Vejledninger

Opret spørgeskema (Skematyper og betingelser)

Opdateret

Fane: Uddannelsens skemaer
Ifm. slutevaluering man man oprette forskellige typer af spørgeskemaer som kan tilknyttes hold (evalueringsinstanser) i evalueringsportalen. Denne vejledning beskriver hvilke typer spørgeskemaer der kan oprettes, hvordan de oprettes samt anvendelse af betingelser.

  1. Vælg uddannelse og rettigheder
  2. Skematyper
  3. Opret skema
    3.1 - Spørgsmålstyper
  4. Betingelser, sortering og sletning af spørgsmål
  5. Redigér / arkivér skema
  6. Publicering

Når du klikker på "Uddannelsens skemaer" vises en rullemenu hvor du kan vælge mellem de uddannelses-enheder, som du er administrator for.

KP Evaluering – Google Chrome

Rettigheder:
Som opsætningsadministrator har man kun adgang til at oprette og distribuere spørgeskemaer. Man har ikke adgang til at se resultater.

Man kan videregive din "rettighedsprofil" som opsætningsadministrator, men man kan ikke videregive underviser-rettigheder eller resultatbruger-rettigheder til tredjepart. Læs mere om brugerrettigheder på Teams for administratorer her

2. Skematyper

Når Man klikker på den valgte uddannelse ser du 3 overskrifter (Nogle uddannelser har mange forløb og skal scrolle for at se alle forløbsbetegnelser.

Før skematyper gennemgås som vist ovenfor, er det vigtigt at huske på, at alle evalueringer tilknyttes det obligatoriske KP-skema (Skema "A").

1. Uddannelse (Skema "U"):
Skema "U", er et skema som tilknyttes alle hold (evalueringsinstanser) på uddannelsen som aktiveres under "slutevalueringsdatoer".
Skemaet skal derfor kun bruges til hold som alle skal besvare, ligesom det gælder for Skema "A". Ligeledes kan der kun oprettes ét skema "U" pr. uddannelse.

2. Forløb (Skema "K")
Skema "K" kan tilknyttes det faglige element som holdet (evalueringsinstansen) er tilknyttet i SIS. F.eks. 1. semester (2).
Der kan kun tilknyttes ét skema "K" pr. faglige element.

3. Andre (Skema "X")
Skema "X" kan tilknyttes det enkelte hold (evalueringsinstans) som man ønsker. Der kan tilknyttes alle de skemaer pr. hold (Evalueringsinstans) som man ønsker.

3. Opret skema

Man opretter skema, ved at klikke på "+" eller for "Andre" på "OPRET SKEMA".

Alle skemaer skal have en titel og beskrivelse som vist på billedet nedenfor. For skema "U" anvendes altid navnet for uddannelsen som titel.
Man kan oprette skemaer på baggrund af eksisterende skemaer, eller helt nye skemaer. Dette valg får man ved at klikke på "+"

Sprog (2): Alle spørgsmål indeholder et dansk og et engelsk felt. Såfremt en studerende klikker på "English" i topmenuen, vil alle engelske felter blive vist. Så hvis intet udfyldes, vil feltet være tomt.

Man opretter dine tekster og spørgsmål ved at klikke på knapperne (3) og (4). En manchet(4) er en overskrift / indledning til et afsnit med tilhørende tekstfelt.

Publicering(5): Når du publicerer dit skema, kan det tilknyttes hold ud fra dine valg (se vejledning om "opsæt evalueringer").

Tags(6): Man kan tilknytte standard betegnelser i dine skemaer ved at bruge teksterne og sætte dem ind i dine skemaer (funktionen er begrænset og det anbefales indtil videre, at man ikke bruger denne, men blot skriver teksterne i felterne, når man opretter spørgsmål.

3.1 Spørgsmålstyper

Enten / eller(1): Standard single choice svarskala. Kan enten anvende "Ja/Nej" eller selv udfylde forskellige svarmuligheder som man kan vælge mellem.

Man kan både ændre i tekster for eksisterende svarmuligheder og tilføje nye svarmuligheder på knapperne (røde pile).

KP Evaluering – Google Chrome

Både/og(2): Standard multiple choice. Man kan tilføje ligeså mange svarmuligheder som man ønsker. Man kan slette svarmulighed med affaldsspand-ikon.

Summering(3): Angivelse af antal. F.eks. som anvendt i KP-skema om anvendelse af anvendt tid på undervisning og forberedelse

Likert(4): Som vist i eksempel kan man vælge forskellige foruddefinerede svarskalaer, eller oprette sine egne.

Tekstboks(5): Standard kommentarfelt til åbne svar. Bemærk at kun resultatbrugere har adgang til åbne svar i resultatvisning. Undervisere har ikke adgang.

4. Betingelser, sortering og sletning af spørgsmål
KP Evaluering – Google Chrome

Betingelser(1): Man kan sætte betingelser for visning af et spørgsmål i et skema. Funktionen findes i menuen(1). I menuen kan man også slette spørgsmål som er oprettet.

Når man har valgt hvor betingelsen skal stilles, vælger man det eller de konkrete svar som skal aktivere det spørgsmål hvor man har sat betingelsen.

Efter valg af betingede svar, gemmer man sin betingelse. Det er også muligt at aktivere / de-aktivere betingelsen, hvis man vil gemme den til senere brug.

Sortering(2): Man kan tage fat i dobbeltpile og placere tekster og spørgsmål i den rækkefølge som man ønsker.

5. Redigér / Arkivér skema

Man redigerer skema ved at klikke på "pen-ikon". hvis man klikker på "affaldsspand-ikon" slettes skemaet, som man har oprettet. For "Andre"(3) gælder det, at et skema ikke slettes, men blot arkiveres i "arkivskuffen"

 

KP Evaluering – Google Chrome
6. Publicering

Når spørgeskema puvliceres bliver det som nævnt tidligere i denne vejledning, tilknyttet ud fra de regler som findes for de forskellige skematyper:

Uddannelse (Skema "U"): Når et skema er publiceret er dette tilknyttet alle hold (evalueringsinstanser) som er aktiveret. Tilknytning er låst og kan ikke fjernes, ved at fjerne publicering, eller slette skema.
Bemærk: Man kan ikke tilknytte skema "U" efter et hold (evalueringsinstans) er blevet aktiveret.

Logikken for oprettelse og tilknytning er: Skema oprettes --> hold indlæses --> hold aktiveres --> besvarelser kommer ind --> Resultater fremvises.

Forløb (Skema "K"): Samme som ovenstående. Dog kun for de forløb der er aktiveret.

Andre (skema "X"): Skema "X" tilknyttes ikke automatisk uddannelser, forløb eller hold (evalueringsinstanser). Dette skal gøres manuelt. Se vejledning: "opsæt evalueringer" for hjælp.

Bemærk: Hvis skema er publiceret,  kan man ikke slette tilknytning mellem skema "U" / skema "K" og hold, ved at klikke på affaldsspand-ikon.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Sådan åbner du evalueringsportalen
Næste Vejledning Aktiver evalueringer
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os