Vejledninger

Opret underviser-skema til slutevaluering (Kun grunduddannelse)

Opdateret

Undervisere har mulighed for at oprette 3 spørgsmål til de slutevalueringer som de er tilknyttet. Denne vejledning beskriver hvordan man opretter spørgsmålene til slutevalueringen. Spørgsmålene skal oprettes inden evalueringsperioden starter.

Det er også muligt for underviser at oprette "frie evalueringer" for de hold som Studieservice har registreret underviser på. Vejledningen til dette findes i menuen

  1. Mine evalueringer
  2. Opret spørgsmål og logning
  3. Rediger spørgsmål og opsætning
  4. Tjek spørgsmål i preview og justér adgange
  5. Se resultater

1. Mine evalueringer

Under "Mine Evalueringer" kan man se de evalueringer som kan redigeres, hvis man er tilknyttet som underviser.

Evalueringsinstansens navn (fagbetegnelse + holdnr.) vises som overskrift (1). I den grå boks(2), kan man se hvornår Evalueringsinstansens opsætningsperiode slutter. Dvs. at det er sidste dato hvor underviser har mulighed for at udarbejde underviser-skema.

Opsætningsperioden styres af opsætningsadministrator, som kan kontaktes enten direkte via mail, eller via basen.kp.dk.

Man kan orientere sig om plan for dataindsamling under de tre øverste prikker i højre side af evalueringsinstansen(3). Læs mere om tilpasning af evalueringsperiode i vejledning om "Start evaluering nu".

2. Opret spørgsmål og logning

Som underviser kan man klikke på knappen "Tilføj ekstra spørgsmål"(4) og oprette et skema som specifikt er målrettet studerende på holdet.

Når man klikker på "Tilføj ekstra spørgsmål" åbnes en ny side, hvor det er muligt at oprette op til 3 spørgsmål som er målrettet de studerende på undervisningsforløbet. For yderligere information om at anvende de undervisningsspecifikke spørgsmål, rettes henvendelse til uddannelsesleder / uddannelsessekretariat på din uddannelse. Når først man har klikket på knappen, "Tilføj ekstra spørgsmål", erstattes kanppen af en knap til at redigere de ekstra spørgsmål og en knap til at slette dem (5).

 

 

I eksemplet ovenfor kan man se, at der er oprettet en titel og overordnet beskrivelse af underviser-skema(1). Teksterne skal udfyldes og de engelske tekster bliver brugt, hvis man vælger den engelske version af Evalueringsportalen. Hvis man ikke udfylder engelske tekster, vil felterne være tomme, når man klikker på engelsk version af Evalueringsportalen.

Man kan oprette spørgsmål(2) og tilføje manchet-tekst(3) på knapperne nederst på siden.

Det er muligt at oprette op til 3 spørgsmål i skemaet. Nedenfor findes eksempel på mulige spørgsmålstyper som kan oprettes. Læs mere om spørgsmålstyper mv. i vejledning om spørgeskema-oprettelse i menuen under opsætningsadministratorer.

Blyantikonet(4) anvendes til at redigere spørgsmålet. Ikonet med de tre prikker(5) anvendes til at justere betingelser eller til at slette spørgsmålet. Læs mere nedenfor.

OBS: Øverst på siden kan man se, hvem der senest har redigeret i spørgeskemaey og tidspunktet for hvornår det er blevet redigeret(6).

3. Redigér spørgsmål og opsætning

Hvis man ønsker at redigere betingelser for visning af spørgsmålet(1), kan man klikke på "rediger spørgsmålsbetingelser". Et eksempel på en ønsket redigering er, hvis man gerne vil bede de studerende om at svare på konkrete forudsætninger, for at blive præsenteret for næste  spørgsmål. Det er også muligt at slette spørgsmål her.

På dobbeltpilen(2) kan man flytte spørgsmålet og dermed redigere spørgsmålenes rækkefølge.

OBS: Rettelser gemmes automatisk og skema er også automatisk tilknyttet og aktiveret, når du arbejder på det. Derfor skal det også færdiggøres inden opsætningsperioden slutter.

Klik på "Mine evalueringer" eller ikonet med en pil i en cirkel øverst på siden, for at vende tilbage til oversigten.

4. Tjek spørgeskema i preview og se hvem der har adgang til evalueringen

Man kan se spørgeskemaet og hvem der har adgang til at se skemaet (2) ved klik på de tre prikker i højre side af evalueringsinstansen (1).

5. Se resultater

Når evalueringsperioden er startet, fremgår evalueringsinstans under "Evalueringer med resultater". Har du mange hold, vil du skulle scrolle ned til overskriften som vist nedenfor.


For at få adgang til at se resultaterne skal du tildeles adgang af opsætningsadministrator.

Du kan enten se resultater for de enkelte skemaer (KP (generelt), forløbsskema eller undervisergruppen) på ikonet i højre hjørne af evalueringsinstansen(2), eller ved at klikke på de blå links for skemaerne i venstre side (2).

Når minimum 5 studerende har svaret på skemaerne, vil det være muligt at se resultater for holdets evaluering.

OBS: Det er ikke muligt for undervisere, at se svar på åbne spørgsmål. Hverken egne spørgsmål eller de fælles spørgsmål.

Kontakt din uddannelsesleder eller Kvalitet & Analyse for yderligere information.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Start evaluering nu (Go-knap)
Næste Vejledning Opret frie evalueringer på dine hold (Kun grunduddannelse)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os