Vejledninger

Moderering af skriftlige besvarelser i Evalueringsportalen

Opdateret

Inden åbne besvarelser i praktik-og undervisningsevaluering kan frigives til brug i kvalitetsarbejdet, skal det samlede kvalitative datasæt screenes for personoplysninger.

Hvis det vurderes, at en besvarelse indeholder personoplysninger, slettes den pågældende del af besvarelsen uden videre – uanset indhold. Jf. evalueringernes formål, kan der således ikke tages imod klager, beskyldninger om overgreb, regelbrud mv. igennem evalueringernes åbne svarfelter. Ligeledes videregives der heller ikke oplysninger om personer af mere rosende karakter.

Moderatorfunktionen er funktionen i Evalueringsportalen, hvor besvarelser fra åbne spørgsmål screenes i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Moderator skal udpeges af uddannelsesledelsen på alle KPs uddannelser og tildeles rettigheder i Evalueringsportalen. Når rettighederne er tildelt fremgår screening-funktionen i menuen i Evalueringsportalen. Moderator på uddannelsen har ansvaret for at screene de åbne besvarelser i undervisningsevalueringerne, mens Ledelses- og Kommunikationssekretariatet (LKS) har ansvaret for at  screene de åbne besvarelser i praktikevalueringerne.  
LKS screener løbende de åbne besvarelser i praktikevalueringerne. Hvis uddannelsen har brug for at trække resultater for praktikevalueringerne og besvarelserne endnu ikke er blevet screenet, har moderatorer mulighed for selv at screene de åbne besvarelser. 


Moderator skal følge KPs retningslinjer for databehandling og særligt gøre sig bekendt med vejledningen for screening af åbne besvarelser. (Side 12-14 i retningslinjerne).

Find besvarelser til screening

1. Hvis man er moderator på flere uddannelser, kan man vælge at moderere besvarelser fra alle sine uddannelser eller én specifik uddannelse. Man vælger uddannelse i menuen.

2. Man kan vælge at moderere alle typer evalueringer på én gang eller vælge fx kun at moderere klinik eller kun afgangsprojekt.

Når man har valgt, vil besvarelserne fremgå i den kronologiske rækkefølge, besvarelserne er indsendt af de studerende og dermed de ældste besvarelser først.

Screening af besvarelser

Består en besvarelse af en personhenførbar information, skal besvarelsen redigeres før den kan godkendes til brug i kvalitetsarbejdet. Der er her 2 muligheder.

1. Rediger: Denne mulighed bruges til at fjerne dele af besvarelsen, mens resten kan godkendes til brug i kvalitetsarbejdet.

2.  Slet: Denne mulighed bruges, hvis hele besvarelsen har indhold, der ikke kan bruges i kvalitetsarbejdet og dermed slettes hele besvarelsen.

Vælger du 1. åbnes besvarelsen i et nyt vindue, hvor du har 3 muligheder for redigering.

a) Dobbeltklik på ordet du vil have fjernet fx navnet på en underviser

b) Marker flere ord med musen for at fjerne en frekvens af ord

c) Fortryder du en sletning, kan du dobbeltklikke for at få ord/tekst tilbage

Fjernede tekstelementer/frekvenser erstattes af teksten "Slettet af moderator"

1. Trykker du "Gem og godkend" er din redigering godkendt og besvarelsen bliver nu tilgængelig sammen med de kvantitative besvarelser inde på resultatsiden.

2. Trykker du "Annuller og luk" er intet slettet og vinduet lukkes.

OBS: Når besvarelsen gemmes og godkendes, kan den ikke tilbagekaldes!

Der kommer en advarselsboks inden en besvarelse er godkendt til brug i kvalitetsarbejdet. Dette gælder både hvis du har redigeret besvarelsen og hvis du vælger at slette hele besvarelsen.

Masseredigering

Det er muligt at godkende op til 50 besvarelser på én gang ved hjælp af masseredigeringsværktøjet.

1. Evalueringsportalen har allerede når man åbner for screeningen valgt alle besvarelser på siden. Godkender du nu, godkender du alle besvarelser på siden og dermed 50 besvarelser, der vil være at læse sammen med de kvantitative besvarelser inde på resultatsiden.

2. Du kan vælge besvarelser fra ved at fjerne den sorte markering ud for besvarelsen. Fjerner du fx markeringen ud for 2 besvarelser, kan du nu godkende 48 besvarelser på én gang.

3. Alle besvarelser med en udfyldt markering vil blive godkendt, når du trykker på "Godkend" nederst på siden.

Besvarelser med kriminelt indhold

Møder man som moderator besvarelser med kriminelt indhold fx trusler mod undervisere eller lignende, skal det anmeldes til politiet.

Moderator skal straks kontakte uddannelseslederen på uddannelsen såvel som Studieservice - Tværgående Systemer, så besvarelsen kan blive fjernet fra Evalueringsportalen fra centralt hold med det formål at overgive besvarelsen til politiet.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Tilknytning af undervisere i Evalueringsportalen
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os