Vejledninger

Opret underviser-skema til slutevaluering (Kun grunduddannelse)

Opdateret Jan 19, 2021

Undervisere har adgang til at oprette 3 spørgsmål til den slutevaluering som de er tilknyttet. denne vejledning beskriver hvordan man opretter spørgsmål til slutevaluering. Spørgsmålene skal oprettes inden evalueringsperioden starter.

Der findes også mulighed for at oprette "frie evalueringer" for de hold som Studieservice har registreret den pågældende underviser på. Vejledning til dette findes i menuen

  1. Mine evalueringer
  2. Opret spørgsmål og logning
  3. Rediger spørgsmål og opsætning
  4. Tjek spørgsmål i preview og justér adgange
  5. Se resultater

1. Mine evalueringer

Under "Mine Evalueringer" kan man se de evalueringer som kan redigeres, når man er tilknyttet som underviser.

Evalueringsinstansens navn (fagbetegnelse + holdnr.) vises som overskrift (1). I den grå boks(2), kan man se hvornår Evalueringsinstansens opsætningsperiode slutter og dermed muligheden for at udarbejde underviser-skema.

Opsætningsperioden styres af opsætningsadministrator, som kan kontaktes enten direkte via mail, eller via basen.kp.dk.

Man kan orientere sig om plan for dataindsamling i kalender ikonet(3). Læs mere om tilpasning af evalueringsperiode i vejledning om "Start evaluering nu".

2. Opret spørgsmål og logning

Som underviser kan man klikke på "+" ikonet(4) og oprette et skema som specifikt er målrettet studerende på holdet.

Når man klikker på "+" ikonet åbnes en ny side, hvor det er muligt at oprette op til 3 spørgsmål målrettet studerende på undervisningsforløbet. For yderligere information om anvendelse, rettes henvendelse til uddannelsesleder / uddannelsessekretariat på din uddannelse. Når først man har klikket på "+" ikonet, ændres knappen til, at blive en knap for redigering og en knap for sletning (4).

 

I eksemplet ovenfor kan man se, at der er oprettet en titel og overordnet beskrivelse af underviser-skema(1). Teksterne skal udfyldes og de engelske tekster bliver brugt, hvis man vælger den engelske version af Evalueringsportalen. Hvis man ikke udfylder engelske tekster, vil felterne være tomme, når man klikker på engelsk version af Evalueringsportalen.

Man kan oprette spørgsmål(2) og tilføje manchet-tekst(3) på knapperne.

Det er muligt at oprette op til 3 spørgsmål i skemaet. Nedenfor findes eksempel på mulige spørgsmålstyper som kan oprettes. Læs mere om spørgsmålstyper mv. i vejledning om spørgeskema-oprettelse i menuen under opsætningsadministratorer.

Ikonet med blyant(4) anvendes til at redigere spørgsmålet. Ikonet med de tre prikker(5) anvendes til at justere betingelser eller til at slette spørgsmålet. Læs mere nedenfor.

OBS: Øverst på siden kan man se, hvem der senest har redigeret i spørgeskema og hvornår det er sket(6).

3. Redigér spørgsmål og opsætning

Hvis man ønsker at redigere betingelser for visning af spørgsmålet(1), kan man klikke på "rediger spørgsmåls betingelser". Det kan f.eks. være hvis man gerne vil bede de studerende om at svare på konkrete forudsætninger, for at blive præsenteret for næste  spørgsmål. Det er også muligt at slette spørgsmål her.

På dobbeltpilen(2) kan man flytte spørgsmålet og dermed redigere spørgsmålenes rækkefølge.

OBS: Rettelser gemmes automatisk og skema er også automatisk tilknyttet og aktiveret, når du arbejder på det. Derfor skal det også færdiggøres inden opsætningsperioden slutter.

Klik på "Mine evalueringer" eller ikon med cirkel og pil i toppen af siden, for at vende tilbage til oversigten.

4. Tjek spørgeskema i preview og se hvem der har adgang til evalueringen

I oversigten kan man ved klik på de "3 prikker"(1), se spørgeskemaet, og se hvem der har adgang til skemaet (2).

Som udgangspunkt har alle undervisere, som er tilknyttet holdet i SIS(Studieadministrativt system), manuelt tilknyttede resultatbrugere (uddannelsesledere, konsulenter) og enkelte super-administratorer adgang til, at se resultater på forskellige niveauer. Man kan også tilføje brugere, som skal have adgang til resultater.

5. Se resultater

Når evalueringsperioden er startet, fremgår evalueringsinstans under "Evalueringer med resultater". Har du mange hold, vil du skulle scrolle ned til overskriften som vist nedenfor

Du kan enten se resultater for de enkelte skemaer (KP (generelt), forløbsskema eller undervisergruppen) på ikonet(2), eller ved at klikke på de blå tekster/links for skemaerne.

Når 5 studerende har svaret på skemaerne, vil det være muligt at se resultater for holdets evaluering.

OBS: Det er ikke muligt for undervisere, at se svar på åbne spørgsmål. Hverken egne spørgsmål eller de fælles spørgsmål.

Kontakt din uddannelsesleder eller Kvalitet & Analyse for yderligere information.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

Send mig en email når nogen besvarer denne kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Start evaluering nu (Go-knap)
Næste Vejledning Opret frie evalueringer på dine hold (Kun grunduddannelse)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os