Vejledninger

Scan et dokument og send det indscannede som en e-mail eller til dit OneDrive

Opdateret

Sådan bruger du printerne til at scanne og sende materialet til din e-mailadresse eller til dit OneDrive.

Vær opmærksom på at;

  • Som studerende må du scanne til personligt brug.
  •  Du skal bruge OCR Scan hvis materialet skal benyttes som litteratur. Her tænkes på undervisere som scanner artikler som skal bruges til vores litteratursystem.
    OCR scan er en tekstgenkendelse som bl.a. gør teksten søgbar og at materialet kan benyttes ifm. oplæsningssoftware.
  • En almindeligt scannet side fylder ca. 1,2 Mb og der er et øvre loft for vedhæftninger i mail på ca. 20 Mb. OCR scannede sider fylder noget mindre.

1. Log ind på printeren med dit medarbejderkort / studiekort eller dine initialer / studienummer og adgangskode og tryk på: "Scanning"

Billede - Google Fotos – Google Chrome

2. Læg dokumentet på glaspladen og luk låget eller placer dokumentet i kassetten ovenpå printeren

Billede - Google Fotos – Google Chrome

3. Vælg nu mellem:

  1. Scan til mail: Det indscannede sendes til din mailadresse
  2. Scan til OneDrive i mappen kpscan: Det indscannede sendes til dit OneDrive i mappen kpscan
  3. OCR Scan til mail: Der foretages tekstgenkendelse og det indscannede sendes til din mailadresse
  4. OCR Scan til OneDrive i mappen kpscan: Der foretages tekstgenkendelse og det indscannede sendes til dit OneDrive i mappen kpscan

Benyt altid OCR Scan hvis materialet skal bruges som litteratur.  OCR Scan er en tekstgenkendelse som bl.a. gør teksten søgbar og at materialet kan benyttes ifm. oplæsningssoftware. 

4. Hvis der er flere sider der skal scannes til samme dokument, skal du lægget en ny side på glaspladen og trykke på: "Start":

Billede - Google Fotos – Google Chrome

5. Hvis du ikke har flere sider der skal scannes skal du trykke på: "Read-end" og du er færdig med dokumentet

Billede - Google Fotos – Google Chrome

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Print fra et USB-drev
Næste Vejledning Scan og send det indscannede til USB
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os