Vejledninger

Import af indholdsbank og opgaver fra gammelt til nyt forfatterværktøj i WISEflow

Senest opdateret

For at bruge opgaver og indhold fra det gamle forfatterværktøj, skal det importeres til det nye værktøj.

Import af indholdsbank

1. Åbn forfatterværktøjet og find det gamle værktøj. Klik på: "Gå til opgaver (tidligere værktøj)" (1)  og vælg derefter: " Indholdsbank " (2)

Vejledning til import af indholdsbank og opgaver fra gammelt til nyt forfatterværktøj i WISEflow.docx - Word
Vejledning til import af indholdsbank og opgaver fra gammelt til nyt forfatterværktøj i WISEflow.docx - Word

2. Vælg: "Eksporter indhold"

Vejledning til import af indholdsbank og opgaver fra gammelt til nyt forfatterværktøj i WISEflow.docx - Word

3. Vælg alle (1) eller pr. nøgleord (2) eller reference (3), afslut med Eksportér (4)

Vejledning til import af indholdsbank og opgaver fra gammelt til nyt forfatterværktøj i WISEflow.docx - Word

4. I det nye værktøj vælger man: "Gå til indholdsbank"

Vejledning til import af indholdsbank og opgaver fra gammelt til nyt forfatterværktøj i WISEflow.docx - Word

5. Vælg: "Administrer indholdsbank"

Vejledning til import af indholdsbank og opgaver fra gammelt til nyt forfatterværktøj i WISEflow.docx - Word

6. Vælg: "Importér"

Vejledning til import af indholdsbank og opgaver fra gammelt til nyt forfatterværktøj i WISEflow.docx - Word

7. Vælg filtype (1) Legacy WISEflow – vælg filen (ligger ofte i Overførsler) (2) og Bekræft (3)

Vejledning til import af indholdsbank og opgaver fra gammelt til nyt forfatterværktøj i WISEflow.docx - Word

8. Vælg hvilke sektioner, der skal importeres. Bemærk, der kan max importeres 20 pr. gang

Vejledning til import af indholdsbank og opgaver fra gammelt til nyt forfatterværktøj i WISEflow.docx - Word

9. Når sektioner er valgt, klik på Importer sektioner

Vejledning til import af indholdsbank og opgaver fra gammelt til nyt forfatterværktøj i WISEflow.docx - Word

10. Afslut med at bekræfte

Vejledning til import af indholdsbank og opgaver fra gammelt til nyt forfatterværktøj i WISEflow.docx - Word
Import af opgaver

1. I det gamle værktøj vælger man Eksporter opgaver fra en fil i WISEflowformat

Vejledning til import af indholdsbank og opgaver fra gammelt til nyt forfatterværktøj i WISEflow.docx - Word

2. Man kan vælge at eksportere alle (1) eller pr. nøgleord (2) eller reference (3). Afslut ved at trykke: "Eksportér" (4)

Vejledning til import af indholdsbank og opgaver fra gammelt til nyt forfatterværktøj i WISEflow.docx - Word

3. Filen importeres i det nye værktøj – Klik på Gå til opgaver

Vejledning til import af indholdsbank og opgaver fra gammelt til nyt forfatterværktøj i WISEflow.docx - Word

4. Tryk på: "Administrer opgaver"

Vejledning til import af indholdsbank og opgaver fra gammelt til nyt forfatterværktøj i WISEflow.docx - Word

5. Nu får man mulighed for at importere – vælg filtypen (1) Legacy WISEflow (2). Derefter vælges den fil du eksporterede i punkt 2. Afslut med bekræft (3)

Vejledning til import af indholdsbank og opgaver fra gammelt til nyt forfatterværktøj i WISEflow.docx - Word
Vejledning til import af indholdsbank og opgaver fra gammelt til nyt forfatterværktøj i WISEflow.docx - Word

6. Vælg den fil du eksporterede tidligere (1) og afslut med bekræft (2)

Vejledning til import af indholdsbank og opgaver fra gammelt til nyt forfatterværktøj i WISEflow.docx - Word

BEMÆRK: det fungerer bedst, hvis man kun importerer én opgave ad gangen

Vejledning til import af indholdsbank og opgaver fra gammelt til nyt forfatterværktøj i WISEflow.docx - Word

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Se diverse vejledninger til bedømmerrollen fra UNIwise
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os