Vejledninger

Opret en studieaktivitet (afleveringsopgave)

Senest opdateret

Denne vejledning forsøger at vise, hvordan man som underviser opretter en "Forudsætningsgivende studieaktivitet" i Itslearning af den type, hvor de studerende skal aflevere noget materiale (fx en PDF, en Word-fil, en video eller lydfil osv.)

OBS: FSA hedder på nogle uddannelser "Studieprodukt" / "Modulopgave" / "Læringsaktivitet" / "Modulgodkendelse" og beskriver de aktiviteter, som er obligatoriske for studerende, og som skal godkendes, for at den studerende kan indstilles til den endelige eksamen.

Husk at eksaminer (og altså den endelige modulgodkendelse) fortsat håndteres i Wiseflow.

Opret opgave

1) Tilføj en ressource / aktivitet på undervisningsgangen på planen ved at klikke på "Tilføj ressource"

2) Vælg opave

Opsætning af opgaven

  1. Udfyld titel for opgaven
  2. Udfyld en beskrivelse (rammen for opgaven) enten som tekst eller vedhæft en PDF- eller Wordfil nedenfor. Du kan også blot lave et link til beskrivelse af studieaktiviteten, hvis dette er beskrevet på Portalen i forvejen. OBS: et billede giver dog altid lidt liv.
  3. Båndet til højre udgør en række parametre for opgaven, som skal udfyldes (punkterne uddybes nedenfor en adgangen).

 

Definer synlighed

Du kan vælge at tilføje en specifik synlighed for en opgave, så den kun vises for studerende i en bestemt periode.

Eksemplet er en 24-timersprøve, hvor opgaveformuleringen først må være tilgængelig fra fx tirsdag morgen kl. 8.00.

Hvis der ikke defineres en planlagt synlighed vil ogpave som standard blive vist til studerende.

Vis bedømmelse og feedback til studerende

Som standard er ogpaveværktøjet sat til at studerende får bedømmelse og feedback på opgaven, så snart du som underviser har rettet opgaven.

Hvis du ønsker at retter opgaverne som de kommer ind, men først give bedømmelse og feedback samlet til alle, kan du fjerne dette flueben. Du skal så efter at have rettet opgaverne tilbage manuelt sætte fluebenet, når du ønsker at alle skal have tilbagemelding.

Deadline

  1. Vælg den relevante (bløde deadline), altså der hvor det i praksis giver mening at den studerende har afleveret
  2. Her kan sættes et flueben hvis opgaven skal lukkes helt efter deadline, i praksis er dette sjældent relevant, da studernde har ret til først at aflevere umiddelbart inden selve eksamen og derfor sættes dette flueben (og en evt. ny hård deadline).

Er opgaven forberedelse?

Her kan du sætte et flueben, hvis du ønsker at opgaven skal fremstå som være markeret med ordet "forberedelse", som i denne forbindelse betyder at der lægges op til at opgaven laves hjemme og ikke i undervisningstiden.

Obs. ordet "lektier" ændres til "forberedelse" i løbet af februar 2018.

Læringsmål?

Du kan arbejde med prædefinerede læringsmål for selve opgaven.

I praksis bruges dette værktøj ikke meget i UCC.

VIGTIGT: Bedømmelsesskala

For alle FSA skal dette følges:

  1. Vælg drop-down-menuen "Vælg bedømmelsesskala"
  2. Vælg "Godkendt / ikke godkendt".

Gruppeaktivitet?

Du kan her vælge at lade studerende aflevere som en gruppe. Hvis du ikke sætter et flueben, er opgaven blot sat op som en enkeltmandsopgave (standard).

Vælg "Brug grupper oprettet af de studernde", hvis de studerende selv står for gruppedannelsen. OBS: Studerende kan stadig aflevere alene.

Vælg "Brug faggruppe", hvis du ønsker, at du som underviser skal definere grupperne på forhånd. Du skal i den forbindelse opsætte faggrupperne for holdet under Mere > Faggrupper.

Anonym afsendelse?

Du kan sætte et flueben her, hvis det er vigtigt, at du som underviser ikke kan se de studerendes navne ved evaluering af deres opgaver.

Dette tjener primært det formål at undgå mistanke om forfordeling af studerende. I praksis er dette ikke så anvendt i UCC, men muligheden er til stede.

Som standard kan du se de studerndes navn ud for de opgaver, som du giver feedback og bedømmelse på.

VIGTIGT: Obligatorisk

Denne skal IKKE være markeret, når der er tale om en FSA.

Opgaven er som standard sat til at være obligatorisk.

Hvis du anvender opgave-værktøjet til andet end FSA bør du sætte et flueben her, så det ikke fremgår på listen for DFS, som skal indstille den studerende til eksamen.

Opret opgave

Når du har udfyld parametrene i højre side skal du blot afslutte med at trykke på "Opret opgave" nederst.

Opgaven er synlig for studerende

Du har nu oprettet en FSA med aflevering, som studerende kan se på deres forside jf. billedet.

Også synlig på planen

Da du har oprettet opgaven direkte i planen, vil den også fremgå for de studerende der.

Afrunding

Du har nu oprettet en FSA med aflevering med Itslearnings opgaveværktøj.

Der er lavet en supplerende vejledning som beskriver hvordan du giver bedømmelse på en FSA med aflevering.

Lasse Højer-Pedersen, UCC 2018

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mangler du stadig hjælp? Kontakt os