Siden kopieres til den nye notesbog som ligger i KP OneDrive

2.15. Du kan også kopiere hele sektioner med alle sider i, f.eks. "Gamle noter" fra den gamle til den nye notesbog, ved at højreklikke og vælge "Kopiér til..."

Du kan godt kopiere en hel sektion eller side, selvom den findes i forvejen i den nye, hvis du vil være helt sikker på at få alt med over, den får bare et 2-tal tilføjet til navnet.

Gentag fra pkt. 5.5 for alle de notesbøger du ønsker at kopiere indhold fra

3. Skift aktivering af Office 365 ProPlus til KP login fra phm/ucc login på Mac

3.1. Hent værktøjet til fjernelse af licens fra Office 365

Direkte link til download af værktøjet: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=849815

3.2. Åbn .pkg-filen fra mappen "Downloads" på din Mac computer

Bemærk: Hvis du får fejlmeddelelsen: "ukendt udvikler", kan du prøve at åbne filen ved at æble-tasten nede samtidig med at du klikker på filen: "Åbn" Klik på : "Fortsæt" og følg instruktuionerne

3.3. Når du er klar til at fuldføre fjernelsen af licens, skal du klikke på Installér. Du skal muligvis angive adgangskoden til din Macs lokale administratorkonto:

Når værktøjet har fjernet licensen, skal du klikke Luk

Det er MEGET vigtigt at computeren lukkes helt ned inden den startes igen.

3.4. Efter genstart, åbn f.eks. Word og log på med dit KP login

Husk at anvende den nye KP Office 365 adgangskode: kpxxxx!! (xxxx=sidste fire cifre i cpr, husk de to udråbstegn)

4. Gennemgå dine delinger i KP OneDrive

Hvis du har delt filer med andre i dit gamle OneDrive, skal du gennemgå dine delinger i dit nye KP OneDrive og sikre dig, at de er korrekte.

Følg disse vejledninger

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret