Vejledninger

Aktiver evalueringer

Senest opdateret

Denne vejledning beskriver, hvordan du aktiverer evalueringerne på de hold, som skal evaluere. Det gør du i følgende trin:

 1. Gå ind i "Opsæt evalueringer"
 2. Identificer de rigtige hold
 3. Indstil opsætnings- og evalueringsperiode
 4. Tilføj spørgsmål (forløb og andre skemaer)
 5. Aktiver evalueringerne
 6. Kontroler opsætning

1. Gå ind i "Opsæt evalueringer"

Du aktiverer evalueringer under menupunktet "Opsæt evalueringer". Det er en menu, som opsætningsbrugere har adgang til. Når du kommer ind på "Opsæt Evalueringer" vælger du den:

 1. Uddannelse
 2. Termin (f.eks. E20)
 3. Evalueringstype (f.eks. Undervisning (Grunduddannelse) eller Praktik (Grunduddannelse))

2. Identificer de rigtige hold

Når du har valgt uddannelse, termin og evalueringstype kommer du ind på en ny side. Du får vist listen over de hold, som er tilgængelige for den termin og evalueringstype, du har valgt. Herunder er vist et eksempel med Socialrådgiveruddannelsen, E20 og Undervisning (Grunduddannelse)

Evalueringsportalen trækker på det data, som ligger i det studieadminitrative system, SIS. De hold, du kan se, er navngivet efter fagindhold og holdkode. For at holdene fremgår af listen, skal der være sat en termin på i SIS. Det gør den studieadministrative medarbejder på din uddannelse.

Hvis du ikke kan genkende holdene eller identificere hvilket hold, der skal evaluere, kan du kontakte den studieadministrative koordinator på din uddannelse. Han eller hun kan hjælpe dig med at afkode holdene.

Hvis du efter samtale med din studieadministrative koordinator stadig har problemer med at finde dine hold, kan du oprette en sag i Basen - så får du svar hurtigst muligt af en medarbejder, som kan hjælpe dig.

3. Indstil opsætnings- og evalueringsperiode

Du kan indtille opsætnings- og evalueringsperiode på to måder.

 1. Ét hold ad gangen (primært relevant for små uddannelser)
 2. Flere hold ad gangen (særligt relevant for store uddannelser)

 

Du redigerer ét hold ad gangen ved at trykke på de tre prikker i højre side ud for det hold, som skal evaluere.

Derefter åbnes et vindue, hvor du indstiller du indstiller startdato for opsætningsperiode samt start og slutdato for evalueringsperiode. Læs om perioderne under billedet.  

Periode Beskrivelse
Opsætningsperiode (startdato)
Opsætningsperioden er det tidspunkt, hvor evalueringen bliver synlig for undervisere, som er tilknyttet holdet. Fra opsætningsperiodens startdato kan undervisere, opsætningsbrugere og resultatbrugere finde evalueringen - enten under mine evalueringer eller ved at bruge søgefunktionen.

Undervisere får kun adgang til evalueringen, hvis de er knyttet på holdet i SIS. Det giver dem mulighed for at tilknytte op til tre ekstra spørgsmål på evalueringen, se evalueringsresultaterne og anvende notefunktionen.

Opsætningsperioden slutter, når evalueringsperioden starter.
Evalueringsperiode (start og slutdato) Evalueringsperioden er det tidspunkt, hvor studerende kan besvare spørgeskemaet.

De studerende modtager en mail på starttidspunktet for evalueringsperioden (inden for 10 minutter) med et link til spørgeskemaet. De kan også gå direkte ind i evalueringsportalen og besvare spørgeskemaet uden af bruge mailen.

Evalueringen lukker for besvarelse på sluttidspunktet.
Rediger flere hold på én gang

For at redigere evalueringsperioden for flere hold, skal du anvende filterfunktionen. Her skriver du det holdnavn/fagelement, som skal evaluere samtidigt.

Hvis det ikke er alle hold under modul 12, som skal have evalueringen, kan holdene fravægles ved at fjerne den blå afhakning, som vist på det nederste hold.

Når de rigtige hold er valgt, trykker du på "Redigér flere datoer på én gang". Herefter kommer samme en boks frem, hvor du indstiller evalueringsperiderne.

4. Tilføj spørgsmål (forløb og andre skemaer)

Hvis der anvendes forløbsspecifikke spørgsmål på din uddannelse, skal disse tilføjes manuelt til holdenes evalueringer. Det sker samtidig med, at du indstiller evalueirngstidspunktet. Her anvender du de tre prikker ud fra det hold, som skal have spørgsmålene:

Hvis du under "Uddannelsens skemaer" har oprettet og publiceret spørgsmål under Forløb eller Andre, vil disse være synlige i den boks, som kommer frem, når du trykker på de tre prikker. Disse kan hakkes af og tilknyttes således holdets evaluering.

KP-skemaet samt Uddannelsens skema knyttes automatisk på evalueringen, og fremgår derfor ikke under opsætningen.

Læs mere om de forskellige skematyper under vejledningen  Opret spørgeskema (Skematyper og betingelser)

5. Aktiver evalueringerne

Du kan aktivere evalueringer på to måder:

 1. Ét hold ad gangen (primært relevant for små uddannelser)
 2. Flere hold ad gangen (særligt relevant for store uddannelser)

(Ligesom ved indstilling af opsætnings- og evalueringsperiode)

1) Ved aktivering af ét hold ad gangen trykker du på de tre prikker til højre for holdet. Heri kydser du "Sæt aktiv" af og gemmer:  

2) Ved aktivering af flere evalueringer på én gang anvendes 1) filterfunktionen til at fremsøge de relevante hold, 2) dernæst"Redigér aktiv status for flere på én gang", og 3) du vælger "Alle valgte til aktiv"

6. Kontroler opsætning

Når du har aktiveret de hold, der skal evaluere, og opsætningsperioden er igang, kan du fremsøge de hold, du har aktiveret. Det gør du under menuen "Søg", hvor du vælger periode (f.eks. E20) og uddannelse. Her vil du se listen over de hold, der er sat til at evaluere.

 

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Opret spørgeskema (Skematyper og betingelser)
Næste Vejledning Tilknytning af undervisere i Evalueringsportalen
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os