Vejledninger

12.2 Opret nyt rum til uddannelsen

Opdateret Jun 23, 2021

Hvis der pludselig kommer et nyt hold til uddannelsen eller der skal oprettes et rum til et bestemt fag eller lignende er det muligt at oprette det.

Gå til http://hold.kp.dk

Direkte link: http://hold.kp.dk

1. Log på med den uddannelses specifikke kode for uddannelsen hvor rummet skal oprettes

Koden kender LMS-koordinatoren

3. Indtast informationer om det forløb du er ved at oprette:

 1. Giv forløbet et navn
 2. Giv forløbet et kort navn
 3. Vælg navngivning af de hold som skal være under forløbet
 4. Vælg hvor mange hold du skal have
 5. Vælg hvilke semester det skal gælde for  dette definere årgangen i nomenklaturen
 6. Vælg antal studerende som der maksimalt kan være på det enkelte hold, skal anvendes i forbindelse med skemalægningen.
 7. Se resulterende rum/rumgrupper  ser det ud som du forventer?

4. Opbygning af holdnavn til skemalægning

Når først holdet er låst for redigering kan koden til skemalægning IKKE ændres uden at man kontakter It-Service, der kontakter en leverandør.

Selve navnet på rummet kan altid ændres.

4.1. Ved oprettelse af rum hvor navngivningen er som A, B,C o.s.v.

Navnet består af:

Koden til skemalægning består af:

 1. Uddannelsens præfix (angående nomenklatur kontakt Studieservice)
 2. Holdets start på uddannelsen
 3. Forløbets korte navn
 4. Klassebetegnelsen

4.2. Ved oprettelse af rum hvor navngivningen er som 01, 02, 03 o.s.v.

Navnet består af

 

Koden til skemalægning består af:

 1. Uddannelsens præfix (angående nomenklatur kontakt Studieservice)
 2. Holdets start på uddannelsen
 3. Forløbets korte navn
 4. Klassebetegnelsen

4.3. Ved oprettelse af rum hvor navngivningen er som specifik navngivelse

Navnet består af:

Koden til skemalægning består af:

 1. Uddannelsens præfix (angående nomenklatur kontakt Studieservice)
 2. Holdets start på uddannelsen
 3. Forløbets korte navn
 4. Klassebetegnelsen

5. Check om det ser rigtigt ud i dialogboksen (1), gør det det så tryk: "Luk" (2)

6. Sæt nu flueben i: "Lås for regigering" (1) og tryk: "Gem ændringer" (2) for at gemme det i databasen. Tryk: "Exporter låste til excel" (3) for at tjekke at det også er gemt korrekt

7. Nu får du et excelark hentet ned, som viser alle de hold der er oprettet for din uddannelse. Nederste række skulle gerne være de nye forløb som du har oprettet her.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

Send mig en email når nogen besvarer denne kommentar
Forrige Vejledning 12.1 Proces for rum, hold og skemavisning i Itslearning
Næste Vejledning 12.3 Bekræft dine hold på skemahold.kp.dk
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os