Vejledninger

Guide til praktikevalueringerne i Power BI

Senest opdateret

Denne vejledning henvender sig til personer, som arbejder med praktikevaluering som en del af Partnerskabet om Sammenhængende Uddannelser. Det kan f.eks. være uddannelseskoordinatorer, vejledere, evalueringsansvarlige, ledere og andre personer, som anvender studerendes evalueringsresultater til at kvalitetssikre og udvikle endnu bedre praktikophold for studerende på Københavns Professionshøjskole.

Vejledningen viser dig, hvordan du:

1. Finder frem til evalueringerne for din praktikorganisation eller dit praktiksted

2. Navigerer mellem forskellige spørgsmålstemaer

3. Ser svarprocenter for dit praktiksted

4. Med 8 hurtige tips navigerer rundt i Power BI:

NB: Hvis mindre end 5 personer har besvaret evalueringen, vil resultaterne ikke blive vist i Power BI.

1. Evalueringer for den enkelte praktikorganisation eller praktiksted

Øverst finder du en række filtre, som du kan bruge til at udvælge, hvem du vil se evalueringsresultaterne for (f.eks. en bestemt praktikorganisation, praktiksted og/eller evalueringsperiode).

Alle filtrene fungerer som drop-down-menuer. Du kan derfor klikke på den lille pil til højre (1) under de enkelte temaer for at se valgmulighederne. Herefter kan du scrolle gennem valgmulighederne (2) og klikke på f.eks. den praktikorganisation og den evalueringsperiode, som du er interesseret i at se resultaterne for.

Jo flere filtre du vælger at aktivere, jo mere indsnævres resultaterne.

I nogen tilfælde vil valgmulighederne dække over flere niveauer. Det gælder eksempelvis praktikorganisationen Københavns Kommune, som både indebærer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen mv.

Du kan se, om der findes underniveauer til kategorien ved at klikke på den lille pil til venstre for de enkelte valgmuligheder. I mange tilfælde vil der blot stå "(Tom)", hvilket betyder, at der ikke findes nogen underniveauer til kategorien.

Hvis det øverste niveau vælges/klikkes af (i dette tilfælde Københavns Kommune), vælges automatisk også alle underniveauer. Du kan også nøjes med at udvælge et enkelt underniveau ved kun at klikke dette af.

Ønsker du at se resultaterne for eksempelvis flere praktiksteder, skal du blot holde Ctrl-knappen nede, imens du klikker på de ønskede valgmuligheder.

For at slette de filtre, som du har anvendt, kan du blot holde musen over det valgte tema, hvorefter et viskelæder vil dukke op ude i højre side. Når man klikker på dette, vil samtlige markeringer inden for temaet fjernes.

På forsiden for praktikevalueringerne er der i højre side en menu med overskriften "Genvej til data om" (1), som du kan anvende til at navigere mellem forskellige spørgsmålstemaer fra praktikevalueringerne. Du kan også vælge at bruge pilene nederst på siden (2), som vil føre dig igennem temaerne enkeltvis.

Når du klikker på de enkelte temaer, vil du blive ført videre og se resultaterne for disse spørgsmål. Hvis du eksempelvis klikker på temaet "Forberedelse og udbytte", vil du blive ført videre til resultaterne for de spørgsmål, der relaterer sig til dette tema.

Samtidig fremgår navnene på de enkelte spørgsmålstemaer nu i bunden af siden, som du kan klikke dig frem og tilbage i mellem.

3. Svarprocenter

Under temaet "Svarprocenter" findes oversigter over antallet af tilmeldte respondenter samt svarprocenterne for hhv. de enkelte uddannelser (1) og praktikorganisationer og praktiksteder (2).

Markeres eksempelvis praktikstedet "Administrativt Ressourcecenter", vil uddannelsesoversigten tilpasses, så man kan se, hvilke uddannelser respondenterne på det pågældende praktiksted er fra. I dette tilfælde har der kun været pædagogstuderende.

På tilsvarende vis kan man også udvælge en uddannelse og herefter se, hvilke praktiksteder de studerende har været ude på.

Hvis mindre end 5 personer har besvaret evalueringen, vil der ikke blive opgivet en svarprocent.

8 hurtige tips til visningerne i Power BI:

1. Se visningerne på en stor skærm - det giver den bedste oplevelse

2. Brug menuen og pilene nederst på siden til at navigere mellem forskellige spørgsmålstemaer

3. Brug filtrene øverst på siden til at udvælge relevante evalueringsresultater

4. Vær opmærksom på, at de rigtige filtre er valgt. De uddannelsesspecifikke spørgsmål vises automatisk for 1. semester, hvis ikke dette ændres.

5. Brug viskelæderet til højre for filtrene til at rydde alle markeringer

6. For at se resultater for f.eks. flere praktiksteder på én gang, hold CTRL-knappen nede imens du klikker på de relevante praktiksteder i filtrene

7. Hold musen over figurerne for at se flere detaljer - f.eks. antal svar

8. Hvis ingen figur eller tal vises, skyldes det sandsynligvis, at mindre end 5 respondenter har besvaret evalueringen

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mangler du stadig hjælp? Kontakt os