Vejledninger

Quick guide til evalueringsportalen - de fem vigtigste trin for dig som underviser

Opdateret

Denne vejledning er en hurtig guide til dig som underviser, der hjælper dig igennem de fem vigtigste trin i evalueringsportalen:

Vejledning viser dig, hvordan du:

  1. Åbner evalueringsportalen
  2. Finder det hold, du skal evaluere med
  3. Sæt evalueringen i gang
  4. Vis spørgeskemabesvarelserne
  5. Anvend notefunktion til opsamling

1. Åben evalueringsportalen

Du kan tilgå evalueringsportalen på  to måder:

1) Under Genveje på KP-intra

2) Ved at skrive www.evaluering.kp.dk i din browser.

Du bruger dit KP-login for at få adgang. For uddybende guide, se Sådan åbner du evalueringsportalen for uddybende vejledning.

2. Find det hold, du skal evaluere

Under ”Mine evalueringer” finder du de aktuelle evalueringer, som du er tilknyttet.

Hvis du har mange hold stående under "Mine evalueringer" er det fordi, du er tilknyttet mange hold i det studieadminitrative system. Hvis det er svært for dig at finde dit hold i den lange liste, kan du fremsøge dit hold under ”Søg”.  

Videoguide og uddybning

Note til video: Videoen er udarbejdet i et preproduktionsmiljø. Det betyder, at der er tale om en testvisning, som afspejler det, en underviser kan se og gøre inde i portalen. Der er ikke udsendt nogen evalueringer ved udarbejdelsen af videoen.

Q: Hvornår kan du se dit hold?
A:
Evalueringerne bliver synlige for dig som underviser, når opsætningsbrugere/evalueringsansvarlige på din uddannelse har aktiveret evalueringerne.

Q: Hvad gør du, hvis du ikke kan finde dit hold?
A:
Hvis du ikke kan finde dit hold i evalueringsportalen umiddelbart inden, du skal gennemføre evalueringen med holdet, skal du kontakte din uddannelses evalueringsansvalige. Det kan skyldes, at evalueringen ikke er sat op til at blive gennemført, eller at du ikke har adgang til holdet. 

3. Sæt evalueringen i gang

Under de tre  øverste prikker på holdets evaluering, kan du se hvornår spørgeskemaet er sat op til at blive besvaret.

Hvis du ønsker at gennemføre evalueringen med dit hold på et tidligere tidspunkt, kan du igangsætte evalueringen ved at trykke på ”Start evaluering nu”. Herefter får dine studerende  adgang til evalueringen med det samme, og tilgår spørgeskemaet ved at logge ind på evalueringsportalen.

Videoguide og uddybning

Note til video: Videoen er udarbejdet i et preproduktionsmiljø. Det betyder, at der er tale om en testvisning, som afspejler det, en underviser kan se og gøre inde i portalen. Der er ikke udsendt nogen evalueringer ved udarbejdelsen af videoen.


Q: Hvordan tilgår studerende evalueringen? 

A: 
Studerende modtager en e-mail på evalueringsperiodens starttidspunkt. De studerende kan enten besvare spørgeskemaet gennem e-mailen, eller gå direkte ind i evalueringsportalen, hvor deres aktuelle evalueringer er synlige under ”Mine evalueringer”.

Hvis du anvender "start evaluering nu"-funktionen, modtager studerende ikke en mail, men skal gå direkte ind i evalueringsportalen.

Studerende, som ikke har besvaret evaluering, vil modtage en reminder tre dage inden evalueringsperiodens sluttidspunkt.

Periode Beskrivelse
Opsætningsperiode
Opsætningsperioden er det tidspunkt, hvor evalueringen bliver synlig for dig som underviser, og du har mulighed for at tilføje op til tre ekstra spørgsmål til evalueringen. Se hvordan du gør det i denne vejledning.
Evalueringsperiode Evalueringsperioden er det tidspunkt, hvor dine studerende kan besvare evalueringen. På starttidspunktet modtager de en mail med et link til skemaet, og tre dage før sluttidspunktet modtager de en reminder, hvis de endnu ikke har svaret. 
Adgang til resultater
Når fem studerende har besvaret skemaet, gives der adgang til resultaterne. Der er ikke noget sluttidspunkt for din adgang til resultaterne, så du kan altid fremsøge evalueringer, der tidligere er gennemført på dine hold. Under "Vis spørgeskemabesvarelserne" kan du læse, hvem der har adgang til at se hvilke resultater. 

4. Vis spørgeskemabesvarelserne

Når de studerende har besvaret spørgeskemaet fremviser du holdets evalueringsresultater i klassen, så de kan kvalificeres og drøftes i den mundtlige opfølgning. Du kan vælge at gøre det, så snart de studerende har svaret, eller du kan gøre det ved en senere undervisningsgang. Så har du tid til at kigge resultaterne igennem, inden I taler om dem.

 

For at vise resultaterne, skal du finde holdets evaluering og trykke på det lille graf-ikon i højre side.

Billedeguide og uddybning

Når du har trykket på det lille graf-ikon kommer du ind på en ny side, hvor du og dine studerende kan se evalueringens resultater. Resultaterne bliver vist som en række af figurer med samme layout. Øverst på siden kan du navigere mellem besvarelser fra spørgeskemaet. Du kan også vælge om tekstbesvarelser skal vises, eller skjules med knappen "Vis tekstbesvarelser".

Øverst i højre side kan du trykke på knappen "signatur", for at se oplysninger om hold og svarprocent.

I bunden af siden kan du eksportere evalueringens resultater til en pdf-fil eller Excel-fil.

KP Evaluering – Google Chrome

Q: Hvilke spørgsmål indgår i evalueringen?  

A: Der indgår altid KP-spørgsmål, som alle studerende på KP får, når de evaluerer deres undervisning. KP-spørgsmålene handler om de studerendes eget engagement, medstuderendes engagement, studieintensitet, samt om de studerende er blevet fagligt udfordret på forløbet.
Derudover kan evalueringen indeholde uddannelsesspecifikke spørgsmål, som er udarbejdet på din uddannelse. De vil enten stå under ”Uddannelsen” eller som i dette tilfælde "Forløbet". Disse spørgsmål handler særligt om udbytte af studieaktiviteter, feedback/vejledning og relevans/praksiskobling.
Hvis du eller dine kollegaer har tilføjet op til tre ekstra spørgsmål for undervisergruppen, står besvarelser under ”Underviser (Slut)”.

Det er altid modulet/semestret, der evalueres. De forskellige spørgsmål besvares derfor med udgangspunkt i det semester/modul, som er ved at blive afsluttet. 


Q: Hvem har adgang til hvilke resultater?  

A: 
Som underviser har du direkte adgang til de kvantitative evalueringsresultater på de hold, du er tilknyttet. Du får adgang til resultaterne så snart fem studerende har besvaret spørgeskemaet.
Som underviser har du desuden adgang til en screenet udgave af de kvalitative evalueringsresultater. Du kan vælge de kvalitative evalueringsresultater til- og fra i Evalueringsportalen.

Studerende, som har besvaret spørgeskemaet, har direkte adgang til de kvantitative resultater, så snart fem studerende har besvaret. 

Åbne besvarelser skal screenes af moderator på uddannelsen, inden resultaternne kan tilgås.
Åbne besvarelser læses og renses for personhenførbare oplysninger før de godkendes til videreformidling i resultatvisningen.

5. Anvend notefunktion til opsamling

I evalueringsportalen har du mulighed for at notere hovedpointer fra din drøftelse med holdet og undervisergruppen. Noten vil blive knyttet på evalueringen, så den følger holdets spørgeskemabesvarelser. Både du, dine studerende, andre undervisere på holdet samt din leder kan se noterne.

KP Evaluering – Google Chrome
Billedeguide og uddybning

Når du trykker på ikon for noteværktøj kommer du ind på en ny side, hvor du ser tre felter med forskellige overskrifter:

Q: Kan mine studerende se alle noter?

A:
Nej, de studerende, som har besvaret evalueringen, kan se første og andet felt. Dvs. noter under overskrifterne: Vigtigste pointer fra dialog med studerende og Vigtigste opmærksomhedspunkter fra underviserne. Studerende kan ikke se noterne under Eventuel opfølgende tiltag.


Q: Hvad betyder det at aktivere ledelsesopfølgning?

A: 
Boksen "Ledelsesopfølgning" er en funktion, som gør det muligt for uddannelsens resultatbrugere (ledelse og udvalgte administrative medarbejdere) at tilgå evalueringerne hurtigt under et særskilt menupunkt.

Resultatbrugerne vil altid have adgang til resultaterne og de tilknyttede noter, uanset om ledelsesopfølgning er aktiveret eller ej. De skal blot fremsøge evalueringerne. 

Hvordan funktionen anvendes varierer fra uddannelse til uddannelse. Kontakt den evalueringsansvarlige på din uddannelse, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal bruge den. 

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Opret frie evalueringer på dine hold (Kun grunduddannelse)
Næste Vejledning Sådan åbner du evalueringsportalen
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os