Vejledninger

Personale - Reservér lokale via TimeEdit

Opdateret

Denne vejledning viser, hvordan du reserverer lokaler i TimeEdit, og hvordan du redigerer eller annullerer dine reservationer.

Vejledning til at tilgå TimeEdit

Du kan tilgå TimeEdit ved hjælp af ’Genveje’ på KP Intra eller ved hjælp af dette direkte link: timeedit.kp.dk

Genveje - KP Intra

Klik på Genveje. 

Vælg herefter Lokalebooking – TimeEdit.  

Herefter kommer du til siden for det direkte link: timeedit.kp.dk

 

Klik på Personale for at tilgå mulighederne for at reservere lokaler.

Reservér lokale

Der er to indgange til at reservere et lokale. Enten (1) ved hjælp af en grafisk visning eller (2) ved hjælp af en bookingformular. De to muligheder vil blive gennemgået nedenfor.

Reserver et lokale - Grafisk visning viser, hvornår et eller flere lokaler er ledige eller reserverede.

Reserver et lokale - Bookingformular viser en oversigt over ledige lokaler på en bestemt dag og i et bestemt tidsrum.

Hvis du ønsker at 1) reservere et lokale mere end 45 dage frem, at 2) reservere et lokale, der ikke fremgår af reservationsmulighederne, eller 3) at det reserverede lokale kobles til aktiviteter i et eller flere holds Itslearning-kalender, kan du kontakte skemaenheden via basen.kp.dk.

Reservér et lokale - Grafisk visning

Her kan du:

 1. Søge efter et lokalenummer.
 2. Søge efter lokaler med et bestemt antal pladser ved at skrive et plads-interval i søgefelterne.
 3. Vælge en adresse/campus.
 4. Vælge at se oversigten over lokaler for en dag eller en uge.
 5. Vælge den ønskede dag eller uge ved at klikke på den lille kalender eller bladre vha. pilene.
 6. Se en oversigt over alle lokaler, deres lokation, antal pladser og hvornår de er reserveret.

Funktionen "Vis kun ledige ressourcer" kan på nuværende tidspunkt ikke benyttes.

Reservér lokale

Klik på den ønskede dag.  

Her ønskes for eksempel at reservere et lokale tirsdag den 25/01.  

Hvis du har valgt at se lokaleoversigten for en dag i stedet for en uge, springes dette trin over.

Klik på et ledigt tidspunkt, ud for det lokale der ønskes.  

Nu vil vinduet nedenfor blive vist.  

Her kan du vælge start- og sluttidspunkt, lokale, underviser(e), aktivitet og skrive en kommentar til reservationen.

 • Hvis du ønsker, at reservationen skal fremgå i din eller en andens Outlook-kalender, kan du tilføje dig selv og andre til reservationen som underviser.
 • Hvis du ønsker en overskrift for bookingen i Outlook, kan du tilføje en aktivitet til reservationen.
 • Hvis du tilføjer en kommentar, vil den stå som tekst når bookingen åbnes i Outlook.

Det er ikke et krav at tilknytte en underviser, aktivitet eller kommentar.

Klik på Reserver når de ønskede felter er udfyldt.

Herefter vises reservationen, og du har mulighed for at få tilsendt en bekræftelse på mail.

Efter 15 minutter vil reservationen fremgå i de tilføjede underviseres Outlook-kalender.  

Reservationen kan også ses under Mine reservationer nederst på siden.  

Reservér lokale via bookingformular

Her kan du:  

 1. Vælge den ønskede dato.  
 2. Vælge det tidsrum, du ønsker at reservere et lokale i.  
 3. Søge efter et bestemt lokale.  
 4. Vælge en adresse/campus.  
 5. Se dine valg og tilføje en underviser og aktivitet.  

Reservér lokale

Vælg den ønskede (1) dato og (2) tid Under Tidspunkt og klik OK

Under Søg kan du søge efter et lokale på to måder: (1) Søg efter et bestemt lokale eller (2) vælg den ønskede adresse/campus.

Herefter vil du under Søgeresultat kunne se de ledige lokaler. Klik på det ønskede lokale for at tilføje det til Mine valg.

Du kan vælge at tilknytte underviser og aktivitet til reservationen, men det er ikke et krav.  

Hvis du ønsker, at reservationen skal fremgå i din eller en andens Outlook-kalender, skal du/den anden tilføjes reservationen.

Tilføjer du en aktivitet, vil den fremgå som titel på reservationen i de tilknyttedes Outlook-kalender. Tilføjer du ikke en aktivitet, vil titlen være blank.

Tilknyt underviser

Klik på (1) Underviser under Mine valg.

I (2) søgefeltet til venstre kan du søge dig selv eller andre frem.  

Klik på + ud fra underviserfeltet for at tilføje flere til reservationen.

Efter 15 minutter vil reservationen fremgå i de tilføjede underviseres Outlook-kalender.  

Reservationen kan også ses under Mine reservationer nederst på siden.  

Tilknyt aktivitet

Klik på Aktivitet under Mine valg.

Søg efter den ønskede aktivitet via søgefeltet til venstre.  

Den tilknyttede aktivitet vil fremgå som titel på reservationen i de tilføjede underviseres Outlook-kalender. Tilføjer du ikke en aktivitet, vil titlen være blank.

 Klik Fortsæt når du har fundet det ønskede lokale og evt. tilføjet underviser og aktivitet.

Herefter får du muligheden for at tilføje en kommentar, der vil fremgå i de tilføjedes Outlook-kalender.

Klik Reserver for at bekræfte reservationen.

Efter 15 minutter vil reservationen fremgå i de tilføjede underviseres Outlook-kalender.  

Reservationen kan også ses under Mine reservationer nederst på siden.  

Rediger/Annuller reservation

Vælg enten bookingformularen eller den grafiske visning og find Mine reservationer nederst på siden.

 Klik på den reservation du ønsker at redigere/annullere.

Klik på Rediger/Annuller knappen.

Klik enten Annuller eller rediger i tid, dato eller kommentar og klik Klar.

Det er kun muligt at redigere i tid, dato og kommentar. Ønsker du at redigere i lokale, underviser eller aktivitet, skal du annullere reservationen og oprette en ny.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Se og download skemaer i TimeEdit
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os