Vejledninger

MoveON - Opret, opdater eller deaktiver kontaktperson ved en partnerinstitution

Senest opdateret

Nedenfor vejledning til hvordan du enten opretter, opdaterer eller deaktiverer en kontaktperson ved en af KP's partner institutioner. Ved fælles vedligehold af kontaktpersoner i MO, kan der sendes beskeder til de rette kontaktpersoner fra MO, og trækkes lister fra MO over kontaktpersoner med dertilhørede kontaktoplysninger.

Klik på overskrifterne nedenfor for at folde en vejledning ud eller ind.  

1. Opret en kontaktperson

1.1 Åben MoveON. Gå til Relations/Institutions/External Institutions

1.2 . En oversigt over alle KPs partnerinstitutioner åbner. Find en institution ved at skrive en fritekst i søgefelterne oven over en af kolonnerne. Søg f.eks. på land eller navnet på institutionen

1.3 Åbn den relevante institution ved at klikke på blyanten til venstre for fremsøgte institution (i dette eksemple er der søgt på institutionens navn "Nord Universitet"):

1.4 Institutionen åbner. Gå nu til Contacts i menuen til venstre.

1.5 Klik på New for at oprette en ny kontaktperson

moveon – Google Chrome

1. 6 En ny fane åbner. Her skal felter markert med gult i billedet nendefor som minimum udfyldes.

moveon – Google Chrome

Groups: (her definers hvilken uddannelse ved KP kontaktpersonen hører til. Dvs. om det en LU, PU, FYS, SPL mv. kontakt. Klik på ”Select” knappen ud for groups for at få vist uddannelsesvalg). En boks åbner. Klik på det grønne plus ud for den uddannelse kontakten hører til ved KP.  Der kan vælges flere uddannelser, hvis kontaktetn hører til flere uddannelser ved KP. Klik derefter på Ok.

Det er vigtigt at feltet Groups udfyldes, for senere at kunne trække lister i MO med kontaktdata, realteret til specifikke uddannelser på KP.

moveon – Google Chrome

1.7 Når felterne er udfyldt klikkes på "save and close". Fanen lukker og kontakten vil blive tilføjet til listen af kontakter under den specifikke institution.

2. Opdater en kontaktperson

2.1 Åben MoveON. Gå til Relations/Institutions/External Institutions

2.2 . En oversigt over alle KPs partnerinstitutioner åbner. Find en institution ved at skrive en fritekst i søgefelterne oven over en af kolonnerne. Søg f.eks. på land eller navnet på institutionen

2.3 Åbn den relevante institution ved at klikke på blyanten til venstre for fremsøgte institution (i dette eksemple er der søgt på institutionens navn "Nord Universitet"):

2.4 Institutionen åbner. Gå nu til Contacts i menuen til venstre.

2.5 Klik på blyanten ud for den kontakt du vil opdatere

moveon – Google Chrome

2.6 Kontakten åbner og du kan nu opdatere de ønskede data. Når data er opdateret, klikkes på "Save and Close"

moveon – Google Chrome
3. Deaktiver en kontaktperson

3.1 Åben MoveON. Gå til Relations/Institutions/External Institutions

3.2 . En oversigt over alle KPs partnerinstitutioner åbner. Find en institution ved at skrive en fritekst i søgefelterne oven over en af kolonnerne. Søg f.eks. på land eller navnet på institutionen

3.3 Åbn den relevante institution ved at klikke på blyanten til venstre for fremsøgte institution (i dette eksemple er der søgt på institutionens navn "Nord Universitet"):

3.4 Institutionen åbner. Gå nu til Contacts i menuen til venstre.

3.5 Klik på blyanten ud for den kontakt du vil opdatere

moveon – Google Chrome

3.6 Kontakten åbner. I remarks skal der tilføjes kommentar om hvorfor kontaktpersonen deaktiveres (fået nyt job, gået på pension mv). Dette til brug for IE, der senere kan slette kontaktpersoner, der er deaktiveret.  

Husk at indskrive dato for tilføjelse af remark samt dine initialer.

Når note er tilføjet under Remarks, klikkes på "Save" og derefter "Deactivate".

moveon – Google Chrome

3.7 Når du klikker på Deactive får du en besekd om at deaktivereing er slået igennem, og der kan ikke længere redigeres i kontakpersonens data. Klik nu på "Save and Close"

moveon – Google Chrome

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Administration af udgående studerende
Næste Vejledning Tilføj Custom Fields
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os